EDUCATIE 4 mai 2021

IȘJ Covasna: de miercuri, 196 de unități de învățământ în scenariul 2 și 107 în scenariul 1

de Iulia Drăghici - Taraș | 1908 vizualizări

A apărut Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3235/ 93/ 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Conform prevederilor acestui Ordin, se modifică scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor prevăzute la art. 3, alin. (1), astfel:

(1) Consiliul de administrație al unității de învățământ propune ISJ/ ISMB aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, pe baza criteriului epidemiologie privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

Scenariul 1

Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori.

Scenariul 2

a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIIl-a și a XIl-a, a Xlll-a si a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

b) Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ ani de studiu

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1 /1.000, dacă la nivelul localității nu este declarată starea de carantină.

În consecință, în județul Covasna, începând cu data de 05 mai 2021, vor începe cursurile cu prezență fizică un număr de 6099 preșcolari, 10784 elevi din învățământul primar, 1584 de elevi din învățământul gimnazial (clasele V-VII), 995 elevi din învățământul liceal și profesional, precum și 231 de elevi din învățământul special (toate clasele).

Vor începe cursurile în sistem online un număr de 1305 elevi din ciclul gimnazial, 4435 elevi din ciclul liceal și profesional, precum și 271 de elevi din învățământul postliceal.

 În săptămâna 03 – 07 mai 2021 vor fi în vacanță elevii din clasele terminale, un număr total de 2.956 elevi.

196 de unități de învățământ vor funcționa în această săptămână cf. scenariului 2, și 107 unități de învățământ, cf. scenariului 1.

Toate unitățile de învățământ vor respecta toate măsurile stabilite prin ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății privind prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 și măsurile de siguranță epidemiologică.

       
     
