EDUCATIE 12 ianuarie 2011

Schimbările aduse de noua Lege a Educaţiei

de Monica Vrânceanu | 778 vizualizări
Noua Lege a Educației va intra în vigoare odată cu anul școlar 2011-2012, drept pentru care pregă tirile în acest sens trebuiesc demarate cât mai repede, mai ales în contextul în care textului acesteia i se vor adăuga peste 60 de metodologii de aplicare. În județul Covasna, noua Lege a Educației, promulgată la finele săptămânii trecute după luni întregi de controverse, a lansat un șir prelung de cereri de lămuriri venite către Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ). Inspectorul școlar general, Keresztely Irma, a declarat că primele semnale în acest sens arată o alertă ridicată și oameni speriați, atât în rândul tineri lor, al părinților cât și al cadrelor didactice, nelămuririle legându-se

Noua Lege a Educației va intra în vigoare odată cu anul școlar 2011-2012, drept pentru care pregă tirile în acest sens trebuiesc demarate cât mai repede, mai ales în contextul în care textului acesteia i se vor adăuga peste 60 de metodologii de aplicare.

În județul Covasna, noua Lege a Educației, promulgată la finele săptămânii trecute după luni întregi de controverse, a lansat un șir prelung de cereri de lămuriri venite către Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ). Inspectorul școlar general, Keresztely Irma, a declarat că primele semnale în acest sens arată o alertă ridicată și oameni speriați, atât în rândul tineri lor, al părinților cât și al cadrelor didactice, nelămuririle legându-se atât de urmările pe care Legea le va avea asupra angajaților din sistem cât și asupra elevilor.

Keresztely Irma a explicat că noua Lege a Educației va intra în vigoare odată cu anul școlar 2011-2012, drept pentru care pregătirile în acest sens trebuiesc demarate cât mai repede, mai ales în contextul în care textului acesteia i se vor adăuga peste 60 de metodologii de aplicare.

Responsabilitate mai mare pentru Consiliile de Administraţie

Șefa IȘJ Covasna a arătat că unele dintre cele mai interesante aspecte cuprinse în noua Lege se referă la responsabilitatea mare pe care o primesc Consiliile de Administrație (CA) ale unităților de învățământ, acestea având prin noua lege un rol mult mai mare decât până acum. În plus, adminis trațiile publice locale dobândesc, prin noua lege, puterea de a organiza rețeaua școlară – astfel încât aceasta să se ajusteze necesităților locale. Aici intră înființarea creșelor, grădinițelor și școlilor, IȘJ urmând să avizeze propunerile venite din partea administrațiilor locale.

Învăţământul obligatoriu, finanţat indiferent de forma sa

Noutatea absolută adusă de Legea Educației este cea a unei finanțări de bază pe care Statul o va acorda tuturor elevilor din sistemul de învățământ pre-universitar, fie că este vorba de sistem de stat, particular sau confesional. Indiferent pentru ce formă de învățământ vor opta părinții, de la 1 ianuarie 2012 se va aplica principiul „banii urmează elevul”, astfel aplicându-se dreptul garantat constituțional de a beneficia de sprijin din partea Statului.

Odată cu anul școlar 2011-2012, învățământul obligatoriu devine de zece clase - cinci clase primare și cinci clase gimnaziale, organizarea unităților de învățământ urmând a suporta modificări. Pentru ca o unitate de învățământ să aibă personalitate juridică, va avea nevoie de minim 300 de elevi, iar dacă este doar grădiniță are nevoie de minim 150 de elevi, iar în cazul școlilor speciale minim 100 de elevi.

„În județul Covasna avem mari probleme în acest sens, majoritatea unităților de învățământ din comune având un număr de elevi sub 300 sau chiar 200, ceea ce conform Legii anulează personalitatea juridică. Dar un articol al legii introduce excepția, astfel că în unitățile administrativ-teritoriale unde numărul elevilor este sub 300 se va organiza o singură școală cu personalitate juridică, indiferent de numărul elevilor, deci în Covasna vom avea în fiecare comună câte o astfel de școală”, a explicat Keresztely.

Structura învățământului va cuprinde „educația timpurie“ cu nivel antepreșcolar pentru copii până în 3 ani și preșcolar pentru cei între 3- 6 ani.

