ECONOMIC 25 aprilie 2018

Consiliul Judeţean: Accesăm fonduri pentru actualizarea Planurilor Urbanistice Generale

de Covasna Media | 799 vizualizări

În cadrul programului național, județul Covasna beneficiază de finanțare în valoare de 528 mii lei în exercițiul bugetar 2018 prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea elaborării și/sau actualizării Planurilor Urbanistice Generale ale localităților. Din această sumă vor primi finanțare în acest scop, într-o primă etapă a acestui exercițiu bugetar, un număr de 27 de unități administrativ teritoriale (U.A.T.-uri), printre care 2 municipii, 2 orașe și 23 comune.

Legea impune consiliilor locale să-și actualizeze sau să-și refacă planurile urbanistice generale o dată la zece ani, dar aceasta cuprinde și posibilitatea prelungirii valabilității lor elaborate și aprobate până în anul 2003, până în data de 30 decembrie 2018. În județul Covasna cinci localități au PUG-uri elaborate după anul 2003, și anume: comunele Brăduț și Ghelința și-au actualizat PUG-ul în 2006, comunele Arcuș și Dalnic în 2008, iar comuna Barcani și-a revizuit PUG-ul în 2014. Documentația comunei Ozun este finalizată, momentan se așteaptă un ultim aviz de la Ministerul Dezvoltării Regionale, după care PUG-ul poate fi adoptat de Consiliul Local pentru a intra în vigoare – ne-a explicat primarul comunei, Ráduly István, menționând că procesul de elaborare al documentației a început acum 7 ani.

Comuna Micfalău a început întocmirea documentației anul trecut, procedura fiind îngreunată și de faptul că a fost dificilă găsirea un proiectant disponibil. „Anul trecut în august am demarat procedura, până acum s-a finalizat documentația topografică, acum se face identificarea terenurilor situate în intravilan și am început procedura de avizare. Pentru o comună mică cum este Micfalău se cer 16 avize diferite pentru care sunt necesare și studii de specialitate. În varianta cea mai optimistă documentația poate fi finalizată cam în trei ani“ – a precizat primarul comunei, Demeter Ferenc.

Planul Urbanistic General cuprinde o serie de reglementări operaționale de natură urbanistică, la nivelul localității, începând de la amplasarea, regimul de aliniere, regimul de construire, regimul de înălțime, dimensionarea, conformarea și executarea construcțiilor, continuând și cu prescripții de detaliu cum ar fi: cromatica, materialele utilizate, configurația frontului la stradă, tipul de gard, forma acoperișului și până la funcțiunile permise pe amplasament ale clădirilor, totodată stabilește și delimitează teritoriul intravilan, zonele de locuințe și cele ale unităților industriale, precum și zonele afectate de servituțile de utilitate publică, traseele căilor de comunicație și dimensionarea lor și de asemenea distribuția spațiilor publice etc. Planul Urbanistic General este elaborat de către un arhitect sau urbanist atestat de Registrul Urbaniștilor din România (R.U.R.), în județ existând 12 astfel de specialiști cu competențe de atestare pentru coordonarea documentațiilor de Urbanism P.U.G. Documentația trebuie aprobată de către consiliul local al U.A.T.-ului respectiv, cu avizul prealabil al arhitectului șef al județului.

„Într-adevăr este vorba de o documentație complexă, dar deosebit de importantă pentru că Planul Urbanistic General stabilește pe termen mediu, direcția de dezvoltare a localităților, tocmai de aceea susținem autoritățile locale să actualizeze PUG-urile. Pentru elaborarea și actualizarea Planurilor Urbanistice Generale se pot solicita fonduri guvernamentale, anul acesta 27 de Unități Administrativ Teritoriale au cerut și au primit finanțare, în total 528 de mii lei“ – a declarat Tamás Sándor, președintele CJ Covasna.

„Considerăm că este important să fie echilibru între patrimoniul cultural construit și tendințele contemporane, exigențele secolului XXI, de aceea susținem actualizarea Planurilor Urbanistice Generale în mod regulat. În același timp pentru cei care solicită autorizații de construire, propunem folosirea Ghidului de arhitectură – zona Secuime, elaborat în 2017 de Ordinul Arhitecților din România. Este un ghid care tratează separat tradițiile arhitecturale a 28 de regiuni tradiționale din țară, printre care și zona Secuime, iar patrimoniul construit al județului Covasna este prețios, merită păstrat și dus mai departe“ – a subliniat Gabriel Niste, arhitectul șef al județului Covasna.

Datorită programului național multianual care se derulează în baza unui contract de finanțare încheiat între Consiliul Județean și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în 2018 vor putea actualiza prin finalizarea procedurii de avizare/aprobare sau vor putea continua respectiv începe elaborarea documentației de urbanism un număr de cel puțin 27 de Unități Administrativ Teritoriale (U.A.T.-uri). Anul acesta cele 27 de U.A.T.-uri din județul Covasna vor primi în acest scop o sumă cuprinsă între 12 și 23 de mii lei, CJ Covasna semnând contractul de finanțare în acest exercițiu bugetar în valoare totală de 528.344 lei.

În vederea actualizării Planurilor Urbanistice Generale și Regulamentelor de urbanism aferente, realizarea sistemului informațional specific domeniului imobiliar-edilitar și băncilor de date la nivel național și elaborarea hărților de risc natural pentru seism și alunecări de teren se alocă anual finanțare, în cadrul programelor naționale pe domeniile specifice.

Biroul de presă al Consiliului Județean Covasna

Foto: Kocsis B. János

Distribuie articolul:  
|

ECONOMIC

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.