LOCURI DE MUNCA 28 martie 2016

PRIMĂRIA ORAŞULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI organizează concurs

de Covasna Media | 683 vizualizări

PRIMĂRIA ORAŞULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI cu sediul în oraşul Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul nr. 173, judeţul Covasna, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante pe perioadă nedetermintă, Consilier cl. I – grad profesional, debutant - Compartiment Dezvoltare urbană, strategii, programe, proiecte din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Întorsura Buzăului.

Condiții de participare la concurs:

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. nr. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești, inginerie civilă și instalații.

- vechimea în muncă nu este necesară

Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Întorsura Buzăului, în data de 26 aprilie 2016 ora 10,00 proba scrisă și respectiv 29 aprilie 2016 ora 10,00 interviul.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute conform art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Copiile documentelor prevăzute de art.49 din H.G. nr. 611/2008 se prezintă însoțite de documentele origi­nale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau copii legalizate.

Informaţii referitoare la bibliografia concursului se pot consulta pe site-ul instituției şi la avizierul acesteia.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0267-370337.

Distribuie articolul:  
|

LOCURI DE MUNCA

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.