„Primul nivel, căruia i se alătură faptul că legislația privind concediul de creștere a copilului s-a schimbat, ne atenționează că solicitările pentru creșe vor crește brusc, iar noi vom trebui să găsim soluții în acest sens, deoarece stăm prost la capitolul acesta, neexistând prea multe astfel de unități”, este de părere inspectorul școlar general, atenționând că soluțiile trebuiesc găsite în imediata perioadă.

În clasa zero la șase anișori

Grădinița va avea doar trei nivele de educație de la 3 la 6 ani, urmând ca orice copil care va împlini șase ani să fie înscris în mod obligatoriu în clasa zero - pregătitoare care aparține deja învățământului primar. Potrivit lui Keresztely Irma, părinții nu ar trebui să fie alarmați din această cauză, existând un an la dispoziție pentru a se face toate pregătirile.

„În anul școlar 2012-2013, la intrarea în școală vom avea două generații - clasa I și clasa pregătitoare, ceea ce cu siguranță nu va fi foarte ușor”, apreciază inspectorul școlar general, adăugând că pe considerente firești pedagogice, normal ar fi ca învățătorul ce va prelua copiii din clasa pregătitoare să-i ducă până la finele clasei a cincea primare, însă acest lucru nu va fi definit decât prin normele metodologice.

Celor cinci clase primare le vor urma alte cinci clase, urmate apoi de învățământul secundar superior - liceul sau învățământul profesional, cuprins între șase luni și doi ani. Măsura introducerii clasei a noua în învățământul gimnazial intră în vigoare începând cu generația de elevi care începe clasa a cincea din toamna acestui an.

Învăţământ liceal de 3 ani

Odată cu trecerea clasei a IX-a la gimnaziu, învățământul liceal se va reduce la trei ani, dar filierele vor continua să fie cele teoretice, vocaționale, tehnologice sau militare. Cu toate acestea, filierele vor putea suferi modificări în sensul că pe cele militare sau tehnologice se vor face în continuare patru ani de studiu, în vreme ce la cele vocaționale va depinde de specificul acestora.

Dispare liceul seral, apar consorţiile școlare

O altă noutate a formei de orga nizare a învățământului este dată de schimbarea situației actuale: dacă în prezent există formele de curs la zi, seral și cu frecvență redusă, noua Lege impune doar două forme: cu frecvență și cu frecvență redusă, ambele presupunând participarea la cursuri de zi.

”În noua concepție, învățământul seral nu mai există, dar frecvența redusă dă șansa de a continua studiile celor care nu au reușit. Învățământul obligatoriu este la zi, evident, dar dacă un elev rămâne repetent și depășește cu trei ani vârsta clasei corespunzătoare, acesta trece la frecvență redusă obligatoriu”, a subliniat Keresztely.

Una dintre propunerile plecate din județul Covasna și introduse în noua Lege a Educației se referă la posibilitatea înființării consorțiilor școlare.

„Consorțiile sunt parteneriate contractuale între unitățile de învățământ și ele asigură utilizarea în comun a resurselor, mobilitatea personalului, lărgirea oportunităților de învățare oferite elevilor. Ministerul va elabora un cadru general, dar școlile care se vor asocia își vor elabora un regulament propriu de organizare și funcționare. Cred că primul consorțiu ce se va realiza în Covasna va fi cel dintre Liceul Reformat și Colegiul Szekely Miko - o singură administrație, ceea ce ar fi și normal. Este un model ce poate funcționa - directorii educativi se ocupă de problemele școlii, cele de învățământ, dar aspectele administrative aparțin managementului consorțului”, a explicat Keresztely Irma.

Schimbări în evaluări, admitere pe portofolii și examene

Legea Educației va schimba totodată și formațiunile de studiu la clasele de debut, astfel încât în timp numărul elevilor va fi limitat atât la grădinițe cât și în clasele primare, de gimnaziu sau liceale, inclusiv la învățământul special. Curriculumul național va aduce schimbări în planul de învățământ, astfel încât planul de școlarizare se va axa pe formarea de competențe și aptitudini și mai puțin pe cumularea de informații, ceea ce va duce și la limitarea numărului maxim de ore pe săptămână. 75% din programa școlară va cuprinde predare și evaluare, cadrele didactice având o libertate de decizie referitoare la modul de folosire a restului de 25% din ore.

