CULTURA 2 februarie 2022

Adunarea generală a Centrului European de Studii Covasna-Harghita

de Covasna Media | 1427 vizualizări

Marți, 1 februarie 2022, la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sf. Gheorghe, a avut loc Adunarea Generală a Centrului European de Studii Covasna-Harghita (CESCH), în cadrul căreia au fost dezbătute următoarele aspecte: raportul de activitate al CESCH pe anul 2021; raportul Comisiei de cenzori; prioritățile activității CESCH, pentru perioada 2022-2024. Cu această ocazie au fost aprobate unele modificări ale statutului CESCH și a fost ales noul Consiliu Director, Cenzorul și Consiliul de onoare al CESCH.

În cadrul dezbaterilor, care au avut loc pe marginea materialelor prezentate, vorbitorii au apreciat activitatea membrilor Centrului, în mod deosebit implementarea proiectelor cofinanțate de Secretariatul General al Guvernului prin Serviciul Dezvoltare Comunitară (Biblioteca digitală Eurocarpatica și promovarea identității naționale prin lucrări reprezentative) și a celor realizate în colaborare cu principalii parteneri (restaurarea fondului de carte veche bisericească și a icoanelor pe lemn și sticlă, promovarea presei în limba română, realizarea filmului documentar „Comunități românești din județul Covasna” și desfășurarea manifestărilor cultural-științifice tradiționale). Au fost aduse cuvinte de apreciere Editurii Eurocarpatica pentru cele peste 30 de volume, unele de referință, apărute în cursul anului 2021. Ca de fiecare dată, a fost evidențiat sprijinul acordat de statornicii parteneri, colaboratori şi cercetători asociaţi din întreaga țară, în realizarea obiectivelor Centrului. S-a subliniat că toate aceste realizări au fost obținute prin efortul unui număr restrâns de voluntari și cercetători asociați şi cu resurse financiare modeste.

La încheierea mandatului, membrii Consiliului Director al CESCH au primit, din partea Adunării Generale, un Prinos de cinstire pentru întreaga lor activitate desfășurată cu profesionalism și dăruire în realizarea obiectivelor și sporirea prestigiului în viața publică românească a Centrului.

Au fost aduse mulţumiri deosebite Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC), instituție de cultură care funcționează în cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Andrei, și partenerilor strategici Stefadina Comserv din București și Magic Print din Onești.

Sincere mulțumiri au fost aduse domnilor academicieni Nicolae Noica, Ioan Aurel Pop – Președintele Academiei Române și prof. univ. dr. Cornel Sigmirean – directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Tg. Mureș pentru aceeași solidaritate ziditoare față de CESCH, concretizată în acordarea unui post de cercetător din cadrul Academiei, în persoana tinerei prof. Tatiana Scurtu, cu atribuțiuni profesionale la CESCH și donarea către Bibliotecă a celor 46 de volume din Manuscrisele poetului Mihai Eminescu.

În noua sa componență, Consiliul Director al CESCH este format din: Pr. dr. Laurențiu Gabriel PANCIU – director; cercet. șt. Tatiana SCURTU – director științific și al Editurii Eurocarpatica; ing. Ciprian HUGIANU – director cultural; Erich-Mihail BROANĂR – administrator și jurist Sebastian CUCU – membru.

Din Consiliul de onoare fac parte personalități ale vieții științifice și culturale românești printre care: acad. Nicolae NOICA, prof. univ. dr. Valer DORNEANU, prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, prof. univ. dr. Radu BALTASIU, prof. univ. dr. Ion CIUREA-WEIDNER, dr. Catinca AGACHE, dr. Constantin SECARĂ, dr. Codrin MUNTEANU, av. Ioan SOLOMON, dr. Ioan LĂCĂTUȘU – președinte al consiliului.

