COMUNICATE 12 decembrie 2013

Comunicat de presă privind derogarea de la scadenţa uzuală a obligaţiilor fiscale (data de 25), pentru luna decembrie

de Covasna Media | 1275 vizualizări

Ţinând cont de perioada sfârşitului de an, în care sunt prevăzute prin legislaţia muncii un număr mai mare de zile nelucrătoare decât în alte perioade, prin O.U.G. nr. 84 / 2012 s-a modificat şi completat O.G. nr. 92/2003 republicata, privind Codul de procedură fiscală, prin introducerea art. 111^1 care reglementează prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale.

Astfel, prin derogare de la scadenţa şi termenul de declarare de 25 a lunii următoare, „creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.”

În anul 2013, ziua de 21 decembrie fiind nelucrătoare (sâmbătă), scadenţa obligaţiilor fiscale care era în mod obişnuit era data de 25, se împlineşte în data de 20 decembrie 2013 (vineri).

Neîndeplinirea în termen a obligaţiilor declarative de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 219-223 din Codul de procedură fiscală, după caz, iar neplata în termen a obligaţiilor fiscale atrage perceperea de dobânzi de 0,04% pe zi de întârziere şi de penalităţi de 0,02% pe zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă (în speţă, 21 decembrie 2013) şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Distribuie articolul:  
|

COMUNICATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.