  Scenarii de functionare în perioada 05.05.2021-07.05.2021
       
Nr. Crt Unitate de invatamant Loc Scenarii 05-07 mai 2021
1 Grădinița cu Program Normal Aita Mare AITA MARE SC2
2 Grădinița cu Program Normal Aita Medie AITA MARE SC2
3 Școala Gimnazială "Benkő József" Aita Medie AITA MARE SC2
4 Școala Gimnazială "Kriza János" Aita Mare AITA MARE SC2
5 Grădinița cu Program Normal Araci ARACI SC2
6 Grădinița cu Program Normal Ariușd ARACI SC2
7 Grădinița cu Program Normal Vâlcele ARACI SC2
8 Școala Gimnazială "Romulus Cioflec" Araci ARACI SC2
9 Școala Gimnazială Vâlcele ARACI SC2
10 Școala Primară Ariușd ARACI SC2
11 Școala Primară Hetea ARACI SC2
12 Grădinița cu Program Normal Arcuș ARCUS SC2
13 Școala Gimnazială "Dr. Gelei József" Arcuș ARCUS SC2
14 Grădinița cu Program Normal Biborțeni BARAOLT SC2
15 Grădinița cu Program Normal Bodoș BARAOLT SC2
16 Grădinița cu Program Normal Căpeni BARAOLT SC2
17 Grădinița cu Program Normal Micloșoara BARAOLT SC2
18 Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Baraolt BARAOLT SC2
19 Grădinița cu Program Normal Racoșul De Sus BARAOLT SC2
20 Grădinița cu Program Prelungit "Cimbora" Baraolt BARAOLT SC2
21 Liceul Tehnologic "Baróti Szabó Dávid" Baraolt BARAOLT SC2
22 Școala Gimnazială "Gaál Mózes" Baraolt BARAOLT SC2
23 Școala Gimnazială Căpeni BARAOLT SC2
24 Școala Gimnazială Racoșul de Sus BARAOLT SC2
25 Școala Primară "Bartalis Ferenc" Biborțeni BARAOLT SC2
26 Școala Primară "Budai József" Bodoș BARAOLT SC2
27 Școala Primară Micloșoara BARAOLT SC2
28 Grădinița cu Program Normal Barcani BARCANI SC1
29 Grădinița cu Program Normal Lădăuți BARCANI SC1
30 Grădinița cu Program Normal Sărămaș BARCANI SC1
31 Școala Gimnazială "Andrei Șaguna" Barcani BARCANI SC1
32 Școala Gimnazială Lădăuți BARCANI SC1
33 Școala Gimnazială Sărămaș BARCANI SC1
34 Grădinița cu Program Normal Aita Seacă BATANII MARI SC1
35 Grădinița cu Program Normal Bățanii Mari BATANII MARI SC1
36 Grădinița cu Program Normal Bățanii Mici BATANII MARI SC1
37 Școala Gimnazială "Ajtai Abod Mihály" Aita Seacă BATANII MARI SC1
38 Școala Gimnazială "Konsza Samu" Bățanii Mari BATANII MARI SC1
39 Școala Primară Bățanii Mici BATANII MARI SC1
40 Grădinița cu Program Normal Belin BELIN SC1
41 Grădinița cu Program Normal Belin Vale BELIN SC1
42 Școala Gimnazială "Bölöni Farkas Sándor" Belin BELIN SC1
43 Școala Primară Belin Vale BELIN SC1
44 Grădinița cu Program Normal "Ábrahám Árpád" Bixad BIXAD SC2
45 Școala Gimnazială "Mikes Ármin" Bixad BIXAD SC2
46 Grădinița cu Program Normal Bodoc BODOC SC1
47 Grădinița cu Program Normal Olteni BODOC SC1
48 Grădinița cu Program Normal Zălan BODOC SC1
49 Școala Gimnazială "Henter Károly" Bodoc BODOC SC1
50 Școala Primară "Dávid József" Zălan BODOC SC1
51 Școala Primară "Makkai Sándor" Olteni BODOC SC1
52 Grădinița cu Program Normal "Tompa Klára" Boroșneu Mic BOROSNEU MARE SC2
53 Grădinița cu Program Normal Boroșneu Mare BOROSNEU MARE SC2
54 Grădinița cu Program Normal Dobolii de Sus BOROSNEU MARE SC2
55 Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Leț BOROSNEU MARE SC2
56 Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Leț BOROSNEU MARE SC2
57 Școala Gimnazială "Bartha Károly" Boroșneu Mare BOROSNEU MARE SC2
58 Școala Primară "Nagy Károly" Boroșneu Mic BOROSNEU MARE SC2
59 Școala Primară Dobolii de Sus BOROSNEU MARE SC2
60 Școala Primară Nr. 1 Leț BOROSNEU MARE SC2
61 Școala Primară Nr. 2 Leț BOROSNEU MARE SC2
62 Grădinița cu Program Normal Brăduț BRADUT SC2
63 Grădinița cu Program Normal Doboșeni BRADUT SC2
64 Grădinița cu Program Normal Filia BRADUT SC2
65 Grădinița cu Program Normal Tălișoara BRADUT SC2
66 Școala Gimnazială "Benkő József" Brăduț BRADUT SC2
67 Școala Gimnazială Doboșeni BRADUT SC2
