STIREA ZILEI 3 februarie 2021

Întorsura Buzăului: Primăria și Consiliul Local, față în față în instanță

de David Leonard Bularca | 4913 vizualizări

La mijloc este o sumă de peste 54.000 de lei, despre care Curtea de Conturi a constatat în 2017 că nu ar fi fost cheltuită legal 

Primăria Întorsura Buzăului și Consiliul Local al orașului se vor întâlni în instanță în calitate de reclamant și pârât. Totul se leagă de o decizie a Curții de Conturi din 2017 și de o plată considerată nelegală, în valoare de peste 54.000 de lei. La mijloc este un contract care a prevăzut studiile și documentațiile pentru reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural din Floroaia Mare. Chiar dacă, oficial, sunt pe baricade diferite în acest proces, ambele instituții își doresc, de fapt, același lucru: să recupereze banii de la firma care a făcut proiectarea la obiectivul de investiții amintit. Doar că, nu e așa simplu cum pare, pentru că firma implicată, dar și fostul primar susțin că nu e vorba de nicio plată nelegală. În plus, cei vizați nu sunt la prima întâlnire în fața judecătorilor. 

În cea mai recentă ședință, aleșii din Întorsura Buzăului au stabilit că Ileana – Ștefania Murea, consilier juridic în cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Întorsura Buzăului „va reprezenta Consiliul Local al Orașului Întorsura Buzăului în fața instanței de judecată în dosarul nr. 1686/119/2020, precum și pentru efectuarea tuturor actelor procedurale necesare”, după cum se arată în hotărârea nr. 6/2021. 

La ce se referă dosarul 

Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că autoritățile întorsurene fac o nouă încercare de a recupera suma de 54.523 de lei de la firma S.C. ARENA ATELIER DE PROIECTARE S.R.L. din Brașov, bani pe care compania i-a primit de la primărie în trecut, pentru un contract care a prevăzut realizarea de documentații tehnice (DALI, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică), dar pe care Curtea de Conturi i-a considerat, în 2017, „plată nelegală”. 

În fapt, la data de 01.08.2014 a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 10940 între Orașul Întorsura Buzăului și S.C. Arena Atelier de Proiectare S.R.L.-D. având ca obiect realizarea documentației tehnice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare, modernizare și extindere a Căminului Cultural Floroaia din orașul Întorsura Buzăului sat Floroaia, jud. Covasna”.

În urma efectuării misiunii de audit financiar, reprezentanții Curții de Conturi Covasna au constatat că au fost efectuate plăți nelegale din bugetul local, motivat de faptul că nu s-au respectat prevederile H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, nivelul maxim al cheltuielilor de proiectare și inginerie, exprimat în procente, fiind de 3% din valoarea investiției de bază. 

Aceste plăți nelegale au fost stabilite ca fiind diferența între valoarea cheltuielilor de proiectare stabilite prin Devizul general al obiectivului de investiții – 19.377 lei – și valoarea plăților efectuate în baza contractului de servicii nr. 10940/01.08.2014 încheiat cu S.C. Arena Atelier de Proiectare S.R.L. – 73.900 lei”, se arată în adresa pe care CL a transmis-o Tribunalului Covasna, unde se va judeca speța, cuprinsă în hotărârea 6/2021. 

Cu alte cuvinte, Curtea de Conturi spune că Primăria Întorsura Buzăului a plătit prea mulți bani firmei de proiectare, adică plătind cei 73.900 de lei, nu 19.377 de lei cât a fost inițial, fondul acordat pentru studii și proiecte a depășit pragul prevăzut de lege, de maximum 3% din totalul investiției – care a fost prevăzut la 853.878 de lei fără TVA, după cum se arată în Decizia 10 din 31 mai 2017, emisă de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Covasna. 

De ce cheamă Primăria Întorsura Buzăului și Consiliul Local în instanță, nu doar firma

Acum, autoritățile locale se întâlnesc în instanță pentru că își doresc ca judecătorii să constate nulitatea parțială a unei hotărâri adoptate de CL cu privire la această speță, iar astfel, Primăria Întorsura Buzăului să poată cere înapoi banii de la firma S.C. Arena Atelier de Proiectare S.R.L. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului nr. 74/27.11.2014 au fost aprobați indicatorii economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare, modernizare și extindere a Căminului Cultural Floroaia din orașul Întorsura Buzăului sat Floroaia, jud. Covasna”, care prevedeau în Devizul general, la capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, suma totală de 19.377 lei, respectiv 2,27% din valoarea investiției de bază.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Întorsura Buzăului nr. 32/2016 s-a aprobat modificarea H.C.L. nr. 74/2014, iar în Devizul general, la Capitolul 3 punctul 3.3 Cheltuieli pentru proiectare și inginerie, a fost prevăzută suma de 73.900 lei.

