CULTURA 1 iulie 2019

Zilele Andrei Șaguna, ediția a XXVII-a – o valoroasă manifestare de cultură și spiritualitate românească

de Covasna Media | 728 vizualizări

Ediția din acest an a Zilelor Andrei Șaguna, eveniment organizat de Centrul European de Studii Covasna-Harghita cu sprijinul Guvernului României, prin programul său bogat și variat, a asigurat elemente de continuitate, cât și unele noutăți. Astfel, în cadrul manifestărilor desfășurate în perioada 27 - 28 iunie a. c., tematica primului simpozion a fost dedicată evenimentelor istorice care au avut loc între 1 Decembrie 1918 și 4 iunie 1920, respectiv România, pavăză în calea pătrunderii bolșevismului spre Europa, iar apoi a avut loc dezbaterea Noi cercetări privind istoria românilor din sud-estul Transilvaniei în cadrul Colocviului naţional al Grupului de cercetare „I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei, ediția a XI-a și simpozionul cu tema Pagini de istorie și cultură românească.

În cuvântul de binecuvântare rostit de PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei și în salutul adresat participanților de către Prefectul județului Covasna, Sebastian Cucu, au fost remarcate importanța și valoarea acestor manifestări cultural-științifice, conținutul ideatic și mesajul celor peste 20 de volume și publicații prezentate și al expozițiilor documentare, adresându-se cuvinte de apreciere și mulțumire tuturor participanților, sosiți din întreaga țară. 

În acest context, a fost subliniată importanța reeditării unor lucrări de referință pentru istoria locală, regională și națională, precum: Românii și secuii, de Ion I. Russu, ediția a II-a, ediție îngrijită și prefațată de Ioan Lăcătușu și Vasile Lechințan, Cuvânt înainte la ediția a II-a de Ioan Opriș, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2019, tipărită cu sprijinul TipoMoldova Iași, director Aurel Ștefanachi și Originea secuilor și secuizarea românilor, de Gheorghe Popa-Lisseanu, Editura Saeculum I.O., București, 2019, ediție îngrijită și prefațată de I. Oprișan, după ce în aprilie a.c. a fost reeditată lucrarea Românii din scaunele secuiești în antroponimele din conscripții. Scaunele Ciuc, Giurgeu, Cașin (1567 -1850), de Ioan Ranca, lucrare editată de Asociația Ștefadina, cu o prefață de Cosmin Luncaciu. 

Un punct distinct l-a constituit prezentarea Colecției România. Marea Unire 1918-2018, 100 de cărți, Ioan Scurtu – coordonator, Editura TipoMoldova și a proiectului editorial Mihai Eminescu. 170 de ani de la naștere (1850-2020), a aceleiași edituri, descrise de Aurel Ștefanachi, directorul editurii și a volumelor Basme fantastice românești XII. Străvechi povești extraordinare păstrate de românii din Covasna și Harghita, Editura Vestala, București, 2018, de dr. I. Oprișan, I.G. Bibicescu – Om al cetății și folclorist în corespondență și documente, ediție de documente, alcătuită, note și indici de George Sorescu și Tudor Rățoi, Editura Didahia, Severin, 2019 (lucrare care cuprinde și studiul referitor la activitatea folcloristului I.G. Bibicescu în sud-estul Transilvaniei) și a volumului semnat de Corina Bărăgan-Sporea intitulat Sita Buzăului în timpul Primului Război Mondial, apărut la Editura Eurocarpatica, cu o prefață de dr. Ioan Lăcătușu.

Tot în acest cadru, a fost lansată publicația Acta Carpatica, nr. 5/2018, anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei, volum de 885 de pagini, apărut cu sprijinul financiar al Guvernului României, după ce primele patru numere ale anuarului au fost finanțate de SC Ștefadina. Totodată, au fost lansate valoroase anuare, dicționare și volume, majoritatea consacrate Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Din rândul noutăților, au fost evidențiate noile contribuții la cunoașterea istoriei și culturii românilor din sud-estul Transilvaniei, realizate prin obținerea titlului de doctor în științe a pr. Laurențiu Panciu, secretarul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, cu lucrarea Bisericile românești din Județele Ciuc, Odorhei și Treiscaune (azi Covasna și Harghita) în perioada 1918-1945, finalizarea studiilor doctorale de către pr. Marius Banciu, de la parohia Sărmaș, cu lucrarea Românii din județele Ciuc, Odorhei și Treiscaune și Marea Unire, continuarea studiilor doctorale de către pr. Florin Vatamanu de la parohia Gheorgheni, pr. Nicu Lazăr din Vama Buzăului și prof. Attila Lazar din Bod. Cu acest prilej, au fost adresate sincere felicitări domnului Mihai Nicolae, managerul Societății Ștefadina, din București, pentru obținerea titlului de doctor în istorie, cu o valoroasă lucrare intitulată Integrarea Arhivelor Statului în sistemul instituţional al României contemporane, teză care constituie o încununare firească a rezultatelor de excepție și noutăților introduse în teoria și practica arhivistică românească, de una din cele mai performante companii specializate în managementul documentelor, prelucrarea și depozitarea arhivei, din România postdecembristă, respectiv Ștefadina Comserv SRL.

