CULTURA 14 aprilie 2020

Opera mitropolitului - cărturar Nicolae Colan, promovată de intelectuali de pe meleagurile sale natale

de Covasna Media | 2209 vizualizări

 În data de 15 aprilie a.c., se împlinesc 53 de ani de la trecerea la cele veșnice a Mitropolitului – cărturar  Nicolae Colan, născut la data de 28 noiembrie 1893, în Araci, azi comuna Vâlcele, județul Covasna. Intelectuali din marile centre de cultură și spiritualitate românească, în mod deosebit cei din Sibiu și Cluj-Napoca, clerici și laici deopotrivă, cu implicarea și binecuvântarea vrednicilor de pomenire mitropoliți Antonie Plămădeală și Bartolomeu Anania, precum și a actualilor întâistătători IPS Laurențiu și IPS Andrei, au organizat numeroase manifestări aniversare și comemorative, sesiuni, simpozioane, conferințe etc.,  dedicate personalității mitropolitului – cărturar Nicolae Colan, au redactat articole, studii și volume referitoare la rodnica păstorire a Vlădicului Nicolae și la vasta sa activitate cărturărească.  În ultimele trei decenii au apărut lucrări de referință semnate de părintele academician Mircea Păcurariu, pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, regretatul pr. conf. univ. dr. Dorel Man,  prof. univ. dr. Paul Brusanowski, pr. Iustin Tira, Bogdan Andriescu și mulți alții. 

În același timp, intelectuali de pe meleagurile natale, din județele Covasna și Harghita, în contextul cercetărilor întreprinse privind istoria, cultura și spiritualitatea românească din Arcul Intracarpatic și evidențierea contribuției personalităților născute în această parte de țară, la afirmarea patrimoniului cultural național, au cercetat și promovat opera Mitropolitului Nicolae Colan. După înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, în  anul 1994, cu sprijinul și binecuvântarea IPS Ioan, azi mitropolit al Banatului, a fost inaugurat Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan, în aprilie 1996, instituție de cultură laică și bisericească care din anul 2015, funcționează cu binecuvântarea și purtarea de grijă a PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei. . Din iniţiativa şi ca urmare a demersurilor întreprinse de Liga  Cultural - Creştină "Andrei Şaguna", în anul 1994, noua Şcoală gimnazială din Sfântu Gheorghe a primit numele de "Nicolae Colan". Doi ani mai târziu, cu ocazia Zilelor "Nicolae Colan", în anul 1996, a fost dezvelit şi sfinţit bustul patronului spiritual al şcolii, amplasat în incinta acesteia. Cu sprijinul societății civile și al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, în anii următori, în zonă, s-au înființat importante instituții de cultură: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, cu secțiile Muzeul Oltului și Mureșului Superior din Miercurea Ciuc, Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci și punctul muzeal „Prima Școală Românească” din Sfântu Gheorghe, Centrul Cultural Toplița, asociația cultural - științifică Centrul European de Studii Covasna – Harghita, care începând cu anul 2017 funcționează sub egida Academiei Române, precum și alte asociații culturale, editurile ”Angvstia”, „Eurocarpatica” și „Grai Românesc”, revistele  de istorie, arheologie, etnografie, sociologie și cultură laică și religioasă „Angvstia”, „Sangidava”, „Acta Carpatica”, „Grai Românesc”, „Almanahul Grai Românesc”, „Școala noastră”, „Buletinul Ligii Cultural-Creștine „Andrei Șaguna”, „Caietele de la Araci”, „TopLitera”  ș.a.