68 Școala Gimnazială Filia BRADUT SC2
69 Școala Primară Tălișoara BRADUT SC2
70 Grădinița cu Program Normal Brateș BRATES SC1
71 Grădinița cu Program Normal Pachia BRATES SC1
72 Grădinița cu Program Normal Telechia BRATES SC1
73 Școala Gimnazială "Bibó József" Brateș BRATES SC1
74 Școala Primară "Horváth Károly" Telechia BRATES SC1
75 Școala Primară "Vida András" Pachia BRATES SC1
76 Grădinița cu Program Normal "Pinocchio" Brețcu BRETCU SC1
77 Grădinița cu Program Normal Mărtănuș BRETCU SC1
78 Grădinița cu Program Normal Oituz BRETCU SC1
79 Grădinița cu Program Prelungit Brețcu BRETCU SC1
80 Școala Gimnazială "Comenius" Brețcu BRETCU SC1
81 Școala Gimnazială Oituz BRETCU SC1
82 Școala Primară Mărtănuș BRETCU SC1
83 Grădinița cu Program Normal "Bóbita" Catalina CATALINA SC1
84 Grădinița cu Program Normal Hătuica CATALINA SC1
85 Grădinița cu Program Normal Imeni CATALINA SC1
86 Grădinița cu Program Normal Mărcușa CATALINA SC1
87 Grădinița cu Program Normal Mărtineni CATALINA SC1
88 Școala Gimnazială "Bálint Gábor" Catalina CATALINA SC1
89 Școala Gimnazială Mărtineni CATALINA SC1
90 Școala Primară "Barabás Miklós" Mărcușa CATALINA SC1
91 Școala Primară Hătuica CATALINA SC1
92 Școala Primară Imeni CATALINA SC1
93 Grădinița cu Program Normal Albiș CERNAT SC2
94 Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Cernat CERNAT SC2
95 Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Cernat CERNAT SC2
96 Școala Gimnazială "Bod Péter" Cernat CERNAT SC2
97 Școala Gimnazială "Végh Antal" Cernat CERNAT SC2
98 Școala Primară "Szabó Lajos" Icafalău CERNAT SC2
99 Școala Primară Albiș CERNAT SC2
100 Grădinița cu Program Normal Băcel CHICHIS SC1
101 Grădinița cu Program Normal Chichiș CHICHIS SC1
102 Școala Gimnazială "Gábor Áron" Chichiș CHICHIS SC1
103 Școala Gimnazială Băcel CHICHIS SC1
104 Grădinița cu Program Normal Comandău COMANDAU SC2
105 Școala Gimnazială "Horn Dávid" Comandău COMANDAU SC2
106 Grădinița cu Program Normal Chiuruș COVASNA SC2
107 Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Covasna COVASNA SC2
108 Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Covasna COVASNA SC2
109 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Covasna COVASNA SC2
110 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Covasna COVASNA SC2
111 Liceul "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna COVASNA SC2
112 Școala Gimnazială "Avram Iancu" Covasna COVASNA SC2
113 Școala Primară "Orbán Balázs" Covasna COVASNA SC2
114 Școala Primară Chiuruș COVASNA SC2
115 Grădinița cu Program Normal Dalnic DALNIC SC1
116 Școala Gimnazială "Darkó Jenő" Dalnic DALNIC SC1
117 Grădinița cu Program Normal Dobârlău DOBARLAU SC1
118 Grădinița cu Program Normal Dobârlău Vale DOBARLAU SC1
119 Grădinița cu Program Normal Lunca Mărcușului DOBARLAU SC1
120 Grădinița cu Program Normal Mărcuș DOBARLAU SC1
121 Școala Gimnazială Dobârlău DOBARLAU SC1
122 Școala Primară Dobârlău Vale DOBARLAU SC1
123 Școala Primară Lunca Mărcușului DOBARLAU SC1
124 Școala Primară Mărcuș DOBARLAU SC1
125 Grădinița cu Program Normal Estelnic ESTELNIC SC1
126 Școala Gimnazială "Nagy Mózes" Estelnic ESTELNIC SC1
127 Grădinița cu Program Normal Harale GHELINTA SC1
128 Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Ghelința GHELINTA SC1
129 Grădinița cu Program Prelungit Ghelința GHELINTA SC1
130 Școala Gimnazială "Jancsó Benedek" Ghelința GHELINTA SC1
131 Școala Primară Harale GHELINTA SC1
132 Școala Primară Nr. 2 Ghelința GHELINTA SC1
133 Grădinița cu Program Normal Angheluș GHIDFALAU SC2
134 Grădinița cu Program Normal Fotoș GHIDFALAU SC2
135 Grădinița cu Program Normal Ghidfalău GHIDFALAU SC2
136 Școala Gimnazială "Czetz János" Ghidfalău GHIDFALAU SC2
