COMUNICATE 5 iulie 2024

CONVOCATOR

de Observatorul de Covasna | 925 vizualizări

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 392/2024,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă ordinară,

în data de 10 iulie 2024, ora 1200

care va avea loc on-line pe platforma ZOOM,

cu următorul proiect al ordinii de zi:

I. Proiecte de hotărâri

 

1. cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția economică, comisiilor de specialitate: I-VI

2. cu privire la aprobarea execuţiei bugetelor pe trimestrul I al anului 2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția economică, comisiilor de specialitate: I-VI

3. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția economică, comisiilor de specialitate: I-VI

4. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 77/2024 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna şi în cadrul instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția economică, comisiilor de specialitate: I-VI

5. privind schimbarea denumirii Ansamblului de Dansuri „Trei Scaune – Háromszék”, precum și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția economică, comisiilor de specialitate: I-VI

6. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 233/2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene „Bod Péter” - Bod Péter Megyei Könyvtár;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția economică, comisiilor de specialitate: I, II și IV

7. privind aprobarea schimbării destinației imobilelor înscrise în Cf. nr. 23743 Bodoc, nr. cad. 23473-C7, nr. cad. 23743-C22, nr. cad. 23743-C23, nr. cad. 23743-C24 și nr. cad. 23473-C27 din imobile în care se desfășoară activități didactice în imobile cu destinație administrativă și social-culturală;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului, comisiilor de specialitate: I-VI

8. privind încetarea dreptului de folosință gratuită al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe asupra unor echipamente medicale;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului, comisiilor de specialitate: I-VI

9. privind aprobarea trecerii a unui bun mobil din domeniul privat al Județului Covasna în domeniul privat al Comunei Aita Mare;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului, comisiilor de specialitate: I-VI

10. privind aprobarea Documentaţiei tehnice privind actualizarea informațiilor și datelor tehnice ale drumului județean DJ 121A nr. cad. 25639, tronson limita UAT Boroșneu Mare- DN 11;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului, comisiilor de specialitate: I-VI

11. privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea Galeriei de artă – Sfântu Gheorghe”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului, comisiilor de specialitate: I, II și III

12. privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Demolare construcții anexe (C5, C10, C11, C12, C13) la Căminul pentru persoane vârstnice Hăghig”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului, comisiilor de specialitate: I, II și III

13. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 28/2023 privind aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență ,,Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe în parteneriat cu Județul Covasna cu proiectul „Creșterea capacității de screening pentru nou – născuți în cadrul Spitalului Județean de  Urgență „Dr.Fogolyán Kristof” din Sfântu Gheorghe” la apelul de proiecte – Cod apel: MS-0023, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12 - Sănătate, Investiția: I2 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, finanțat din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului, comisiilor de specialitate: I-VI

14. privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra bunurilor achiziționate în cadrul proiectului „Achiziționarea și dotarea cu aparate Drugtest Analyzer a structurilor rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna pentru creșterea siguranței traficului rutier”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului, comisiilor de specialitate: I-VI

15. privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Covasna 2024-2028;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului, comisiilor de specialitate: I-VI

16. pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme, a consumului lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean, precum și a numărului de autoturisme pentru activități specifice desfășurate de Consiliul Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Serviciul de administrare a drumurilor județene, comisiilor de specialitate: I-VI

17. pentru modificarea Actului constitutiv actualizat al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A.;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului, comisiilor de specialitate: I-VI

18. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 35/2024 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, comisiilor de specialitate: I, II și IV

19. pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul județului Covasna pe anul 2024, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se prezintă spre avizare, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, comisiilor de specialitate: I, II și IV

II. Alte materiale

  • Raportul de activitate a unui consilier județean pe anul 2023;

Se prezintă comisiilor de specialitate: I-VI

III. Diverse

Şedinţa este publică.

Distribuie articolul:  
|

COMUNICATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.