ECONOMIC 1 august 2019

Control la aproape 300 de exploatații de animale privind respectarea cerințelor de ecocondiționalitate, ca bază de acordare a subvențiilor

de Covasna Media | 908 vizualizări

Aproape 300 exploatații de animale vor fi controlate în perioada următoare de inspectorii DSVSA privind verificarea acordării subvențiilor.

Inspectorii DSVSA efectuează controlul și supracontrolul cerințelor legale în materie de gestionare privind siguranța alimentară (SMR 4 și 5), identificarea și înregistrarea animalelor (SMR 6-8), bolile animalelor (SMR 9) și bunăstarea animalelor (SMR 11-13).

Cele 7 echipe a câte 3 inspectori DSVSA vor controla la peste 7.000 bovine, 10.000 ovine, 200 caprine și aproape 2.000 porcine respectarea cerințelor legale de ecocondiționalitate și a bunelor practici agricole și de mediu (SMR/GAEC).

Vor fi verificate în principiu următoarele aspecte:

 • Activitățile de producție, prelucrare și punere pe piață a alimentelor și a hranei pentru animale.
 • Utilizarea nejustificată a anumitor substanțe cu efect hormonal sau antibiotice în creșterea animalelor.
 • Identificarea prin crotaliere și înregistrarea tuturor bovinelor, ovinelor, caprinelor și suinelor din guspodărie în termenele legale, deținerea de documente și pașapoarte pentru efectivele existente.
 • Corelația dintre numărul animalelor moarte sau sacrificate de necessitate și numărul probelor depuse la laboratorul sanitar veterinar județean în vederea stabilirii diagnosticului.
 • Respectarea normelor minime de bunăstare a vițeilor, porcinelor și a altor animale de fermă.

Tematica controlului vizează aspecte ca:  

 • existența și ținerea la zi a registrului exploatației (în cazul fermelor autorizate sau înregistrate), respectiv dosarul cu colecția de formulare (formulare verzi, F1-F3, pașapoarte etc.) pentru gospodării particulare crescătoare de animale;
 • respectarea prevederilor legale privind păstrarea condițiilor de înregistrare a exploatațiilor comerciale : contract cu un cabinet veterinar, contract cu o unitate de neutralizare, contract de prestări cu IQM, utilizator SNIIA etc.);
 • respectarea prevederilor legale (inclusiv a termenelor) referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor;
 • anunțarea medicului veterinar și gestionarea aspectelor legate de naștere, vânzare, sacrificare, mortalitate etc.;
 • concordanța între efectivele de animale existente în acte, respectiv în Baza Națională de Date (electronic) și cele existente fizic în exploatații, animalele fiind verificate individual privind identificarea (crotalierea), pașapoarte existente, formularele de mișcare ori evenimente (F1-F3 – formularele verzi);
 • anunțarea medicului veterinar asupra cazurilor de mortalitate sau sacrificări de necesitate și trimiterea spre analiză de laborator a tuturor capetelor de la bovinele și ovinele adulte moarte sau sacrificate;
 • anunțarea la termen a medicului veterinar asupra pierderii crotaliilor și achiziționarea acestuia (dovada acestuia este formularul F3);
 • aspecte privind tratamentele efectuate la animale (Registrul de consultații și tratamente) și igiena produselor alimentare primare obținute;
 • aspecte privind protecțioa și bunăstarea vițeilor și a porcinelor.

Pentru o evidență cât mai clară în beneficiul proprietarilor de animale, medicii veterinari trebuie să fie anunțați prin înscrierile de către proprietari în Registrul de notificări care în mod obligatoriu trebuie să se regăsească la nivelul fiecărui cabinet veterinar.  Fără aceste notificări scrise, anunțarea medicului veterinar nu este conformă prevederilor legale și proprietarul de animale nu este absolvit de o eventuală vinovăție.

Controalele se efectuează în baza unor fișe standard de inspecție, care prevăd prezența animalelor în exploatația verificată.

Pentru buna desfășurare a controlului, având în vedere faptul că rezultatele acestuia se materializează în acordarea sau neacordarea (eventuale penalizări) subvențiilor, proprietarii  exploatațiilor non-profesionale cu animale sunt rugați să ia legătura cu medicii veterinari de circumscripții, cu utilizatorii de SNIIA, și să-și pună la punct atât evidențele, cât și condițiile de adăpostire-, furajare- și bunăstare a animalelor deținute.

De subliniat este faptul că nerespectarea măsurilor verificate, pe lângă amenzile aplicate pe loc (de la 600 până la 1200 lei în cazul persoanelor fizice, cuantumul fiind mult mai mare în cazul persoanelor juridice), pot afecta întreaga subvenție sub forma unor penalități, aplicate de APIA, în funcție de gravitatea neconformităților constatate. 

Acțiunea se va finaliza la data de 20.09.2019.

Director executiv

Dr. Sikó Barabási Sándor

Distribuie articolul:  
|

ECONOMIC

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.