EDUCATIE 18 octombrie 2023

CNMV: ERASMUS+ schimbă vieți, deschide minți!

de Covasna Media | 1484 vizualizări

Sub acest semn s-a încheiat anul trecut școlar și a debutat cel nou la Colegiul Național „Național Viteazul” (CNMV), din Sfântu Gheorghe.

Anul școlar 2022 - 2023 a adus o nouă provocare pentru cadrele didactice de la Colegiul Național „Național Viteazul” din Sfântu Gheorghe prin programul de formare profesională Erasmus + Acțiunea Cheie 1. Echipa de proiect din cadrul colegiului a depus o muncă asiduă pentru a întocmi dosarul de acreditare pentru perioada 2022 - 2027 și care a cuprins elaborarea unui plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, denumit Plan Erasmus, ca parte a unui efort organizațional mai amplu prin care a fost gândită strategic dezvoltarea școlii la nivelul unor standarde europene.

Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că instituția noastră de învățământ este capabilă să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung, ceea ce permite ca o serie de cadre didactice să participe la cursuri de formare în diferite țări Europene sub îndrumarea unor formatori cu o bogată experiență și expertiză în domeniu.

Au fost analizate nevoile de bază ale școlii noastre, cum ar fi cele referitoare la modernizarea designului educațional astfel încât prin utilizarea instrumentelor novatoare cadrele didactice să-și actualizeze metodele și strategiile didactice, precum și abordările interdisciplinare cu scopul creșterii motivației elevilor pentru învățare. De asemenea, s-a avut în vedere dezvoltarea competențele lingvistice și creative în rândul cadrelor didactice. Deoarece noi ne desfășurăm activitatea într-un mediu multicultural o nevoie importantă a fost și aceea de diversificare a abordărilor interculturale, multietnice și multilingvistice în procesul educațional din școala noastră.

Prin implementarea acestui proiect, colegiul urmărește creșterea motivației pentru studiu în rândul elevilor, dezvoltarea unei abordări creative și interdisciplinare a procesului de predare, îmbunătățirea competențelor și abilităților profesionale pentru cadrele didactice și ale echipei manageriale. În același timp, prin programele Erasmus+ se conturează o nouă dimensiune europeană și internațională a școlii. Creșterea gradului de incluziune a elevilor din medii multiculturale pe baza valorilor democratice, dobândirea competențelor interculturale pentru profesori și pentru elevi prin activități de integrare reprezintă o preocupare permanentă a întregului colectiv de cadre didactice, iar programul Erasmus+ vine în sprijinul acestora.

Așadar, în primul an de acreditare, patru cadre didactice au participat la cursuri de formare care au corespuns nevoilor și obiectivelor identificate pentru a crește calitatea actului educațional. Aceste cursuri au avut o paletă tematică vastă, cu referire atât la aspecte moderne ale procesului de predare – învățare, cât și la aspecte legate de valorile europene: diversitate și democrație. Dintre acestea amintim cursurile: „Clasa centrată pe elev. Profesorii - promotori ai învățării active”, „Democrația profundă - Cum să gestionezi conflictele și să construiești o cultură puternică a clasei” și „Diversitate culturală”.

În cel de-al doilea an de acreditare sunt prevăzute două activități de Job Shadowing, precum și alte patru cursuri de formare la care urmează a participa 10 cadre didactice, titulare ale colegiului.

Pornind de la cele afirmate, echipa de proiect are convingerea că principalii beneficiari ai dezvoltării laturii profesionale a cadrelor didactice, vor fi elevii, aspect care ar urma să se reflecte în dezvoltarea lor armonioasă, în rezultatele obținute la învățătură și nu în ultimul rând în inserția lor profesională.

Echipa CNMV

Distribuie articolul:  
|

EDUCATIE

De acelasi autor

Anunţ public

Acum 3 ore, 28 minute

CONVOCATOR

Acum 9 ore, 49 minute

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.