LOCURI DE MUNCA 22 martie 2017

Spitalul orășenesc Baraolt organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical

de Covasna Media | 3051 vizualizări

Spitalul orășenesc Baraolt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului temporar vacant, de:

  • Asistent medical de specialiatatea generală cu studii postliceale la Ambulatoriu integrat al spitalului Cab. Otorinolaringologie - 1 post;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs:

  • studii postliceale sanitare;
  • vechime în specialitate de minimum 6 luni.
  • cunoștințe operare calculator (Microsoft Office, poștă electro­nică, navigare internet, Windows.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 30 martie 2017, ora 12.00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor;

– 07 aprilie 2017, ora 10.00 - proba scrisă;

– 11 aprilie 2017, ora 09.00 – proba practică.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere;

2. copia actului de identitate;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă ve­chimea în muncă, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate de către medicul de familie.;

7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina de internet www.spitbar.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului orășenesc Baraolt str. Kossuth Lajos nr. 202 județul Covasna, tel.0267/37.73.40 int. 124.

Distribuie articolul:  
|

LOCURI DE MUNCA

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.