COMUNICATE 6 mai 2014

Calendar obligaţii fiscale mai 2014

de Covasna Media | 1407 vizualizări

Accesând portalul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov http://bv.finantepublice.ro, la secţiunea Calendar obligaţii fiscale, se poate consulta calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna mai 2014.

Anual, in luna mai, data de 25 mai (întrucât este zi nelucrătoare, in anul 2014 acest termen se prelungeşte pana luni, 26 mai 2014 inclusiv) este termen scadent pentru:

– persoanele fizice care obţin venituri supuse declarării, pentru depunerea declaraţiilor anuale privind veniturile realizate pe anul anterior (formular 200 pentru venituri realizate in România, respectiv formular 201 pentru venituri realizate din străinătate);

– persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, care în anul anterior au realizat pierderi / care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal / cele care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior, pentru depunerea, odată cu declaraţia privind venitul realizat, şi a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit (formular 220 pentru cei care desfăşoară activitate individual, respectiv formular 223 pentru asocieri);

– persoanele fizice care obţin venituri din activităţi agricole, pentru depunerea declaraţiei 221 pentru anul in curs (2014);

– depunerea formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ” de către persoanele fizice care au realizat în anul 2013 venituri din salarii si asimilate salariilor. Suma de 2% poate fi direcţionată către o singura entitate nonprofit sau unitate de cult (pe formular se completează obligatoriu denumirea, codul fiscal si contul IBAN al entităţi). Salariaţii pot deduce din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de baza, cheltuielile efectuate intre 01.01.2013-05.08.2013 (data abrogării art. 58^1 din Codul fiscal) pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

De asemenea, anual, pana in data de 30 mai, persoanele juridice (societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fara personalitate juridica din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate) au obligaţia depunerii situaţiilor financiare anuale aferente anului încheiat, iar entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, precum si subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European trebuie sa depună raportarea contabila anuala la 31 decembrie a anului anterior.

Celelalte obligaţii declarative si de plată se repeta lunar sau trimestrial, după caz, astfel:

– Data de 9 mai 2014 este ultima zi pentru depunerea formularului 092 "Declaraţie de menţiuni”, de către plătitorii de TVA, care au in 2014 perioada fiscala trimestrul calendaristic si au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în aprilie 2014 (pentru schimbarea perioadei fiscale din trimestru în luna, începând cu mai 2014) si pentru depunerea formularului 096 "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal", de către persoanele impozabile, a căror perioada fiscala este luna, care solicita scoaterea din evidenta ca plătitor de TVA în condiţiile în care nu au depăşit cifra de afaceri de 220.000 lei atât în anul 2013, cât si în anul în curs până la data solicitării;

– Data de 12 mai 2014 este ultima zi pentru depunerea “Declaraţiei de menţiuni” - formular 010, 070 sau 020, în vederea înregistrării în scopuri de TVA în urma depăşirii plafonului de scutire de TVA de 220.000 lei (65.000 euro) în luna aprilie 2014.

– Data de 26 mai 2014 este ultima zi şi pentru depunerea următoarelor formulare:

  • 097 "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", de către persoanele impozabile, care aplica sistemul TVA la încasare si fie au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna aprilie 2014, fie nu au depăşit-o, dar renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare;
  • 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat" pentru obligaţiile de plata cu termen lunar si plata acestor obligaţii;
  • 112 "Declaraţie privind obligaţia de plata a contribuţiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" cu termen lunar si plata acestor obligaţii;
  • 224 “Declaraţie privind veniturile sub forma de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România si de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”
  • 300 “Decont de taxa pe valoarea adăugată” de către plătitorii de TVA pentru care perioada fiscala este luna si plata TVA-ului datorat;
  • 301 "Decont special de taxa pe valoarea adăugată" si plata TVA-ului datorat, de persoanele neînregistrate si care nu trebuie sa se înregistreze cf. art. 153 Cod fiscal, dar care au/nu au obligaţia sa se înregistreze ca plătitori de TVA cf. art 1531, daca operaţiunile intracomunitare au avut loc în aprilie 2014.
  • 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”, în care se declara ajustarea TVA-ului în cazurile prevăzute de lege;
  • 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectata datorata de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”
  • 390 VIES "Declaraţia recapitulativa privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare"
  • 394 "Declaraţie informativa privind livrările/ prestările si achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional".

Pentru informaţii suplimentare privind situaţiile si prevederile legale in legătură cu depunerea declaraţiilor / efectuarea platilor prevăzute in calendar, puteţi consulta portalul web al DGRFP Braşov, www.finantepublice.ro, secţiunea Calendar obligaţii fiscale.

Biroul de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass Media

Distribuie articolul:  
|

COMUNICATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.