137 Școala Primară "Forró Elek" Angheluș GHIDFALAU SC2
138 Grădinița cu Program Normal Hăghig HAGHIG SC1
139 Grădinița cu Program Normal Iarăș HAGHIG SC1
140 Școala Gimnazială Hăghig HAGHIG SC1
141 Școala Primară Iarăș HAGHIG SC1
142 Grădinița cu Program Normal Herculian HERCULIAN SC1
143 Școala Gimnazială "Máthé János" Herculian HERCULIAN SC1
144 Grădinița cu Program Normal "Gál Dániel" Ilieni ILIENI SC2
145 Grădinița cu Program Normal Sâncraiu ILIENI SC2
146 Școala Gimnazială "László Lukács" Ilieni ILIENI SC2
147 Grădinița cu Program Normal Brădet INTORSURA BUZAULUI SC1
148 Grădinița cu Program Normal Floroaia Mare INTORSURA BUZAULUI SC1
149 Grădinița cu Program Normal Floroaia Mică INTORSURA BUZAULUI SC1
150 Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Întorsura Buzăului INTORSURA BUZAULUI SC1
151 Grădinița cu Program Prelungit "Prichindel" Întorsura Buzăului INTORSURA BUZAULUI SC1
152 Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Întorsura Buzăului INTORSURA BUZAULUI SC1
153 Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Întorsura Buzăului INTORSURA BUZAULUI SC1
154 Școala Gimnazială "Gheorghe Zaharia" Brădet INTORSURA BUZAULUI SC1
155 Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Întorsura Buzăului INTORSURA BUZAULUI SC1
156 Școala Primară Floroaia Mică INTORSURA BUZAULUI SC1
157 Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Lemnia LEMNIA SC1
158 Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Lemnia LEMNIA SC1
159 Școala Gimnazială "Bem József" Lemnia LEMNIA SC1
160 Școala Primară Nr. 2 Lemnia LEMNIA SC1
161 Grădinița cu program Normal Malnaș MALNAS SC1
162 Grădinița cu Program Normal Malnaș Băi MALNAS SC1
163 Grădinița cu Program Normal Valea Zălanului MALNAS SC1
164 Școala Gimnazială "Tőkés József" Malnaș MALNAS SC1
165 Școala Primară Malnaș Băi MALNAS SC1
166 Școala Primară Valea Zălanului MALNAS SC1
167 Grădinița cu Program Normal Lutoasa MERENI SC2
168 Grădinița cu Program Normal Mereni MERENI SC2
169 Școala Gimnazială "Kelemen Didák" Mereni MERENI SC2
170 Școala Primară Lutoasa MERENI SC2
171 Grădinița cu Program Normal "Törpike" Micfalău MICFALAU SC2
172 Școala Gimnazială "Fejér Ákos" Micfalău MICFALAU SC2
173 Grădinița cu Program Normal "Teleki Zsigmond" Moacșa MOACSA SC2
174 Grădinița cu Program Normal Pădureni MOACSA SC2
175 Școala Gimnazială "Orbán Balázs" Moacșa MOACSA SC2
176 Școala Primară Pădureni MOACSA SC2
177 Grădinița cu Program Normal "Hangyaboly" Ojdula OJDULA SC2
178 Grădinița cu Program Normal Hilib OJDULA SC2
179 Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Ojdula OJDULA SC2
180 Școala Gimnazială "Kun Kocsárd" Ojdula OJDULA SC2
181 Școala Primară Hilib OJDULA SC2
182 Grădinița cu Program Normal "Temesvári János" Ozun OZUN SC2
183 Grădinița cu Program Normal Bicfalău OZUN SC2
184 Grădinița cu Program Normal Lisnău OZUN SC2
185 Grădinița cu Program Normal Sântionlunca OZUN SC2
186 Școala Gimnazială "Tatrangi Sándor" Ozun OZUN SC2
187 Școala Primară "Berde Mózsa" Sântionlunca OZUN SC2
188 Școala Primară Bicfalău OZUN SC2
189 Școala Primară Lisnău OZUN SC2
190 Grădinița cu Program Normal "Napocska" Poian POIAN SC2
191 Grădinița cu Program Normal Belani POIAN SC2
192 Școala Gimnazială "Trefán Leonárd" Poian POIAN SC2
193 Școala Primară "Tuzson János" Belani POIAN SC2
194 Grădinița cu Program Normal "Radák Kata" Reci RECI SC2
195 Grădinița cu Program Normal Aninoasa RECI SC2
196 Școala Gimnazială "Antos János" Reci RECI SC2
197 Școala Primară Aninoasa RECI SC2
198 Școala Primară Bita RECI SC2
199 Grădinița cu Program Normal "Pitypang" Sânzieni SANZIENI SC1
200 Grădinița cu Program Normal Casinul Mic SANZIENI SC1
201 Grădinița cu Program Normal Petriceni SANZIENI SC1