 Cu sprijinul distinsului academician Horia Colan, nepotul mitropolitului, la solicitarea noastră, arhivistul şi istoricul clujean Vasile Lechințan, colaborator statornic al instituțiilor culturale românești din județele Covasna și Harghita, a preluat de la nepoatele de la Cluj ale ierarhului, Ileana Leuca și Cornelia Costea, documente valoroase din arhiva mitropolitului Colan, documente care se păstrează în Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan”.  O parte din cărțile ce au aparținut ierarhului-academician,  donate cu această ocazie, alături de alte generoase donații, formează nucleul actualei Biblioteci „Nicolae Colan”, cu peste 10 000 de volume, care  împreună cu arhiva și baza de date, cu utilizator multiplu,  în format electronic, constituie patrimoniul Centrului Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe, tezaur documentar care a oferit sursele istorice pentru elaborarea a peste 15 lucrări de doctorat și a volumelor de istorie, etnografie, teologie, sociologie, cultură, apărute la editurile Eurocarpatica, Grai Românesc, Angustia, edituri, la care, în perioada 1995-2020, au văzut lumina tiparului peste 300 de cărți. 

 Având în vedere numărul redus de intelectuali români din instituțiile de cultură, școli și parohii ortodoxe din județele Covasna și Harghita, după decembrie 1989, și mai cu seamă după înființarea  Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei și a instituțiilor menționate,   cu binecuvântarea IPS Ioan, azi mitropolit al Banatului, și al PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, anual, sunt organizate manifestări cultural-științifice devenite tradiționale, precum:  Zilele Andrei Șaguna și Zilele Nicolae Colan (la Sfântu Gheorghe), Zilele Miron Cristea (la Toplița), Sesiunea Națională de Comunicări Științifice „Românii din Sud - Estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizație (la Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc,  Covasna, Izvoru Mureșului, Arcuș), Universitatea de Vară de la Izvoru Mureșului ș.a. Comunicările referitoare la opera mitropolitului-cărturar Nicolae Colan, prezentate la aceste manifestări, atât de către intelectualii intelectuali români din județele Covasna și Harghita, cât și de către cercetători din întreaga țară, și care  sunt publicate în revistele editate în cele două județe, împreună cu  lucrările unor intelectuali români din Arcul Intracarpatic editate în alte publicații din țară,  sunt prezentate în articolul de față.  

De un real folos în redactarea materialului de faţă ne-a fost volumul Mitropoliţi ai Ardealului. NICOLAE COLAN (1893-1967). Biobibliografie, editat de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, în anul 2009, ediție îngrijită de Bogdan Andriescu. În  această lucrare de tip enciclopedic, „sunt prezentate aproximativ 1350 din lucrările scrise sau editate de către Nicolae Colan și 750 de cărţi, studii şi articole dedicate vieţii şi activităţii politice şi cultural-religioase a Mitropolitului Nicolae Colan”.

Pentru a veni în sprijinul cercetătorilor care vor studia opera Mitropolitului-cărturar Nicolae Colan, lucrările au fost grupate  tematic și cronologic, iar autori prezentați în ordine alfabetică,  după cum urmează.

