ACTUALITATE 29 ianuarie 2012

Programele Fondului de Garantare, instrumente anticriză

de Simona Negrila | 154 vizualizări

Interviu cu directoarea Fondului Local de Garantare Sfântu Gheorghe, Carmen Kiss.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor a aniversat 10 ani de existenţă. Despre importanţa şi implicarea Fondului de Garantare în susţinerea creditelor ne vorbeşte Carmen Kiss, directoarea Fondului Local de Garantare Sfântu Gheorghe, filiala FNGCIMM SA – IFN.

-       Ce reprezintă Fondul de Garantare a creditelor şi care este misiunea sa?

-       Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA - IFN (FNGCIMM SA - IFN) a fost înfiinţat în decembrie 2001 în scopul susţinerii activităţilor întreprinzătorilor (IMM-uri, societăţi cooperatiste şi persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice potrivit legii), înfiinţarea sa fiind motivată de importanţa sectorului IMM în ansamblul economiei naţionale şi de potenţialul lui de a participa la crearea produsului intern brut, la dezvoltarea exportului, precum şi la crearea de noi locuri de muncă.

În concret, Fondul  facilitează accesul la finanţări prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare  contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM are o reţea teritorială din care face parte şi Filiala  Sfântu Gheorghe. Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe SA are ca arie de activitate judeţele Covasna, Braşov, Harghita, Sibiu şi Mureş.

-       Care sunt obiectivele  Fondului de Garantare?

-       Acţionând pe piaţa financiară, Fondul contribuie la îmbunătăţirea accesului de finanţare al IMM-urilor care au proiecte de afaceri viabile, dar care nu deţin suficiente garanţii materiale sau resurse financiare, precum şi la creşterea volumului de investiţii realizate de beneficiarii garanţiilor.

-       Cine poate beneficia astăzi de credite susţinute de FNGCIMM?

-       Beneficiarii de garanţii sunt în primul rând  IMM-urile definite potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate ale Băncii şi ale Fondului.

În prezent,  pentru a creşte sprijinul oferit de FNGCIMM, acesta a lansat mai multe tipuri de programe de garantare ai căror beneficiari pot fi instituţii publice locale, organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local, judeţean sau regional, instituţii de cercetare-dezvoltare şi de învaţămant de drept public, acreditate şi certificate în condiţiile legii etc., reglementaţi prin acte normative dintre care cele mai importante sunt: Programul Prima Casa, destinat persoanelor fizice; aprobarea  Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei; Programul Kogălniceanu pentru IMM-uri; Programul SRL-D pentru tinerii intreprinzători; OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit .

FNGCIMM îşi concentrează capacitatea de garantare şi pentru susţinerea finanţării sectorului agricol prin Programul Operaţional pentru Pescuit în vederea dezvoltării sectorului piscicol; Legea 329/2009 pentru garanţii acordate fermierilor şi procesatorilor de produse agricole  organizaţi ca IMM-uri, asociaţii agricole, PFA etc.; O.U.G. nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale.

-       Ce modificări a adus anul 2011 în activitatea Fondului ?

-       În anul 2011, pe lângă  Programele discutate anterior, Fondul a introdus un nou mod de lucru prin încheierea unor Convenţii de tip plafon, care a dus printre alte facilităţi la reducerea timpului de acordare a garanţiei la maxim 3 zile lucrătoare, documentele se transmit cu uşurinţă printr-o aplicaţie web, posibilitatea vizualizării în timp real a stadiului în care se află aprobarea garanţiei, creşterea  procentului de garantare de la maxim 50% la maxim 80% pentru creditele destinate capitalului de lucru.

-       Au fost şi sunt programele Fondului instrumente anticriză? Cu ce eficienţă au acţionat în această perioadă dificilă?

-       Programele Fondului prin însăşi destinaţia lor sunt instrumente anticriză şi vin în sprijinul suţinerii şi dezvoltării sectorului economic, ce constituie o prioritate a politicilor economice şi sociale ale statului.

În perioada de criză pe care o traversăm, Fondul a acţionat cu maximă eficienţă,  dovedită şi prin rezultatele înregistrare la finele anului 2011, pe fiecare program în parte.

Acordarea de garanţii a eliminat principala cauză de respingere a cererilor de credit ale IMM-urilor şi anume lipsa garanţiilor, a diminuat costurile adiţionale ale creditului, a dus la creşterea volumului de creditare pentru clienţii solvabili, dar cu garanţii proprii insuficiente, la susţinerea şi crearea de noi locuri de muncă, a realizării investiţiilor şi a absorbţiei fondurilor europene.

-       Fondul are deja un trecut si un prezent. Ce-i rezervă viitorul? Va înceta să mai joace un rol într-o economie stabilă sau i se vor conferi alte atribuţii?

-       În luna decembrie 2011 s-au împlinit 10 ani de la înfiinţarea acestei instituţii, devenită un partener important pentru investitori, fapt dovedit prin creşterea de la an la an a volumului de garanţii acordate.

Aşa cum a precizat Aurel Saramet – Preşedintele FNGCIMM, Fondul va rămâne o prezenţă permanentă în peisajul economic şi îşi va creşte credibilitatea în plan European fiind şi  membru al Asociaţiei Europene a Fondurilor de Garantare.

Fondurile de garantare au o contribuţie majoră la creşterea economică şi de sprijinire a IMM-urilor, acestea reprezentând peste 98% din totalul companiilor.

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.