SOCIAL 14 decembrie 2017

Prelungirea termenului de asigurare retroactivă în sistemul public de pensii

de Covasna Media | 806 vizualizări

Actuala legislație prevede două tipuri de contracte de asigurare socială ce pot fi încheiate între persoane fizice și Casa județeană de pensii. Unul - cel în conformitate cu prevederile legii nr. 186/2016 prevede posibilitatea asigurării  pe o perioadă retroactivă încheierii contractului, celălalt  - încheiat în baza Legii  263/2010 privind  sistemul unitar de pensii publice, face posibilă asigurarea spre viitor.

Legea nr. 186/2016 a introdus posibilitatea plății retroactive a contribuțiilor de asigurări sociale în vederea  realizării unui stagiu de cotizare, util la pensionare. Legea a intrat în vigoare de la data de 27.10.2016 și este în vigoare și în prezent. Această legea a fost modificată recent, în sensul că a fost prelungit termenul cu încă un an, până la care se pot încheia astfel de contracte. Astfel, acest termen  este de 31 decembrie 2018.

Poate încheia contract de asigurare socială, în temeiul acestui act normativ, orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

- nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;

- nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;

- nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.

Contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr. 186/2016, cu modificările ulterioare se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului).

Perioadele pentru care se pot efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare.

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

De la data intrării în vigoare a legislației care permite plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale (27 octombrie 2016 ) și până  în prezent un număr de 279 persoane au  optat pentru această formă de asigurare în vederea realizării unui stagiu de cotizare util în sistemul public de pensii.

Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează în continuare prin încheierea contractului de asigurare socială deja cunoscut, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, privind pensile  publice, cu modificările şi completările ulterioare.

O persoană care dorește completarea stagiului de cotizare util la pensionare și nu a fost asigurată în ultimii ani trebuie să se prezinte la Casa Județeană de Pensii Covasna, parter, camera nr. 6, cu actul de identitate și să depună o cerere tip. Casa de Pensii verifică în sistem dacă acea persoană a fost asigurată sau nu în ultimii ani pentru care solicită cumpărarea de vechime, dar nu mai mult de cinci ani.

Persoanele care lucrează în străinătate pot să împuternicească pe cineva din țară, cu procură specială, iar acel împuternicit poate să depună cererea în numele titularului la Casa Județeană de Pensii Covasna, iar plata sumelor se poate face prin virament în contul indicat de Casa de Pensii, într-o singură tranșă sau în mai multe.

La data la care se plătește ultima tranșă, atunci se confirmă vechimea în muncă pentru perioada achiziționată. Dacă o persoană plătește doar două-trei tranșe din suma totală și nu își mai permite să achite ultima sau ultimele tranșe, atunci va beneficia de vechime în muncă doar pentru perioada pentru care a achitat contribuțiile de asigurări sociale.

Comp. Comunicare CJP Covasna

Distribuie articolul:  
|

SOCIAL

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.