Anul acesta, Premiul I.I. Russu a fost acordat unor distinși cercetători, colaboratori apropiați ai cercetătorilor din zonă, respectiv pr. dr. Florin Șerbănescu, dr. Ioan Oprișan și muzeografului Mircea Sfârlea din București, dr. Vasile Lechințan din Cluj Napoca și publicistei Coralia Matea din Târgu Mureș, tuturor adresându-li-se sincere mulțumiri pentru tot ceea ce au făcut și fac pentru cunoașterea istoriei, culturii și spiritualității românești din județele Covasna și Harghita.

Asistența a fost informată despre faptul că, la Editura Eurocarpatica, sunt în curs de editare trei albume referitoare la patrimoniul cultural românesc din județele Covasna și Harghita, lăcașurile de cult ortodoxe și personalitățile românești din cele două județe, la care se adaugă reeditarea volumului Repere identitare românești din județele Covasna și Harghita, trei volume omagiale, în colecția Profesioniștii noștri, dedicate istoricilor Ion Giurcă, Virgil Pană și Vasile Lechințan și, în pregătire, încă două volume, în aceeași colecție, consacrate istoricilor Petre Țurlea și Mihai Racovițan. Prin volumele colecției Profesioniștii noștri sunt cinstiți toți cei care au fost și sunt alături de cercetătorii locali, în cercetările din domeniul arhivisticii, istoriei şi culturii tradiţionale din Transilvania. Se are în vedere și editarea Cronicii Parohiei Ortodoxe Bățanii Mari, de pr. Ioan Garcea și reeditarea lucrării Depresiunea Întorsurii Buzăului, de Emil Micu, Laurențiu Someșan și Vasile Pop - lucrări incluse în proiectele dedicate Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari), declarat de Patriarhia Română. 

În cadrul colocviului cu tema Savantul I.I. Russu - promotor al cercetării relațiilor româno-secuiești, moderat de prof. univ. dr. Ioan Opriș, a fost lansat și volumul lui Ion I. Russu, Românii și secuii, ediția a II-a. 

În incinta Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit NIcolae Colan” au fost vizionate expozițiile Noi apariții editoriale privind istoria localităților din sud-estul Transilvaniei și Medalii şi insigne realizate în anul 2018 dedicate Centenarului Marii Uniri, autor - prof. Vilică Munteanu. 

Momentul In memoriam a fost dedicat regretatei Maria Cobianu-Băcanu, distinsa cercetătoare din București, care a făcut enorm de mult pentru românii din județele Covasna și Harghita, așa cum a făcut și pr. prof. Ilie Moldovan, de la mutarea căruia la Domnul s-au împlinit, recent, șapte ani. 

Programul ediției din acest an a Zilelor Andrei Șaguna,  organizată cu sprijinul Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului, care a început în data de 20 iunie cu evocarea „Contribuția Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna la propășirea învățământului confesional ortodox în limba română în Transilvania”, desfășurată la Punctul muzeal Prima Şcoală Românească din Sfântu Gheorghe și cu depunerea de jerbe și coroane de flori la statuia Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, s-a încheiat cu manifestarea organizată la Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci, intitulată La umbra nucului bătrân, cu lansările de cărți purtând semnătura pr. Ioan Tămaș și cu Nedeia Sânpetrului – serbare câmpenească tradiţională, organizată de către Asociația „Voievozii Munților” din Vâlcele.

Participanții la toate aceste manifestări cultural-științifice au apreciat eforturile organizatorilor de a asigura ținuta și climatul proprice desfășurării unor dezbateri de nivel academic, comunicările prezentate urmând să fie publicate în anuarul Acta Carpatica nr. 6/2019.

Organizatorii au reamintit faptul că, după participarea la Zilele Miron Cristea, de la Toplița și la Universitatea de Vară de la Izvoru Mureșului, la sfârșitul lunii septembrie, cu binecuvântarea PS Andrei, vor avea loc o serie de manifestări consacrate împlinirii a 25 de ani de la înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, respectiv: Sesiunea națională de comunicări „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie.Cultură. Civilizație, ediția a XXV-a, care va avea loc la Hotel Bradul din Covasna, în zilele de 26-27 septembrie, simpozionul cu tema 25 de ani de la înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, manifestare care se va desfășura la Mănăstirea Izvoru Mureșului, în 30 septembrie a.c. și, în final, Liturghia arhierească oficiată de PS Andrei, cu un sobor de ierarhi și preoți, cu ocazia hramului Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc, pe data 1 octombrie, când se sărbătorește praznicul „Acoperământul Maicii Domnului”.

În final, au fost adresate mulțumiri distinselor personalități ale mediului academic și ale vieții publice românești, din principalele centre culturale ale țării, colaboratori și prieteni statornici ai românilor din județele Covasna și Harghita și ai tuturor locuitorilor acestei binecuvântate zone din inima României, deopotrivă istoricilor, etnografilor, sociologilor, teologilor, scriitorilor, muzeografilor, arhiviștilor, preoților, profesorilor, atât „veteranilor” - participanți la majoritatea edițiilor precedente, cât și „debutanților” - celor care au participat pentru prima data la manifestarea de la Sfântu Gheorghe. Totodată, au fost reținute problemele și propunerile formulate cu ocazia dezbaterilor, în mod deosebit cele referitoare la finanțarea proiectelor asociațiilor culturale românești din județele Covasna și Harghita și la prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural românesc din Arcul Intracarpatic.

(Dr. Ioan LĂCĂTUȘU, prof. Florentina TEACĂ)

Distribuie articolul:  
|

CULTURA

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.