Aspecte  generale

 1. Brooanăr, Erich – Mihail, Recenzie. Mitropoliți ai Ardealului. NICOLAE COLAN (1893-1967). Biobibliografie, în „Grai Românesc”, Anul XI, Nr. 3 (44)/2009
 2. Ghinea, Ligia,  Genealogia familiei Colan, în Angvstia nr. 16/2012, p. 319 -320; „Condeiul ardelean”, Anul VIII, Serie Nouă, Nr. 227 (262) . din 11 -24 ianuarie 2013, p.14.
 3. Grama, Ana; Lăcătuşu, Ioan. In memoriam Ileana Leucă Colan (1921-2006), în Grai Românesc, 2006, nr. 1
 4. Lăcătuşu, Ioan. Personalităţi româneşti din secuime. Mitropolitul Nicolae Colan, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 1992, an III, nr. 757.
 5. Lăcătuşu Ioan. Ierarhul cărturar Nicolae Colan, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 1994, an V, nr. 1245.
 6. Lăcătuşu, Ioan. Mitropolitul Nicolae Colan şi satul Araci, în Omagiul Mitropolitului Nicolae Colan, Cluj-Napoca, 1995, p. 9-28.
 7. Lăcătuşu, Ioan. Identitate şi cultură la românii din secuime, Cluj-Napoca, 1995, p. 92.
 8. Lăcătuşu, Ioan. Nicolae Colan, în Personalităţi din Covasna şi Harghita, Cluj-Napoca, 1998, p. 57- 62.
 9. Lăcătuşu, Ioan; Lechinţan, Vasile; Pătrunjel, Violeta. Românii din Covasna şi Harghita. Istorie. Biserică. Şcoală. Cultură, Miercurea-Ciuc, 2003, p. 122.
 10. Lăcătuşu, Ioan. Cuvânt înainte, în Omagiu Horia Colan la 80 de ani, Sfântu Gheorghe, 2006, p. 7
 11. Lăcătuşu, Ioan. Cinstirea înaintaşilor. Mitropolitul Nicolae Colan (1893-1967) - 40 de ani de la trecerea la Domnul, în Adevărul Covasnei, Sfântu Gheorghe, 2007, nr. 11, din 9-15 februarie
 12. Lăcătuşu, Ioan. Mitropolitul Nicolae Colan (1893-1967), în Rost, Sfântu Gheorghe, 2008, an VI, nr. 63
 13. Lăcătușu, Ioan, Episcopul Nicolae Colan al Vadului, Feleacului și Clujului, în arhivele  Securității, în „Condeiul ardelean”, Anul IV, Serie Nouă, nr. 84 (119), 10 -16 aprilie 2009.
 14. Lăcătușu, Ioan,  Mitropolitul Nicolae Colan, în amintirile colegului său de bancă de la gimnaziul brașovean „Andrei Șaguna”, cărturarul bănățean Coriolan Băran, în „Vatra veche”, Anul II, Nr. 11 (23), din noiembrie 2010.
 15. Lăcătușu, Ioan, Genealogia familiei Colan, Edit. Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2012.
 16. Lăcătușu,Ioan, Să ne cinstim înaintașii. Ierarhul-cărturar Nicolae Colan, în „Națiunea”, din 3 septembrie 2013.
 17. Ioan Lăcătușu, Părintele profesor Alexandru Moraru - o viaţă închinată cercetării istoriei Bisericii Ortodoxe Române şi învăţământului teologic ortodox, în „Teologie şi istorie. In honorem. Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru”, Presa Universitară Clujeană, 2014, p. 113-116.
 18. Ioan Lăcătușu, Părintele profesor Dorel Man - cercetător al vieții și operei ierarhului – cărturar Nicolae Colan, în ”Teologie, Patorație, Isorie. Omagiul părintelui conferențiar universitar doctor Dorel Man la împlinirea  vârstei de 60 de ani”, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2014, p. 93-99.
 19. Lăcătușu,Ioan,  Pagini regăsite. “Mitropolitul NIcolae Colan, bun ca un tată” (Arhim. Arsenie Boca), în “Grai Românesc”,nr. 2 (71/2016),p. 15
 20. Lăcătușu, Ioan,  80 de ani de la întronizarea în scaunul arhieresc al Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujlui a Episcopului Nicolae Colan, în „Mesagerul de Covasna”, nr. 1636/23018, 29 iunie 2016, p.5.
 21. Lăcătușu, Ioan; Pr. Pârvu, Sebastian, 50 de ani, de la naşterea în viaţa cea veşnică a mitropolitului Nicolae Colan, în „Mesagerul de Covasna”, din  24 aprilie, 2017
 22. Lăcătușu, Ioan; Pr. Pârvu, Sebastian, 125 de ani de la nașterea mitropolitului -  cărturar Nicolae Colan, în „Mesagerul de Covasna”, Nr. 2219, din  27 noiembrie 2018, p.
 23. Lăcătușu, Ioan; Teacă, Florentina;  Broanăr, Erich-Mihail. Personalități românești  din Covasna și Harghita, volum apărut cu binecuvântarea PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghite, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2019, p. 27
 24. Nistor, Aurel. O pagină din istoria Bisericii şi a Neamului, Sfântu Gheorghe, 1999, p. 29, ediție îngrijită de Ioan Lăcătușu.
 25. Papuc, Gheorghe. Mitropolitul Nicolae Colan, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 1993, an IV, nr. 1000.
 26. Părăianu, Teofil. În amintirea mitropolitului Nicolae Colan, în Rost, Sfântu Gheorghe, 2008, an VI, nr. 63.
 27. Pătrunjel, Violeta. Recenzie. Omagiul mitropolitului Nicolae Colan, Edit. Arhidiecezană, Cluj-Napoca,1995, Angvstia, 3/1998, p. 439.

