CULTURA 9 iunie 2022

Un eveniment important în viața Bisericii Ortodoxe din Protopopiatul Sfântu Gheorghe: instalarea protopopului Teodor-Florian Mocanu

de Covasna Media | 2195 vizualizări

Marți 7 iunie a.c. la Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe – Paraclis Episcopal din Sf. Gheorghe a avut loc un important eveniment în viața Bisericii Ortodoxe din Protopopiatul Sfântu Gheorghe, respectiv instalarea noului protopop în persoana preotului Teodor-Florian Mocanu.

După oficierea Sfintei Liturghii Arhierești de către PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, la care au participat toți preoții din Protopopiatul Sf. Gheorghe și numeroși credincioși din Sf. Gheorghe și împrejurimi, a avut loc slujba de hirotesie a noului protopop.

În acest cadru, a fost adusă la cunoștință publică decizia de numire a noului protopop, document purtând semnătura PS Părinte Episcop Andrei, în care sunt precizate atribuțiile protopopului, dintre care enumerăm: îndrumă, coordonează și supraveghează activitatea bisericească a parohiilor și filiilor din protopopiat; inspectează, cel puțin o dată pe an, parohiile, filiile și așezămintele sociale din protopopiat, constatând calitatea vieții religioase, morale și sociale a parohienilor; supraveghează și îndrumă activitatea catehetică, misionar-pastorală și social-filantropică a preoților; urmărește ca ordinele și dispozițiile autorităților superioare bisericești să fie transmise la timp unităților și personalului bisericesc și să fie aduse la îndeplinire; întocmește anual un raport general despre întreaga viață bisericească din protopopiat; coordonează, supraveghează și răspunde de activitatea Cancelariei administrative a Protopopiatului și altele. Protopopul este, pe teritoriul protopopiatului său, reprezentantul oficial al Centrului Eparhial față de autoritățile publice locale și față de terți.

Noul protopop, Pr. Teodor-Florian Mocanu, este născut în anul 1989, în comuna Dobârlău, jud. Covasna, fiu duhovnicesc al venerabilului Preot Gheorghe Băilă, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu, promoția 2012, al unui Masterat în teologie pastorală la aceeași facultate în anul 2014 și a Facultății de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov (2017).

În perioada 2013-2016 a păstorit credincioșii ortodocși din parohia Ozun, iar din anul 2016 este preot paroh la Catedrala Ortodoxă din Sf. Gheorghe. Din același an a îndeplinit funcția de secretar al Protopopiatului Sf. Gheorghe precum și cea de responsabil cu activitatea de tineret, la nivel de protoierie.

Pr. Teodor-Florian Mocanu este apreciat pentru activitatea pastorală, social-filantropică, culturală și administrativă, bucurându-se de o imagine publică pozitivă în relațiile cu enoriașii, cu ceilalți preoți și cu reprezentanții administrației publice locale. De același respect se bucură din partea elevilor cărora le-a predat Religia Ortodoxă la majoritatea școlilor din municipiul Sfântu Gheorghe și nu numai, timp de 10 ani, dar și din partea societății civile românești din județ.

PS Părinte Episcop Andrei a rostit un cuvânt de mulțumire și apreciere față de activitatea desfășurată de Pr. Protopop Ioan Bercu, în cei peste 45 de ani de păstorire a credincioșilor din parohiile Tg. Secuiesc și Zăbala și a celor 16 ani în care a condus, cu timp și fără timp, Protopopiatul Ortodox Sf. Gheorghe.

La rândul său, noul protopop a rostit un emoționant cuvânt de mulțumire cu ocazia acestui important eveniment din viața sa și a credincioșilor din Protopopiatul Ortodox Sf. Gheorghe, al cărui text îl redăm integral:

„Îmi încep cuvântul meu, cu ocazia evenimentului de astăzi, prin invocarea paragrafului noutestamentar, în care Sf. Ap. Pavel i se adresează ucenicului său, Sfântului Timotei, îndemnându-l: „Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia (…), ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură. (…) Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, şi pe tine te vei mântui şi pe cei care te ascultă.” (I Tim. 4, 12.13.16).