202 Grădinița cu Program Normal Valea Seacă SANZIENI SC1
203 Școala Gimnazială "Apor István" Sânzieni SANZIENI SC1
204 Școala Gimnazială "Kovács Ferenc" Petriceni SANZIENI SC1
205 Școala Gimnazială "Opra Benedek" Valea Seacă SANZIENI SC1
206 Școala Primară Casinu Mic SANZIENI SC1
207 Colegiul Național "Mihai Viteazul" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
208 Colegiul Național "Székely Mikó" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
209 Grădinița cu Program Normal "Néri Szent Fülöp" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
210 Grădinița cu Program Normal Chilieni SFANTU GHEORGHE SC2
211 Grădinița cu Program Normal Coșeni SFANTU GHEORGHE SC2
212 Grădinița cu Program Normal I.A.S. Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
213 Grădinița cu Program Normal Nr. 5 Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
214 Grădinița cu Program Normal Nr. 7 Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
215 Grădinița cu Program Prelungit "Árvácska" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
216 Grădinița cu Program Prelungit "Benedek Elek" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
217 Grădinița cu Program Prelungit "Csipike" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
218 Grădinița cu Program Prelungit "Gulliver" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
219 Grădinița cu Program Prelungit "Hófehérke" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
220 Grădinița cu Program Prelungit "Kőrösi Csoma Sándor" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
221 Grădinița cu Program Prelungit "Napsugár" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
222 Grădinița cu Program Prelungit "Pinocchio" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
223 Liceul de Arte "Plugor Sándor" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
224 Liceul Economic "Berde Áron" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
225 Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
226 Liceul Tehnologic "Kós Károly" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
227 Liceul Tehnologic "Puskás Tivadar" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
228 Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
229 Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
230 Școala Gimnazială "Ady Endre" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
231 Școala Gimnazială "Gödri Ferenc" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
232 Școala Gimnazială "Néri Szent Fülöp" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
233 Școala Gimnazială "Nicolae Colan" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
234 Școala Gimnazială "Váradi József" Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
235 Școala Gimnazială Specială Olteni SFANTU GHEORGHE SC2
236 Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
237 Școala Postliceală Sanitară Sfântu Gheorghe SFANTU GHEORGHE SC2
238 Școala Primară "Mánya Béla" Chilieni SFANTU GHEORGHE SC2
239 Grădinița cu Program Normal Crasna SITA BUZAULUI SC2
240 Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Sita Buzăului SITA BUZAULUI SC2
241 Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Ciumernic SITA BUZAULUI SC2
242 Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Sita Buzăului SITA BUZAULUI SC2
243 Grădinița cu Program Normal Zăbrătău SITA BUZAULUI SC2
244 Școala Gimnazială "Nicolae Russu" Sita Buzăului SITA BUZAULUI SC2
245 Școala Gimnazială Nr. 2 Ciumernic SITA BUZAULUI SC2
246 Școala Gimnazială Nr. 3 Sita Buzăului SITA BUZAULUI SC2
247 Școala Gimnazială Zăbrătău SITA BUZAULUI SC2
248 Grădinița cu Program Normal "Benedek Elek" Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
