COMUNICATE 12 februarie 2024

CONVOCATOR

de Covasna Media | 454 vizualizări

În conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 141/2024,

Se convoacă

Consiliul Judeţean Covasna

în şedinţă ordinară,

în data de 15 februarie 2024, ora 1200

la sediul său din P-ţa Libertăţii nr. 4, în sala festivă,

cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

I. Proiecte de hotărâri

1. privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

2. cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

3. cu privire la aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

4. privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

5. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

6. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Exploconstruct Cariera Andezit Malnaș-Botos S.R.L. pe anul 2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

7. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. societății Exploconstruct S.R.L. pe anul 2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

8. privind încetarea calității domnului Bálint Arnold-Csaba de reprezentant al Consiliului Județean Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor la societății Drumuri și Poduri Covasna S.A. și desemnarea unui nou reprezentant;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

9. pentru aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ științifice, de recreere, de tineret și sportive, sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul județului Covasna pe anul 2024, conform Legii nr. 350/2005;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

10. privind aprobarea „Programului județean pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale de stomatologie din mediul rural” în anul 2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

11. privind aprobarea „Programului județean pentru reabilitarea și dotarea spațiilor destinate implementării programului masă sănătoasă” în anul 2024;

Inițiator: Henning Laszlo-Ianos, Vicereședintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

12. privind aprobarea „Programul județean pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale veterinare din mediul rural” în anul 2024;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

13. privind aprobarea grilei de salarizare a personalului plătit din fonduri publice în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

14. privind aprobarea „Programului de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de asistență socială, la nivelul județului Covasna, în anul 2024”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Convenției de Asociere nr. 1/03.01.2022, nr. 319/29.12.2021 și nr. 102/06.01.2022, încheiate între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Fundația SERA ROMANIA cu privire la  înființarea unui Centru de recuperare pentru copilul cu dizabilități în orașul Întorsura Buzăului;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

16. privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și IV

17. privind acceptarea trecerii imobilului situat în comuna Malnaș, județul Covasna, identificat prin C.F. nr. 28391 Malnaș, din domeniul privat al Comunei Malnaș în domeniul privat al Județului Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

18. pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 193/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico–economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiție „Modernizare drum județean DJ 121A km 46+000 – km 48+350” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și III

19. pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 194/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizate, precum și a cererii de finanțare aferente obiectivului de investiții „Reabilitare pod DJ 113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ 113 km 35+050 – km 37+397, Bixad – Gara CFR Bixad” pentru includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și III

20. privind aprobarea indicatorilor, a devizului general precum și a cofinanțării proiectului “Elaborarea hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren, pentru un număr de 21 teritorii administrative ale județului Covasna, respectiv orașele Baraolt, Covasna, Întorsura Buzăului și comunele Barcani, Sita Buzăului, Bățani, Bodoc, Brăduț, Brețcu, Hăghig, Ilieni, Lemnia, Malnaș, Poian, Sânzieni, Turia, Valea Crișului, Vâlcele, Vârghiș, Zagon și Valea Mare”;

Inițiator: Jakab István-Barna, Vicepreședintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I, II și III

21. pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 60/2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme, a consumului lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi instituţiile publice de interes judeţean, precum și a numărului de autoturisme pentru activități specifice desfășurate de Consiliul Județean Covasna;

Inițiator: Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna.

Se avizează de către comisiile de specialitate: I-VI

 

II. Alte materiale

  1. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

2. Raport cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Covasna în anul 2023;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

3. Raport asupra aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică de către Consiliului Judeţean Covasna, în anul 2023;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

4. Raport de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Covasna din anul 2023;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

5. Raportul de activitate a unor consilieri județeni pe anul 2023;

Se prezintă comisiile de specialitate nr.: I-VI

III. Diverse

Şedinţa este publică.

Distribuie articolul:  
|

COMUNICATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.