Mesajul pe care vreau să îl transmit astăzi, este următorul: Nu am venit ca să mi se slujească, ci ca să slujesc și să împreună slujim lui Hristos-Împăratul, Arhiereul și Învățătorul Cel Veșnic.

În acest ceas de emoție duhovnicească mă rog, mulțumindu-i din toată inima Preamilostivului Dumnezeu, care a rânduit astfel, ca să-mi dăruiască sănătate, răbdare, smerenie și înțelepciune întru purtarea crucii pe care mi-ați așezat-o astăzi pe umeri, Preasfinția Voastră, pentru a o putea duce cu vrednicie și demnitate asemeni predecesorilor mei în ascultarea de Protoiereu.

• Vă mulțumesc smerit și cu fiască supunere Preasfinția Voastră, pentru Arhiereasca Binecuvântare dată și concretizată prin numirea mea ca Protopop al Protopopiatului Ortodox Român Sfântu Gheorghe începând cu data de 01 iunie a.c., în postul vacantat odată cu pensionarea părintelui Protopop Ioan Bercu. Vă asigur, Preasfințite Părinte, că voi încerca pe cât îmi va sta în putință să îmi îndeplinesc cu abnegație, dragoste, devotament și în permanentă ascultare față de Preasfinția Voastră, și subordonare față de Permanența Consiliului Eparhial, atribuțiile ce-mi revin în această slujire delicată și nu tocmai ușoară ce-mi stă înainte. Vă rog totodată, să mă purtați ca și până acum în rugăciunile Preasfinției Voastre și să mă povățuiți și chiar să mă dojeniți când va fi cazul, însă părintește, spre a putea lucra bine, în misiunea ce azi mi-ați încredințat-o prin punerea mâinilor, de a fi în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor. Vă mulțumesc de asemenea, că mi-ați oferit șansa ca în răstimpul celor aproape 6 ani de ascultare ca secretar al Protoieriei noastre, să fiu sfătuit și să primesc povețe bune pentru viață din partea Părintelui Protopop Ioan.

• În acest sens, părinte Protopop, vă mulțumesc cu stimă și Preacucernicei Voastre pentru moștenirea duhovnicească, administrativă și a unei echipe formate și închegate în Protopopiat și mă refer aici și la membrii administrației, dar și la Preacucernicii frați preoți ai Protoieriei. Vă rog să-mi fiți alături și pe mai departe prin sfat înțelept și sprijin duhovnicesc, avându-vă ca pe cel mai elocvent exemplu de Protopop dedicat misiunii sale, după măsura celor 16 ani de activitate.

• Îmi îndrept acum gândul și mulțumirea, către mentorul meu duhovnicesc din perioada copilăriei, adolescenței și primului meu an de preoție, (care din binecuvântat motiv nu a putut fi prezent azi), Preacucernicului Părinte Băilă Gheorghe, preotul meu paroh de la Dobârlău la acea vreme, care mi-a fost alături încă de când m-a scos din apa Sf. Botez și până m-a văzut cu inima împăcată slujind prima mea Sfântă Liturghie ca preot paroh, la prima parohie, Ozun. Vă mulțumesc pentru tot P.C. Pr. Gheorghe și vă cer respectuos, să vă rugați în continuare lui Dumnezeu, pentru mine!

