LOCURI DE MUNCA 21 martie 2016

Spitalul orășenesc Baraolt organizează concurs

de Covasna Media | 554 vizualizări

Spitalul orășenesc Baraolt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor temporar vacante de:

  • Infirmieră – 1 post temporar vacant la Comp. Medicină internă;
  • Îngrijitor de curățenie – 1 post temporar vacant la Comp. Obs­tetrică ginecologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:

- absolvent al scolii generala;

- curs de calificare infirmieră;

- aptitudine medicală

- aptitudine psihologică

Concursul se va organiza la Sala de ședință al unității conform calendarului următor:

- 04.04.2016 – ora 09,30 - Proba scrisă

- 06.04.2016 – ora 09,00 - Proba practică

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 25.03.2016, ora 12.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere;

2. copia actului de identitate;

3. copia Certificatului de calificare de specialitatea infirmieră;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sanatate de către medicul de familie.;

7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina de internet www.spitbar.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului orășenesc Baraolt str. Kossuth Lajos nr. 202, județul Covasna, tel. 0267/37.73.40 int. 124.

Distribuie articolul:  
|

LOCURI DE MUNCA

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.