LOCURI DE MUNCA 22 noiembrie 2016

Spitalul orășenesc Baraolt organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante şi temporar vacante

de Covasna Media | 510 vizualizări

Spitalul orășenesc Baraolt organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante de:

  • Asistent medical de specialitatea generală la Bloc operator - 1 post – perioadă determinată
  • Infirmieră la Compartimentul Obstetrică ginecologie – 1 post – perioadă nedeterminată
  • Îngrijitor de curăţenie la Ambulatoriul integrat al spitalului, Compartimentul Pediatrie – 2 post – perioadă nedeterminată

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs pentru postul de asistent medical PL:

  • studii postliceale sanitare;
  • vechime în specialitate de minimum 6 luni.
  • cunoștințe operare calculator ( Microsoft Office, poștă electronică, navigare internet, Windows)

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 02.12.2016, ora 12.00 - termenul limită pentru depunerea

dosarelor;

– 09.12.2016, ora 9.30 - proba scrisă;

– 13.12.2016, ora 10.00 – proba practică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs de ocupare a posturilor de infirmieră şi îngrijitor de curăţenie:

- absolvent al şcolii generală;

- curs de calificare infirmieră;

- aptitudine medicală

- vechime 6 luni pe postul de infirmieră

Concursul de îngrijitor de curăţenie se va organiza conform calendarului următor:

- 09 12.2016, ora 12.00 - termenul limită pentru depunerea

dosarelor;

- 16.12.2016 ora 09,30 - Proba scrisă

- 20.12.2016 – ora 10,00 - Proba practică

Concursul de infirmieră se va organiza conform calendarului următor:

- 09.12.2016, ora 12.00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor;

- 16.12.2016 ora 12,30 - Proba scrisă

- 20.12.2016 – ora 12,00 - Proba practică

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere;

2. copia actului de identitate;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;

5. cazierul judiciar

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate de către medicul de familie.;

7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina de internet www.spitbar.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului orășenesc Baraolt str. Kossuth Lajos nr. 202 județul Covasna, tel. 0267/37.73.40 int. 124.

Distribuie articolul:  
|

LOCURI DE MUNCA

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.