• Mă adresez acum, soborului preoților Protopopiatului nostru. Deși această misiune care îmi este pusă înainte nu este una ușoară, vă rog pe fiecare dintre frățiile voastre să-mi fiți alături și să mă sprijiniți, încredințându-vă că ușa protopopiatului și a inimii mele va fi mereu deschisă cordial, pentru fiecare dintre sfințiile voastre. Doresc să vă fiu frate, prieten, sfătuitor fără vicleșug, să vă ajut după puterile și talanții pe care mi I-a dat Dumnezeu, să fiu bine intenționat pentru cei cu mai multă experiență și să vă primesc părintește pe fiecare, ori de câte ori va fi nevoie. Facă Bunul Dumnezeu ca în împreună-lucrare cu preacucerniciile voastre să continuăm frumoasa misiune din Protoieria Sfântu Gheorghe pe tărâm pastoral-bisericesc, administrativ-gospodăresc, dar și cultural și social.

Vă cer, să slujim lui Hristos-Domnul, mereu în ascultare fiască față de Chiriarhul nostru, spre binele și propășirea marei familii a Protopopiatului. Vă îndemn să mă pomeniți în rugăciunile frățiilor vostre la Sfântul Altar rânduit fiecăruia spre slujire, asigurându-vă totodată și eu de sprijin prin rugăciune, petru ca Pacea Mântuitorului să se coboare mereu peste noi, mai ales în momentele de încercare ale vremurilor pe care le trăim, misionar-slujind în această inimă de țară.

• Îmi propun, să continui ca și până acum, însă cu alte responsabilități, frumoasa colaborare cu membrii administrației protopopești, respectiv cu părintele contabil și cu doamna casier.

• Mulțumesc în mod deosebit familiei mele, în special soției mele – doamna preoteasă, pentru permanenta susținere și răbdare, și o rog să mi le arate mai accentuat de acum înainte, deoarece îi spun că de azi va fi necesar să-mi dedic mai mult timp misiunii și ascultării primite.

• Mulțumesc din suflet, înclinându-mi inima față de părinții mei care m-au născut și m-au crescut creștinește și cu frică de Dumnezeu, cerându-le să mă poarte totdeauna în rugăciunea lor.

• Mă adresez colegilor mei de slujire de la acest Sf. Altar, părintelui Ioan și părintelui Flavius, pe care îi rog și îi îndemn să mă sprijine în continuarea pastorației, în echipă, mai ales în momentele în care mă voi afla în misiune pe teren, în împreună slujire și/sau în ascultare față de Arhipăstorul nostru.

• Îmi doresc încă de la început de drum, să colaborez protocolar dar mai ales în bună înțelegere cu autoritățile județene, municipale, dar și cu aleșii locali de pe raza orașelor și comunelor pe teritoriul cărora funcționează parohiile protoieriei noastre. Aceeași colaborare îmi doresc să o am și cu membrii societății civile și culturale din acest municipiu și nu numai.

• Acum, așa după cum cuvintele sunt prea puține pentru a putea rezuma dificila dar și frumoasa misiune pe care o încep azi, continuând munca rodnică pe care părintele protopop Ioan a împlinit-o alături de Preacucerniciile voastre, pornesc la drum cu nădejdea că Sfinții ocrotitori ai acestei Sf. Catedrale – Paraclis Episcopal, Sf. Ierarh Nicolae – făcătorul de minuni și Sf. Mare Mucenic Gheorghe – purtătorul de biruință, îmi vor dărui măcar puțin din bunătatea și jertfelnicia lor, poate două dintre cele mai necesare calități pe care le necesită și le comportă misiunea și slujirea de Protopop.

• Închei acum, prin acest cuvânt: „Doamne, dă-mi că știu că poți, putere să-i iubesc pe toți! Amin!”

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Amin!”

Tânărul protopop Teodor-Florian Mocanu

În final, noul protopop a fost felicitat de către colegii săi, iar arhiviștii de la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” au prezentat câteva informații referitoare la protopopii din ultimii 300 de ani ai Protopopiatelor Treiscaune și Sf. Gheorghe,date care vor fi prezentate într-un viitor articol.

Dr. Ioan Lăcătușu, ing. Ciprian Hugianu

 

 

 

 

Distribuie articolul:  
|

CULTURA

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.