De-a lungul timpului, noua Lege va impune evaluări constante ale elevilor, iar prima dintre acestea va avea loc la finalul clasei a II-a (aptitudini clasice de bază - scris, citit, matematică), urmată de o evaluare la finele clasei a IV-a (eșantioane de evaluare), apoi la finalul clasei a VI-a (la limba română, limba modernă 1 și limba maternă, matematică și științe).

Aceste evaluări și rezultatele lor vor fi folosite la realizarea planurilor individuale ale elevilor, astfel încât elevii să obțină un profil de preorientare școlară care să-i ajute pe părinți în pașii ce trebuiesc urmați în viitor în educație, astfel încât fiecare elev să ajungă la studii care să fie pe măsura lui.

Finele clasei a IX-a va aduce o nouă evaluare - limba română, limba maternă, matematică, științe, o limbă de circulație internațională, competențe de utilizare a calculatorului și competențe civice și sociale. Pe baza acestei evaluări complexe, ale cărei rezultate se vor înscrie în portofoliul educațional al elevului alături de restul evaluărilor, se va realiza orientarea școlară a unui elev. Potrofoliul va fi folosit la admiterea la liceu, fie prin simpla depunere a acestuia alături de o cerere dacă numărul locurilor este mai mare decât al candi daților, fie cu examen de admitere organizat liber de liceu, plus alte medii din portofoliu, acolo unde numărul locurilor disponibile este depășit de cel al candidaților. Aceste tipuri de admitere vor fi aplicate celor din generația care va începe clasa a V-a în anul școlar 2011-2012.

Bacalaureatul va fi accesibil atât celor care vor finaliza studii liceale de trei ani sau de patru ani, iar acesta va consta în probe la limba română, limba maternă, două limbi de circulație internațională, competențe digitale și două probe diferențiate la profil.

Cei care vor da primii acest nou BAC sunt cei din generația de elevi care va începe clasa a IX-a în anul școlar 2012-2013.

Angajări direct la școli

Din 2012, posturile vacante din învățământ vor fi ocupate prin consurs organizat la nivelul unităților cu personalitate juridică, angajarea urmând să se facă prin contract individual de muncă, cu aprobarea CA. Toate calificativele și gradațiile de merit vor trebui aprobate de CA, iar Ministerul va premia excelența didactică, urmând ca salarizarea în funcție de performanțele profesionale să se generalizeze.

„Consider că Legea este o variantă finală mult mai bună decât cea la care am lucrat mai bine de doi ani. Este o lege bună, dar nu m-aș pronunța complet asupra acesteia, deoarece ea va fi completată de metodologia de aplicare. O lege este bună sau foarte bună doar atunci când această metodologie este proreformă, în interesul elevilor și al comunităților, fiind cert că această lege este una într-un sistem descentralizat, deci foarte multe aspecte ce vizează luarea deciziilor coboară la nivelul unităților de învățământ”, a declarat Keresztely Irma, apreciind că cu toată descentralizarea unor aspecte, Legea nu dispune în niciun caz anularea inspectoratelor, care vor rămâne să se ocupe în continuare de aspecte generale, inclusiv de medierea problemelor și conflictelor apărute la nivelul sistemelor de învățământ județene.

Distribuie articolul:  
|

EDUCATIE

De acelasi autor

Comentarii: 4

Adaugă comentariu
ion, 12 ianuarie 2011
Legi din ce in ce mai proaste. Astia vor sa reinventeze roata cred..or sa dea o lege in care cercul va deveni patrat.
Janos Iuhas, 12 ianuarie 2011
Asa e vasy, i-a zapacit pe copii si tot ii zapaceste. Daca peste 2 ani da copilu meu bacu si concureaza cu unul care a dat acum 2 ani pe un loc la stat ce concurenta e aia cu bac luat pe spaga si bac citeste integral
vasy, 12 ianuarie 2011
Vai sarmanii copii,iar ii da peste cap,i-a ametit de tot.Urmatorul ministru al invatamantului va venii si el cu alte legi,menite doar sa-i incurce si mai tare si apoi te mai miri ca scoala romaneasca citeste integral
Alin, 12 ianuarie 2011
imi pare bine ca mai exista persoane care considere aceasta lege un mic pas inainte fata de ce aveam pana acum. Spor la treaba!
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.