COMUNICATE 27 mai 2024

CONVOCATOR

de Covasna Media | 817 vizualizări

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 218/2024,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă ordinară,

în data de 29 mai 2024, ora 1200

care va avea loc on-line pe platforma ZOOM

cu următorul proiect al ordinii de zi:

I. Proiecte de hotărâri

1. privind aprobarea implementării de către Județul Covasna în calitate de lider în parteneriat cu Orașul Baraolt și Comunele Malnaș, Micfalău și Bățani a proiectului „Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Brașov” de la DN12 la DN13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - tronson ”Covasna de la DN12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ” - Etapa II” în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, Prioritatea 5. O regiune accesibilă, Acțiunea 5.1 – Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TENT-T, Obiectiv specific 3.2 Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

2. privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Brașov” de la DN12 la DN13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - tronson ”Covasna de la DN12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ” -Etapa II”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și III

3. privind aprobarea implementării de către Județul Covasna în calitate de lider în parteneriat cu Orașul Baraolt și Comunele Brăduț și Vârghiș, a proiectului „Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Harghita”  Tronson Covasna DJ131 km 22+830 - 38+621” - Etapa II” în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027,  Prioritatea 5. O regiune accesibilă , Acțiunea 5.1 –Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TENT-T, Obiectiv specific 3.2 Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

4. privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Interjud Covasna-Harghita”  Tronson Covasna DJ131 km 22+830 - 38+621” -Etapa II”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și III

5. privind declararea unui bun mobil ca bun de interes public județean și aprobarea trecerii acestuia din domeniul privat în domeniul public al Județul Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

6. privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, la terminarea lucrărilor, ai obiectivului de investiții „Refacere drumuri județene DJ122 și DJ122B, zid de sprijin, 2 podețe, 2 praguri de fund, în regim de urgență”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și III

7. privind aprobarea asocierii între Județul Covasna și Centrul Cultural „Vigadó” Târgu Secuiesc pentru sprijinirea cheltuielilor de producție și prezentarea spectacolelor noi;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

8. privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Covasna, în calitate de partener și Teatrul Andrei Mureșanu - Sfântu Gheorghe, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului cu titlul „Festivalul-Concurs DbutanT, ediția a IX-a”– 2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

9. cu privire la rectificarea bugetului propriu al Judeţului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

II. Alte materiale

  1. Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna” pe anul 2023;

Se prezintă comisiilor de specialitate: I-VI

  1. Raportul anual asupra eficienței activității desfășurate în anul 2023, de către structurile însărcinate cu asigurarea unui climat de siguranță și securitate publică în județul Covasna;

Se prezintă comisiilor de specialitate: I-VI

III. Diverse

Şedinţa este publică.

Distribuie articolul:  
|

COMUNICATE

Anunţ public

Acum 18 ore, 23 minute

Anunţ public

Acum 18 ore, 24 minute

Anunţ public

Acum 18 ore, 25 minute

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.