LOCURI DE MUNCA 14 iunie 2016

Spitalul orășenesc Baraolt organizează concurs

de Covasna Media | 637 vizualizări

Spitalul orășenesc Baraolt organizează concurs pentru ocuparea a postului vacant, si a postului temporar vacant de:

  • Asistent medical principal PL de specialiatatea generală cu studii postliceale la Compartimentul Pediatrie – durată nedeterminată -1 post;
  • Asistent medical cu studii superioare la Compartimentul Chirurgie generală – durată determinată - 1 post;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:

  • studii postliceale sanitare și sau diploma de licență
  • examen de grad principal 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

- pentru postul de asistent medical principal durată nedeterminată:

– 30 iunie 2016, ora 12.00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 07 iulie 2016, ora 9.30 - proba scrisă;

– 11 iulie 2016, ora 10.00 – proba practică.

- pentru postul de asistent medical cu studii superioare durata determinata:

– 23 iunie 2016, ora 12.00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 30 iunie 2016, ora 9.30 - proba scrisă;

– 01 iulie 2016, ora 10.00 – proba practică.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere;

2. copia actului de identitate;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate de către medicul de familie.;

7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina de internet www.spitbar.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului orășenesc Baraolt str. Kossuth Lajos nr. 202 județul Covasna, tel. 0267/37.73.40 int. 124.

Distribuie articolul:  
|

LOCURI DE MUNCA

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.