Legăturile Mitropolitului Nicolae Colan cu meleagurile natale

 1. Crişan, Vasile. Araci (Arpătac) - o mlădiţă viguroasă a Astrei în Secuime, în Angvstia, Sfântu Gheorghe, 1999, nr. 3, p. 297.
 2. Lăcătuşu, Ioan. Mitropolitul Nicolae Colan şi satul Araci, în Omagiul Mitropolitului Nicolae Colan, Cluj-Napoca, 1995, p. 9-28.
 3. Lăcătușu,Ioan,  Mitropolitul Nicolae Colan şi Episcopul Vasarhely Janos. O prietenie în spiritul ecumenismului, în „Mari prietenii intre oamenii de cultură şi ştiinţă români şi maghiari”, Fundaţia „Armonia”, Bucureşti, 2001, p. 48
 4. Moldovan, Nicolae. Amintiri despre Nicolae Colan la Vâlcele, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 1994, an V, nr. 1268.
 5.  Moldovan, Nicolae. Staţiunea Vâlcele şi personalităţile româneşti de seamă care au poposit aici în secolul  XIX, în Angvstia, Sfântu Gheorghe, 1996, nr. 1, p. 329.
 6. Papuc, Gheorghe, Mitropolitul Nicolae Colan - 100 de ani de la naştere, în  Îndrumător bisericesc, anul 141, Sibiu, 1993.
 7. Stancu, Vasile, O prietenie exemplară între doi înalţi ierarhi - Mitropolitul Nicolae Colan şi Episcopul Veniamin Nistor, în Condeiul ardelean, Nr. 370, 2-15 iunie 2017.

Participarea Mitropolitului Nicolae Colan la înfăptuirea și consolidarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918

 1.  Banciu, Gheorghe Marius, Marea Unire și românii din județele Ciuc, Odorhei și Treiescaune, Cluj-Napoca, 2019 (Teza de doctorat).
 2. Banciu, Gheorghe Marius, Mitropolitul Nicolae Colan – luptător pentru unirea Basarabiei cu România, Acta Carpatica, nr. 1II/2016, p. 359.
 3. Lăcătușu, Ioan,  Mitropolitul Nicolae Colan și Moldova, în Sangidava, nr. 5/2011, p. 79-85.
 4. .Lăcătușu, Ioan; Parvu, Sebastian, Participarea mitropolitului Nicolae Colan la înfăptuirea unirii Basarabiei cu România, în  Ștefadina  --- file de arhivă, nr. 1/2018, p. 67 -70.
 5. Lăcătușu, Ioan; Dobreanu, Ana; Teacă Florentina, Generația Marii Uniri. 100 de intelectuali români din județele Covasna și Harghita, în  „Subcetate, la Centenarul Marii Uniri 1918 -2018”, coordonatori Doina  Dobreanu și Vasile Dobreanu, Editura Cezara Codruța Marica, Tg. Mureș, 2018, p. 32 -68.
 6. Negrea, Romeo. Marea Unire şi românii din Secuime, în Angvstia, Sfântu Gheorghe, 2004, nr. 8, p. 167.
 7. Pr.dr. Panciu, Laurențiu-Gabriel,  Bisericile românești din județele Ciuc, Odorhei și Treiscaune (azi Covasna și Harghita) în perioada 1918-1945,  Teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2019.
 8. Ploșnea, Nicoleta, Biserici, școli, comunități rurale românești din Covasna și Harghita (1850 -1918), Cluj-Napoca, 2010. (Teză de doctorat)