Pornind de la prevederile H.G. nr. 363/2010 și raportat la H.C.L. nr. 74/2014, apreciem că se impune constatarea nulității absolute parțiale a art. 3 alin. (1) din Contractul de servicii nr. 10940/01.08.2014 încheiat cu pârâta S.C. Arena Atelier de Proiectare S.R.L., în sensul diminuării prețului de la 73.900 lei la 19.377 lei și obligarea acesteia la restituirea diferenței în cuantum de 54.523,00 lei și a accesoriilor aferente”, după cum se arată în adresa CL, găsită în hotărârea adoptată joia trecută. 

Primăria a mai pierdut un proces în același caz 

De subliniat este și că în octombrie 2020, Tribunalul Covasna a respins ca fiind neîntemeiată cerința UAT Întorsura Buzăului, din procesul început în 2018, prin care cerea, la fel, firmei S.C. Arena Atelier de Proiectare S.R.L. să înapoieze cei peste 54.000 de lei. Chiar dacă, în primă fază, în 2019, instanța a admis acțiunea formulată de Primăria Întorsura. Doar că, deoarece pârâta, adică firma din Brașov, nu a depus întâmpinare la dosar, s-a dispus rejudecarea, unde s-a decis că Arena Atelier de Proiectare are, de fapt,  câștig de cauză. 

Pârâta (n.red. firma Arena Atelier de Proiectare) arată că potrivit cererii de chemare în judecată a reclamantei (n.red. UAT Întorsura Buzăului), temeiul legal al chemării în judecată îl constituie Decizia nr. 10/31.05.2017 emisă de Curtea de Conturi a României-Camera de Conturi Covasna, care printr-un act de control a constatat o depășire a valorii cheltuielilor de proiectare pe care autoritatea contractantă le putea angaja, respectiv 3% din valoarea investiției de bază.

Or, nicăieri și niciodată reprezentanții autorității contractante nu au făcut referire la faptul că sunt ținuți de o valoare de contractare limitată la acest procent incert și necunoscut la data contractării, deoarece urma a fi relevat din două acțiuni viitoare - respectiv proiectarea și devizul estimativ întocmit de către pârâtă și, în final, de rezultatele licitației de atribuire a lucrărilor publice de bază.

Contractul de prestări servicii a fost întocmit, potrivit celor arătate de pârâtă, după ofertarea rezultată urmare a calculelor de cost efectuate de aceasta la prețul cel mai avantajos pentru autoritatea contractantă, acesta derulându-se în condițiile optime, iar pârâta și-a îndeplinit în totalitate și la timp obligațiile asumate, astfel că a și încasat legal prețul contractului”, se arată în Sentința Civilă NR. 867, a Tribunalului Covasna, pe care ne-a pus-o la dispoziție firma de proiectare din Brașov. 

Hotărâre schimbată în 2016, plăți făcute în 2015 

Pe de altă parte, aceeași sursă arată și că, deși CL Întorsura a aprobat abia în 2016 ca suma din contract să fie mărită de la 19.377 de lei la 73.900 de lei, primăria a achitat costul final încă din aprilie și mai 2015. 

Instanța mai reține că prestația asumată de către pârâtă, contractul de servicii, a fost executat de către pârâtă, prețul stipulat în contract în sumă de 73.900 lei fiind achitat integral astfel cum rezultă din ordinele de plată nr. 628/15.04.2015 (fila 77) și nr. 875/08.05.2015. În continuare, tribunalul reține că, în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi - Camera de Conturi Covasna a fost emisă Decizia nr.  10/31.05.2017 prin care, la punctul 22, s-au reținut în sarcina reclamantei plăți nelegale în sumă de 54.523 lei cu titlu de „cheltuieli de proiectare” aferente obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare și modernizare Cămin Cultural, sat Floroaia Mare”, se mai arată în documentul pe care firma din Brașov l-a primit de la Tribunalul Covasna, după procesul încheiat în octombrie 2020. 

