COMUNICATE 19 iunie 2024

Anunţ de participare la licitaţie pentru închirieri spaţii/teren (domeniul public/privat)

de Observatorul de Covasna | 1356 vizualizări

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Sfântu Gheorghe, C.U.I. 4404605, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, tel. 0267.316957, int. 160, e-mail, miklos.szep@sepsi.ro;

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:  spațiu situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Donáth, Nr.29, aparţinând domeniului privat, cu destinaţia spațiu comercial, având suprafața de 70,00 mp, număr CF 38203 Sfântu Gheorghe, număr top 9538-C1;

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.171 din  data de 25.04.2024.

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la sediul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe;

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul de relaţii cu publicul, informații, registratură al Primăriei, adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2;

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50  lei, se poate achita cu numerar sau cu cardul la registratura al Primăriei, adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2;

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.07.2024, ora 12.00.

 

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15.07.2024, ora 11.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe,  adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar;

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.07.2024, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Covasna, adresa mun. Sfântu Gheorghe, str. Kriza János, nr.2, tel.: 0267.311606, fax.: 0267.316053, email: tr.covasna@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 17.06.2024.

Distribuie articolul:  
|

COMUNICATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.