Din activitatea Episcopului Nicolae Colan, în anii  grei ai Dictatului de la Viena

 1. Bercu, Ioan. Nicolae Colan la Zăbala, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 1993, an IV, nr. 1000.
 2. Ciorici Costache, Ana,  75 de ani de la Ziua eliberării orașului Sfântu Gheorghe vor fi marcați duminică. „8 septembrie 1944 a pus capăt unei perioade de patru ani cât patru veacuri”, după expresia mitropolitului Nicolae Colan, în „Mesagerul de Covasna”, nr. 2399, din 6 septembrie 2019.
 3. Graure-Cornea, Luminiţa. Scrisori din vremuri de război, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 1993, an IV, nr. 1000.
 4.  Lazăr, Costel Cristian, Biserica Ortodoxă Română din estul Transilvaniei, după  al Doilea Război Mondial, Iași, 2013 (teză de doctorat).
 5. Lăcătuşu, Ioan. Scrisori din vremuri de război, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 1993, an IV, nr. 1000.
 6. Lăcătuşu, Ioan. Însemnări ale episcopului Nicolae Colan din anii ocupaţiei horthiste, în Almanahul Grai Românesc, 2006, p. 183-194.
 7. Lăcătușu, Ioan. Recenzie. Pastoraţie şi istorie la Episcopul Nicolae Colan în Transilvania 1940-1944, în Grai Românesc, 2007, nr. 4.
 8. Lăcătuşu, Ioan. Amintiri despre prietenia dintre episcopii Nicolae Colan şi Iuliu Hossu, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 2008.
 9. Lăcătuşu, Ioan. Ierarhul Nicolae Colan în vizite canonice (1941-1943) pe meleagurile natale înstrăinate, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 2008, an XIX, nr. 5257, 5259, 5261, 5263.
 10. Lăcătușu, Ioan. Episcopul Nicolae Colan în timpul Dictatului de la Viena, în  „Calendarul Renașterea”, 2020, Anul III, Nr. 3, p. 169 -184.
 11. Lechințan, Vasile, Calvarul românilor şi al religiei lor în Secuime (1940), în Buletinul Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, Sfântu Gheorghe, 1998.
 12. Man, Dorel, Pastorala „de la inimă la inimă”, din octombrie 1940, a episcopului NicolaeColan,  Angvstia, 15/2011,  p. 99.
 13. Man, Dorel, Episcopul Nicolae Colan - pe căile apostoliei - 1943 in secuime, în „Profesioniştii noştri 5. Ioan Lăcătuşu, istoric, sociolog, la 65 de ani”. Vol. II (2012), p. 415.
 14. Moraru, Alexandru. Situaţia românilor transilvăneni din perioada horthyistă reflectată în unele documente ale vremii, în Angvstia, Sfântu Gheorghe, 1998, nr. 3, p. 207.

Mitropolitul –cărturar Nicolae Colan (profesor, teolog, publicist, editor)