În același timp, Tribunalul a arătat în același context că firma a putut justifica faptul că și-a îndeplinit sarcinile prevăzute în contractul semnat cu Primăria Întorsura Buzăului. 

În altă ordine de idei, se constată că premisa obligației de restituire ce se solicită a fi stabilită în sarcina pârâtei nu o constituie eventuala neexecutare a obligației corelative asumată de pârâtă prin contract, ci împrejurarea că actul juridic a fost încheiat în mod nelegal din culpa reclamantei care solicită restituirea, în condițiile în care nu s-a formulat un capăt de cerere prin care să se fi solicitat constatarea nulității actului juridic ce a constituit fundamentul raportului juridic contractual încheiat între părți.

Ori, în condițiile în care contractul ce a dat naștere obligației reclamantei de a plăti prețul reprezintă un act juridic valabil, apt a produce efecte și în situația în care contractul a fost în întregime executat, neinvocându-se în cauză nici nulitatea contractului nici o eventuală neexecutare a acestuia, instanța constată că pretenția reclamantei de restituire a prețului contractului este lipsită de fundament juridic, considerente față de care pretențiile exhibate prin cererea de chemare în judecată nu pot fi primite”, prevede același document.

Ce spun cei implicați în proces 

Raul Urdă, actualul primar: „Atacăm o parte din Hotărârea Consiliului Local”

Practic, în momentul de față, banii nu pot fi recuperați de autoritățile din Întorsura Buzăului pentru că la baza contractului stă o hotărâre de Consiliu Local prin care s-a adoptat și suma de 73.900 de lei, nu doar suma inițială de peste 19.000 de lei. 

„Curtea de Conturi spune că banii aceia au fost cheltuiți ilegal și dați către această firmă (n. red. Arena Atelier de Proiectare, care a realizat studiile la Căminul Cultural din Floroaia). Instanța ne-a sugerat, în răspunsul lor, că, anterior, Consiliul Local a validat această sumă. Deci dacă noi am acceptat prin acel contract că suma este bună, atunci suma este bună, deși ei nu sunt de acord că acea sumă este corect calculată. Atunci am încercat să acționăm în instanță firma SC ARENA ATELIER. Avem un proces împotriva lor pentru recuperarea sumei. Dar și către Consiliul Local. Atacăm o parte din Hotărârea Consiliului Local pentru proiectare. Este vorba de o sumă pentru proiectare. (...) Noi ne așteptăm ca după acest proces instanța să anuleze această hotărâre a Consiliului Local, ca fiind nelegală, o parte din acea hotărâre, pentru această sumă. Ulterior să cerem recuperarea de la firmă a acestei sume. Asta a fost propunerea venită de la biroul juridic al Primăriei, de a merge pe această modalitate și, așa cum s-a dovedit, consilierii au fost întru totul de acord cu această variantă”, a spus, pentru Observatorul de Covasna, Raul Urdă.

Leca Băncilă, fostul primar: „Este o greșeală pe care actuala conducere a Primăriei o promovează”

De fapt, nu chiar toți consilierii locali au fost de acord cu decizia Primăriei. Consilierul local Leca Băncilă, fostul primar, spune că în contractul despre care este vorba nu este nicio eroare, că totul s-a făcut legal. 

„Este o greșeală pe care actuala conducere a Primăriei o promovează. Să mă explic. În 2017, Curtea de Conturi face auditul la Primăria din Întorsura Buzăului și constată că ar exista o problemă cu contractul de la reabilitarea Căminului din Floroaia. În realitate, nu era nicio eroare. Contractul este perfect valabil. În sensul că, la cheltuielile de proiectare, se adăugau cheltuielile de studii, care înseamnă studii de teren. În așa fel încât la oferta de 19.000 și nu știu cât de lei pentru cheltuieli de proiectare se adăugau cheltuielile cu studiile și, respectiv, auditul energetic. Astfel că, suma la care s-a ajuns, a fost în urma unei licitații la care au participat mai mulți, deci procedura de atribuire a contractului este perfect validă, este corectă. Contractul este corect. Au venit (n. red. Curtea de Conturi), nu li s-au dat datele necesare, fie nu au vrut. Realitatea este că au lăsat prin dispoziția finală că trebuie recuperată suma”, a explicat, pentru Observatorul de Covasna, Leca Băncilă.

