LOCURI DE MUNCA 21 martie 2016

PRIMĂRIA ORAŞULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI organizează concurs

de Covasna Media | 664 vizualizări

PRIMĂRIA ORAŞULUI ÎNTORSURA BUZĂULUI cu sediul în oraşul Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul nr. 173, judeţul Covasna, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, vacante pe perioadă nedetermintă din cadrul Serviciului cultural, Centru cultural Întorsura Buzăului.

Funcție contractuală de execuție, vacantă – Bibliotecar grad profesional debutant.

Compartiment Biblioteca orășenească

Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

- Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe umaniste și arte, Filologie.

- vechimea în muncă nu este necesară

Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Întorsura Buzăului, în data de12 aprilie 2016 ora 10,00 proba scrisă și respectiv 15 aprilie 2016 ora 10,00 interviul.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei oraşului Întorsura Buzăului, compartiment resurse umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, patrea a III-a şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevazute la art. 6 din Hotărarea nr.286/2011, actualizată.

Informaţii referitoare la bibliografia concursului se pot consulta pe site-ul instituției şi la avizierul acesteia.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0267-370337.

Distribuie articolul:  
|

LOCURI DE MUNCA

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.