 1.  Blaj, Nicolae, Ion Colan, vărul mitropolitului Nicolae Colan, fondatorul Muzeului Prima Şcoală Românească din Şcheii Braşovului, în Acta Carpatica, nr. 1II/2017,  p. 373.
 2.  Broanăr, Erich-Mihail, Recenzie: Mitropoliţi ai Ardealului. Nicolae Colan. Biobibliografie, ediţie alcătuită şi îngrijită de Bogdan Andriescu, Sibiu, 2009, Angvstia 13/2009, p. 345.
 3. Broanăr Erich-Mihail; Lăcăușu, Ioan; Pârvu, Sebastian, Păstori sufleteşti ai Sfintelor altare din Eparhia Covasnei şi Harghitei, Editura Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2015.
 4. Ciubîcă, Alexandru, Primirea la Academia Romană a PSS Nicolae Colan, episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului,  Sangidava, 5 (XI)/2017, p. 50.
 5. Crişan, Eugenia. Viaţa ilustrată (1934-1943) privind funcţia educativă a cărţilor şi a lecturii, în Angvstia, Sfântu Gheorghe, 2000, nr. 5, p. 111.
 6. Graure-Cornea, Luminiţa. Scriitorul Mitropolit Nicolae Colan, ocrotitor al graiului românesc, în Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan 1893-1993, Cluj-Napoca, p. 199
 7. Lăcătuşu, Ioan. Completări la bibliografia mitropolitului Nicolae Colan, în Angvstia, Sfântu Gheorghe, 2006, nr. 10, p. 215-222.
 8. Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie cronologică, coordonator Marian Petcu, Editura Polirom, Iaşi, 2012, Ioan Lăcătușu  contributor.
 9. Lăcătușu, Ioan; Broanăr, Erich-Mihail, Repere identitare românești din județele Covasna și Harghita, ediția a II-a, revăzută și adăugită, volum apărut cu binecuvântarea PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2019, p. 558
 10. Man, Dorel. Dimensiunea teologică-pastorală a operei Mitropolitului Nicolae Colan, în Rost, Sfântu Gheorghe, 2008, an VI, nr. 63.
 11. Man,  Dorel, Mitropolitul Nicolae Colan și preoții. Conferinţele protopopeşti (1952-1967), Acta Carpatica, nr. 1/2014,  p. 460.
 12. Morariu,  Iuliu-Marius, Aspecte ale activității culturale desfășurate de Nicolae Colan la Cluj (1936-1957),  Acta Carpatica, nr. 1/2014, p. 402.
 13. Moraru, Alexandru. Vlădica Nicolae Colan, model de demnitate arhierească şi românească, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 1993, an IV, nr. 1000.
 14. Moraru, Alexandru. Biserică şi naţiune în pastoralele mitropolitului Nicolae Colan, în Angvstia, nr. 1/1996, Sfântu Gheorghe.
 15. Moraru, Alexandru. Câteva aspecte despre gândirea ierarhului Nicolae Colan despre familie şi şcoală, în Grai Românesc nr. 4/2007, Sfântu Gheorghe.
 16. Pătrunjel, Violeta,  Recenzie. Nicolae Colan – Pastorale, Ediţie îngrijită de Dorel Man,  Edit. Arhidiecezană, Cluj-Napoca, 1995,  în Angvstia, 3/1998,  p. 442.
 17. Răţulea, Gheorghe. Mitropolitul Nicolae Colan şi educaţia morală a tineretului, în  Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan 1893-1993, Cluj-Napoca. 1995.
 18. Rotche, Andreea. Nicolae Colan director şi mentor al “Vieţii ilustrate”, în Angvstia, Sfântu Gheorghe, 1998, nr. 3, p. 199.
 19. Surdu, Alexandru, Literalitate şi literaritate în scrierile teologului cărturar Nicolae Colan,  Angvstia, 11/2007, p. 239.
 20. Surdu, Alexandru, Biobibliografia marelui Ierarh Nicolae Colan, în Tabor, nr. 6, septembrie 2012.
 21.   Surdu, Alexandru, Publicistica Mitropolitului Nicolae Colan, Cluj-Napoca, Editura Renașterea, 2013 (Teză de doctorat).
 22.   Surdu, Alexandru, Episcopul Nicolae Colan în viziunea unui contemporan erudit: Laudatio rostit de istoricul Silviu Dragomir la primirea ierarhului în Academia Română, în Tabor, nr. 4, aprilie 2017.