Fostul primar Leca Băncilă ne-a mai spus că această acțiune a primăriei este nu doar o greșeală de neiertat, pentru că este amestecat Consiliul Local, dar și una imorală, pentru că se cer bani de la o firmă care a muncit pentru respectiva sumă. 

„De unde mi se pare mie greșeala? Și este impardonabilă. Băgăm Consiliul Local, care nu are nicio vină, în instanță. Pe procedura pe care vor să o inițieze va fi următorul rezultat: firma respectivă este absolvită, pentru că nu are cum să piardă, având un contract valid, iar în joc rămân Consiliul Local, consilierii locali și rămân și ca sumă, și ca imagine publică. Eu, personal, de 12 ani de Primărie, nu mai știu când un funcționar public cheamă în instanță o instituție, în speță Consiliul Local. Nu știu! Mai ales că, dacă își făcea temele bine, ar fi văzut că nu-i vinovat cu nimic Consiliul Local. Sentimentul meu este că greșeala constă în două dimensiuni: am expus Consiliul Local unei situații nefirești, impardonabilă, când e nevinovat și al doilea aspect care mi se pare mie: din moment ce o instanță hotărăște că acel contract este valid… Instanța ne-a spus în subtext că nu există prejudiciu. Ce să recuperezi? Firma aia, că spuneam de dimensiunea morală, ea și-a făcut proiectul, și-a făcut treaba, a avut contract. Mă duc acum să îi spun: „Dă-mi banii înapoi!”, în baza la ce? Dincolo de legalitate, că nu e posibil, e și de moralitate. Cum adică? De ce?”, se întreabă fostul edil de la Întorsura Buzăului, Leca Băncilă.  

Administratorul firmei, Laurian Claudiu Pop: „De ce îmi cer mie bani…nu am să înțeleg niciodată”  

Contactat pe acest subiect a fost și administratorul firmei „S.C. ARENA ATELIER DE PROIECTARE S.R.L.” din Brașov, Laurian Claudiu Pop, care a afirmat că și din punctul lui de vedere contractul a fost cât se poate de legal. 

„Procesul celălalt l-am câștigat. Acum ei au găsit un subterfugiu să redeschidă procesul, dar noi am câștigat o dată, au de plătit cheltuieli de judecată. Eu nu pot să comentez decizia Curții de Conturi. Însă punctul meu de vedere este că am oferit niște servicii contractate în urma unei oferte. Contract întocmit de către Primărie, controlat financiar preventiv, controlat de oficiul juridic și semnat de primar. De ce îmi cer mie bani…nu am să înțeleg niciodată” , a spus, pentru Observatorul de Covasna, reprezentantul firmei implicată în proces. 

Cine plătește cei peste 54.000 de lei dacă nu firma?

Rămâne încă neelucidat cel puțin un „mister”: de unde vor fi recuperați cei peste 54.000 de lei dacă, din nou, instanța va constata că firma a respectat contractul asumat și nu trebuie să restituie banii? 

„Am încredere că instanța de judecată va da o soluție favorabilă pentru oraș de a recupera suma de la firma SC Arena Atelier de Proiectare și nu va fi nevoie de a atrage răspunderea unei persoane anume”, a spus, în concluzie, secretarul orașului Întorsura Buzăului, Maria - Magdalena Găitan. 

Noul proces, în care reclamantul este „UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL ÎNTORSURA BUZĂULUI”, adică Primăria, iar cei doi pârâți sunt „CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI” și firma „S.C. ARENA ATELIER DE PROIECTARE S.R.L.”, este programat să aibă loc vineri, 5 februarie, la Tribunalul Covasna. 

A contribuit și Iulia Drăghici – Taraș 

Distribuie articolul:  
|

STIREA ZILEI

De acelasi autor

Comentarii: 1

Adaugă comentariu
Alexandru Bularca, 3 februarie 2021
Nu am nimic cu domnul Leca Băncilă, dar nu și-a expus varianta ȘI în cadrul Consiliului Local (nu doar în presă) pentru ca noua conducere și noul Consiliu Local să cunoască în totalitate citeste integral
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.