În finalul Adunării Generale au fost aprobate prioritățile de acțiune ale CESCH, pentru perioada 2022-2024, document care conține următoarele prevederi:

 • Continuarea proiectelor cofinanțate de Secretariatul General al Guvernului (SGG) prin Serviciul Dezvoltare Comunitară (SDC);
 • Înființarea, în cadrul CESCH, a „Centrului de monitorizare, analiză, strategie și formare”, având structură departamentală. Staţia de monitorizare și analiză va avea acțiune lunară/semestrială și va furniza la cerere analize unor beneficiari (instituții de stat sau private) sau, în format publicabil, unor reviste de specialitate, presei locale și centrale;
 • Întărirea Grupului „I.I. Russu”, prin atragerea de noi tineri cercetători, preocupați de problematica specifică din sud-estului Transilvaniei;
 • Acordarea, împreună cu partenerii noștri – CEDMNC, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM), Liga Cultural-Creștină „Andrei Șaguna” a premiilor: „Pr. prof. dr. Ilie Moldovan”, „I.I. Russu” și „Dr. Vasile Lechințan”;
 • Continuarea organizării unor reuniuni ale Grupului de cercetare „I.I. Russu” și între Colocviile naționale, care se desfășoară anual în cadrul „Zilelor Andrei Șaguna”;
 • Acreditarea Editurii Eurocarpatica și a anuarului Acta Carpatica;
 • Prioritățile Editurii Eurocarpatica vor fi: editarea volumelor purtând semnătura unor intelectuali români din Arcul Intracarpatic, indiferent de tematica acestora și a lucrărilor referitoare la istoria și cultura  românească din județele Covasna și Harghita, indiferent de domiciliul acestora;
 • Sprijinirea redactării lucrărilor monografice ale comunităților, instituțiilor și personalităților românești din cele două județe;
 • Continuarea editării volumelor din colecția „Profesioniștii noștri”;
 • Încheierea editării celor 100 de volume în cadrul Colecției Centenarul Marii Uniri (1918-2022);
 • Valorificarea editorială a documentelor din Arhiva CEDMNC și reeditarea unor volume apărute în secolele trecute;
 • Acordarea premiului „Cartea anului” apărută la Editura Eurocarpatica;
 • Editarea volumului Românii din județele Covasna, Harghita și Mureș în memoria istorică. Compendiu, coordonat de prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, și a dicționarului Personalități românești din județele Covasna și Harghita;
 • Asigurarea continuității tematice, dar și abordarea unor teme actuale de cercetare care să răspundă noilor evoluții în plan local, regional, național și internațional, în programul Universității de Vară Izvoru Mureșului, a Sesiunii naționale de comunicări „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie, Cultură, Civilizație”, „Primăvara Culturală la Sfântu Gheorghe”, „Zilele Andrei Șaguna”, „Zilele Nicolae Colan” ș.a.;
 • Sporirea prezenței CESCH în mediul virtual prin: noi volume și documentele din sec. XVIII-XIX, din Arhiva CEDMNC în biblioteca virtuală „Eurocarpatica”, editarea buletinelor bilunare ale „Revistei presei”; prezentarea noilor apariții editoriale; recenzii, studii și documentare privind răspunsul românesc la probleme precum: autonomia teritorială pe criteriu etnic, aspecte specifice ale raportului majoritate-minoritate din zona Covasna-Harghita, priorități ale reformei administrative și problematica regionalizării, perspectivele demografice ale dăinuirii etnice în Arcul Intracarpatic ș.a.;
 • Organizarea, în cadrul Arhivei CEDMNC a fototecii și videotecii;
 • Elaborarea și implementarea proiectului cu tema „Istoria și cultura românilor din Arcul Intracarpatic, oglindită în paginile lucrărilor apărute în limba maghiară”;
 • Elaborarea și implementarea proiectului „Identificarea și marcarea (prin panouri, troițe, lucrări monografice, studii și articole) a locurilor bisericilor ortodoxe și greco-catolice, a școlilor confesionale și a instituțiilor culturale românești din județele Covasna și Harghita, azi dispărute împreună cu comunitățile românești”;
 • Stabilirea de noi parteneriate cu instituții academice, universitare, culturale din rețeaua muzeală, a Arhivelor Naționale, din principalele centre culturale ale țării și ale comunităților românești de peste hotare.

Biroul de presă al CESCH

Distribuie articolul:  
|

CULTURA

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.