CULTURA 26 octombrie 2021

Recuperarea și punerea în circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din județele Covasna și Harghita

de Covasna Media | 1111 vizualizări

Proiectul Recuperarea și punerea în circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din județele Covasna și Harghita a demarat în anul 2020, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, prin Serviciul Dezvoltare Comunitară.

În anul 2021, prin continuarea acestui proiect s-a realizat:

Continuarea operațiunii de întocmire a evidenței informatizate a fondului de carte al Bibliotecii „Nicolae Colan” ce funcționează cu sprijinul Centrului European de Studii Covasna-Harghita (CESCH) și al Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC) din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, prin procesarea a 800 de volume din zestrea bibliotecii

Extinderea bibliotecii virtuale Eurocarpatica, în cadrul bazei de date CESCH și CEDMNC cu încă 300 de volume de istorie, cultură și spiritualitate românească, prin scanarea şi introducerea lor în mediul on line. Prin continuarea digitizării fondului de carte a Bibliotecii „Nicolae Colan”, se asigură o bună promovare a cărţilor referitoare la istoria, cultura şi spiritualitatea românilor din sud-estul Transilvaniei şi convieţuirea interetnică din acest areal, o mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare superioară, la nivel naţional şi internațional a contribuţiei acestei părţi de ţară la constituirea patrimoniului cultural național. 

Digitizarea, scanarea și punerea în circuitul public, sub formă digitală, a unei părţi structurale din arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe (documente de sec. XVII-XIX) şi introducerea acestora în mediul on-line, prin postarea lor pe platforma Eurocarpatica www.eurocarpatica.ro (730 u.a.). 

Prelucrarea arhivistică (fondare, ordonare și inventariere) a publicaţiilor locale în limba română din judeţele Covasna şi Harghita și constituirea unităţilor arhivistice ale următoarelor publicaţii: revista „Grai Românesc” – periodic de spiritualitate ortodoxă a Episcopiei Covasnei şi Harghitei (anii extremi 1999-2020) 89 exemplare; „Informaţia Harghitei” (anii extremi 2012-2020) 1373 exemplare; „Mesagerul de Covasna” (anii extremi 2010-2019) 2475 exemplare; „Condeiul ardelean” (anii extremi 2006-2020) 440 exemplare. Prelucrarea arhivistică şi includerea în colecţia de publicaţii a CEDMNC a celor patru principale reviste şi ziare româneşti întregeşte baza documentară a Centrului, constituind valoroase surse de informare pentru viitorii cercetători.

Toate aceste importante activități, pe baza acordului de parteneriat, au fost realizate cu profesionalism de către statornicii noștri parteneri ȘTEFANDINA COMSERV SRL București.

Prin realizarea proiectului Recuperarea și punerea în circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din județele Covasna și Harghita am reușit să asigurăm îmbunătăţirea evidenței informatizate a Bibliotecii Publice „Nicolae Colan” şi, prin efortul conjugat al CESCH și al CEDMNC, să creăm un nod de comunicare și informare teritorial, prin utilizarea tehnologiei informaționale moderne și a internetului pentru accesarea bazei de date cu utilizator multiplu pe care cele două instituții au dezvoltat-o în ultimii ani.

Proiectul de față creează oportunitatea apariției la Sfântu Gheorghe a unui spațiu de informare, comunicare și formare intelectual-profesională, în care accesul la informație va fi rapid și direct, iar tradițiile, istoria și cultura românească vor putea fi accesate de către toți cei ce iubesc, promovează și susțin valorile spiritualității românești. Acest spațiu va continua să crească în amploare și relevanță cultural-științifică prin eforturile Centrului European de Studii Covasna-Harghita și ale Centrului Ecleziastic de Documentare„Mitropolit Nicolae Colan”, concentrate pe consolidarea și dezvoltarea Bibliotecii Publice „Nicolae Colan”, a Arhivei şi a bazei de date în format electronic.

Mulțumim și pe această cale Secretariatului General al Guvernului României care prin Serviciul Dezvoltare Comunitară a asigurat cofinanțarea proiectului; având în vedere importanța continuării acestuia, ne exprimăm convingerea că vom beneficia de același generos sprijin și în anii următori.

Biroul de presă al CESCH

Distribuie articolul:  
|

CULTURA

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.