COMUNICATE 10 aprilie 2013

Comunicat de la Finanţele Publice

de Covasna Media | 1208 vizualizări

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Covasna informează contribuabilii că, prin O.M.F.P nr.40/2013 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi raportărilor anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, au fost aduse o serie de precizări referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2012 şi a raportărilor anuale la 31 decembrie 2012.

Au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, dizolvării sau lichidării acestora, persoanele prevăzute la art.1 alin. (1) – (4) din Legea contabilităţii nr.82/1991, respectiv:

– societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice;

– instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial;

– subunităţi fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor menţionate mai sus, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;

– organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului Civil.

Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale sunt următoarele:

– pentru societăţile comerciale, societăţile/ companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;

– pentru celelalte persoane prevăzute la art.1 din Legea nr.82/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în statele aparţinând Spaţiului Economic European, depun situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Situaţiile financiare se pot depune în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Programul de asistenta este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale MFP sau poate fi descărcat de pe portalul MFP, de la adresa www.mfinante.ro. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale consta într-un fişier PDF având ataşat un fişier XML şi un fişier cu extensia Zip.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Compartimentul Bilanţuri din cadrul DGFP Covasna, str. Bem Jozef nr.9, tel.0267-352740, int.2040.

Distribuie articolul:  
|

COMUNICATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.