Mitropolitul Nicolae Colan – patron spiritual al unor instituții și manifestări  culturale din Sfântu Gheorghe

 1. Almanahul Grai Românesc/2006, Număr apărut cu binecuvântarea PS Ioan, Episcopul Covasnei și Harghitei, dedicat împlinirii a 10 ani de la înființarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, redactor  responsabil, Ioan Lăcătușu
 2. Almanahul Grai Românesc/2016, Număr apărut cu binecuvântarea PS IAndrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, dedicat împlinirii a 20 ani de la înființarea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, redactor  responsabil, Ioan Lăcătușu
 3. Bejgu, Carmen, Aspecte privind valoarea documentar – istorică a Arhivei Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, în Ștefadina…file de arhivă, nr. 2/2017, p. 72 -82
 4.  Costache, Ana Alina,  Zilele Şcolii Gimnaziale „Nicolae Colan”, la a XX-a ediţie, în „Mesagerul de Covasna”, nr. 1259, din 8 decembrie 2014, p. 5.
 5. Ciorici Costache, Alina,  Școala Gimnazială „Nicolae Colan”, „poarta spre împlinire a mii de tineri valoroși”, în  Mesagerul de Covasna, nr. 2463, din 6 decembrie 2019, p.1, 5.
 6. Lăcătuşu, Ioan. Momente de referinţă pentru suflarea românească din arcul carpatic: Inaugurarea Centrului Eclesiastic de Documentare Mitropolit Nicolae Colan şi a secţiei Carpaţilor Răsăriteni a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 1996, nr. 1606
 7. Lăcătuşu, Ioan. Şcoala Generală Nicolae Colan şi-a omagiat patronul spiritual, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 1997, an VIII, nr. 2025.
 8. Lăcătuşu, Ioan. Cinstire patronului spiritual, în Almanahul Grai Românesc, 2006, p. 97-99.
 9.  Lăcătușu, Ioan, Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, înŞtefadina... file de arhivă, nr. 1-2/2014, p. 19-31.
 10. Florescu, Gabriel. Manifestări la şcoala care-i poartă numele [„Nicolae Colan”], în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 1995, an VI, nr. 1502.
 11. Florescu, Gabriel. Zilele Colan - O sărbătoare a spiritualităţii româneşti. Dezvelirea bustului mitropolitului Nicolae Colan, în Buletinul Ligii - Cultural Creştine Andrei Şaguna, 1998, nr. 1, p. 127-128.
 12. Negrea, Oana Mălina, Fostul mitropolit al Ardealului, Nicolae Colan, omagiat de comunitatea românească, în Agerpres,  decembrie 2017.
 13. Negrea, Oana Mălina, Un moment deosebit din viața culturală a județului Covasna. Inaugurarea Bibliotecii publice „Nicolae Colan”, în „Mesagerul de Covasna”, nr. 2359, 29 noiembrie 2019, p. 1, 5.
 14. Negrea, Oana Mălina, Fondul de carte al noii biblioteci „Nicolae Colan” va fi informatizat integral până în 2020, în „Observatorul de Covasna”, din 2 decembrie 2019 și „Mesagerul de Covasna” din 3 decembrie 2019.
 15. Pătrunjel, Violeta. Zilele Nicolae Colan - o verigă temeinică a tradiţiilor româneşti sau despre cum românii de pe aceste meleaguri îşi înţeleg rostul lor în istoria locală, în Cuvântul Nou, Sfântu Gheorghe, 2001.
 16. Școala Gimnazială Nicolae Colan Sfântu Gheorghe. Despre școala noastră, în site-ul școlii.
 17.  Stancu, Vasile, (coord.). Analele Şcolii Generale cu clasele I-VIII „Nicolae Colan” Sf. Gheorghe, Jud. Covasna, colaborator Ioan Lăcătuşu, Sf. Gheorghe, 2004.
 18. Lăcătușu, Ioan, pr. Pârvu, Sebastian, Apel pentru salvarea Şcolii Gimnaziale „Nicolae Colan”, în Observatorul de Covasna , nr. 2174, din 16 ianuarie 2014, p. 2 şi în „Condeiul ardelean”, nr. 254 (289), din 24 ianuarie-6 februarie 2014, p.11.
 19. Lăcătușu, Ioan, Școala Nicolae Colan - școală model în rețeaua școlară a municipiului Sf. Gheorghe, în ”Școala Gimnazială Nicolae Colan. La ceas aniversar”, Sf. Gheorghe, 2014, p.10
 20. Lăcătușu, Ioan, Zilele Nicolae Colan, în „Grai Românesc”, Anul XV nr. 4 I (65)/2014, p. 10-11.
 21. Lăcătușu, Ioan; Broanăr, Erich –Mihail, Cronica activităţii Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” şi a Centrului European de Studii Covasna-Harghita în anii 2013-2014, p. 803 -846.
 22. Ioan Lăcătușu, Ioan; Broanăr, Erich-Mihail,  Zilele Nicolae Colan”, ediţia a XXI-a, 26 noiembrie – 6 decembrie 2013 (evocare şi slujbă de pomenire a mitropolitului Nicolae Colan, prezentări de noi apariţii editoriale referitoare la viaţa şi activitatea mitropolitului-cărturar, născut la Araci, jud. Covasna); manifestarea are loc, anual, în perioada 26 noiembrie - 6 decembrie), începând din 1993
 23. Ioan Lăcătușu, Ioan; Broanăr, Erich –Mihail. Cronica activității Centrului European de Studii Covasna-Harghita și a Centrului Ecleziastic de Documentare Mitropolit Nicolae Colan, pe anul 2018, în Acta Carpatica nr. V/2018. (Cronica activității celor două Centre este publicată în Angvsta nr. 1/1996 -17/2013 și Acta Carpatica nr. I/2014 – VI/2019)
 24. Marica, Valentin, Fascicule de lumină la Editura Eurocarpatica din Sf. Gheorghe,  în „Condeiul ardelean”, Anul VII, Serie Nouă, nr. 221 (256), din 19 octombrie – 1 noiembrie 2012 , p. 11.