249 Grădinița cu Program Normal Lunga TARGU SECUIESC SC2
250 Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
251 Grădinița cu Program Normal Tinoasa TARGU SECUIESC SC2
252 Grădinița cu Program Prelungit "Csipkerózsika" Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
253 Grădinița cu Program Prelungit "Manócska" Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
254 Grădinița cu Program Prelungit "Vackor" Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
255 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
256 Liceul Pedagogic "Bod Péter" Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
257 Liceul Tehnologic "Apor Péter" Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
258 Liceul Tehnologic "Gábor Áron" Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
259 Liceul Teologic Reformat Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
260 Liceul Teoretic "Nagy Mózes" Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
261 Școala Gimnazială "Molnár Józsiás" Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
262 Școala Gimnazială "Petőfi Sándor" Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
263 Școala Gimnazială "Turóczi Mózes" Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
264 Școala Postliceală "FEG Education" Târgu Secuiesc TARGU SECUIESC SC2
265 Școala Primară "Jakabos Ödön" Lunga TARGU SECUIESC SC2
266 Școala Primară Ruseni TARGU SECUIESC SC2
267 Școala Primară Tinoasa TARGU SECUIESC SC2
268 Grădinița cu Program Normal "Gárdonyi Géza" Turia TURIA SC2
269 Grădinița cu Program Normal Alungeni TURIA SC2
270 Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Turia TURIA SC2
271 Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Turia TURIA SC2
272 Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Turia TURIA SC2
273 Școala Gimnazială "Karatna" Turia TURIA SC2
274 Școala Gimnazială "Kicsi Antal" Turia TURIA SC2
275 Școala Primară "Jókai Mór" Turia TURIA SC2
276 Școala Primară "Reményik Sándor" Alungeni TURIA SC2
277 Școala Primară Nr. 3 Turia TURIA SC2
278 Grădinița cu Program Normal Calnic VALEA CRISULUI SC1
279 Grădinița cu Program Normal Valea Crișului VALEA CRISULUI SC1
280 Școala Gimnazială "Kálnoky Ludmilla" Valea Crișului VALEA CRISULUI SC1
281 Școala Primară "Bedő Albert" Calnic VALEA CRISULUI SC1
282 Grădinița cu Program Normal Valea Mare VALEA MARE SC1
283 Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Valea Mare VALEA MARE SC1
284 Grădinița cu Program Normal Vârghiș VARGHIS SC2
285 Școala Gimnazială "Borbáth Károly" Vârghiș VARGHIS SC2
286 Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Zăbala ZABALA SC2
287 Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Zăbala ZABALA SC2
288 Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Zăbala ZABALA SC2
289 Grădinița cu Program Normal Peteni ZABALA SC2
290 Grădinița cu Program Normal Surcea ZABALA SC2
291 Grădinița cu Program Normal Tamașfalău ZABALA SC2
292 Școala Gimnazială "Thury Gergely" Tamașfalău ZABALA SC2
293 Școala Gimnazială Nr. 1 Zăbala ZABALA SC2
294 Școala Primară "Deák Béla" Zăbala ZABALA SC2
295 Școala Primară Peteni ZABALA SC2
296 Școala Primară Surcea ZABALA SC2
297 Grădinița cu Program Normal "Ion Creangă" Zagon ZAGON SC2
298 Grădinița cu Program Normal "Szabó Kati" Zagon ZAGON SC2
299 Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Păpăuți ZAGON SC2
300 Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Păpăuți ZAGON SC2
301 Școala Gimnazială "Mikes Kelemen" Zagon ZAGON SC2
302 Școala Gimnazială Păpăuți ZAGON SC2
303 Școala Primară "George Coșbuc" Zagon ZAGON SC2
      SC2:196, SC1:107

Sursa: comunicat de presă IȘJ Covasna. 

Distribuie articolul:  
|

EDUCATIE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.