ACTUALITATE 28 decembrie 2021

Când și cum se pot folosi legal articolele pirotehnice de divertisment

de Iulia Drăghici - Taraș | 1082 vizualizări

Sărbătorile de iarnă reprezintă o perioadă în care tinerii sunt tentați să încerce modalități de „distracții”, folosind articole pirotehnice de divertisment, fără să conștientizeze pericolele la care se expun.

Astfel, vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr.126/1995, persoanele fizice nu au dreptul să deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să comercializeze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calităţii de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilor legale.

Prin excepţie de la prevederile legale mai sus menționate persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deţine şi utiliza articole pirotehnice din categoria 1/F1 iar persoanele au împlinit vârsta de 18 ani pot deţine şi utiliza articole pirotehnice din categoriile P1 și/sau T1.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin.1 din HG nr 536/2002 „articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spaţii destinate vânzării unor astfel de articole numai după obţinerea autorizaţiei de a le deţine şi comercializa din partea inspectoratului teritorial de muncă şi a inspectoratului de poliţie judeţean (...) şi după obţinerea acordului unităţii inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în a cărei rază de competenţă funcţionează.”

Autorizarea se obţine numai la solicitarea celui interesat şi pe o perioadă determinată cu posibilitate de prelungire. Îndeplinirea activităţilor prevăzute în autorizaţie, prin intermediari neautorizaţi  este interzisă.

Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii. Spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja în afara imobilelor, cu destinaţia de locuit, în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articole pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor  de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

ATENȚIE!

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24.00 –06.00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1/F1 pot fi deţinute şi utilizate și de către persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Articolele pirotehnice de tip petardă, încadrate în categoria P1, apărute pe piața din România, nu sunt destinate a fi utilizate în scop de divertisment, folosirea acestora fiind permisă în cazuri deosebite, de persoanele aflate în pericol, pentru a îndepărta animale agresive sau sălbatice, de către fermieri sau de alte categorii profesionale ce utilizează astfel de articole pirotehnice în scop tehnic.

Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate, în limba română, denumirea, categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.

INFRACŢIUNI

În conformitate cu prevederile Legii 126/1995, republicată, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă următoarele fapte:

a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;

b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;

c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

CONTRAVENŢII

Constituie contravenţii, printre altele, următoarele fapte care se sancţionează cu amendă de la 1000 la 7500 lei :

- comercializarea articolelor pirotehnice în alte locuri decât cele autorizate;

– neîndeplinirea condiţiilor legale privind inscripţionarea pe ambalajul articolelor pirotehnice, în limba română a denumirii, categoriei din care fac parte, instrucţiunilor de folosire, a termenului de garanţie, precum şi a pericolelor care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor, în cazul comercializării acestora de către persoane juridice autorizate;

– tulburarea liniștii și ordinii publice prin folosirea necorespunzătoare scopului declarat a articolelor pirotehnice din categoria P1.

Sancţiunile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.

Sursa: COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE AL IPJ COVASNA 

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.