La toate acestea, se adaugă conferințele susținute de  Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, referitoare la personalitatea și activitatea pastoral –misionară, culturală și socială desfășurată  de Mitropolitul Nicolae Colan, împreună cu însemnele de prețuire de la Centrul Eparhial din Miercurea Ciuc (acordarea numelui Mitropolitului Nicolae Colan unei săli de conferințe, amenajarea unui colț muzeal ș.a.).

Prin cele peste 100 de articole, studii și lucrări redactate în perioada 1992-2019 referitoare la opera mitropolitului-cărturar Nicolae Colan, redactate de  intelectuali de pe meleagurile sale natale și de colaboratorii lor statornici, aceștia și-au adus o modestă contribuție la cunoașterea mai bună a personalității marelui  mitropolit,  născut la Araci, ierarh care prin activitatea sa pilduitoare, desfășurată în cea mai mare parte în condiții deosebit de grele, atât în cei patru ani, „cât patru veacuri”,  din timpul Dictatului de la Viena, când a rămas singurul ierarh ortodox să conducă o Eparhie mare, „cât o țară”, cât și în timpul regimului comunist, respectiv al experimentului stalinist al Regiunii Autonome Maghiare, constituie un model pentru tânăra generație și pentru viitorime. Materialul de faţă se vrea atât un omagiu adus cărturarului ierarh la împlinirea a 53 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, cât şi un sprijin adus cercetătorilor viitori, care cu siguranţă vor găsi alte şi alte lumini ale unei strădanii uriaşe dedicate neamului românesc de către un vlăstar al plaiurilor însorite ale Covasnei de odinioară.

Dr. Ioan LĂCĂTUȘU

Sursa foto - Wikipedia

Distribuie articolul:  
|

CULTURA

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.