COMUNICATE 17 iunie 2024

Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

de Covasna Media | 695 vizualizări

DISPOZIŢIA NR. 574/2024

privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local

al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

            Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;

            În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art. 40 lit. c și art. 42 din HCL nr. 95/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE

 

            ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 19 iunie 2024, ora 14,00. Ședința se va desfășura prin sistemul de audioconferință STS, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

            1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2024.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

            2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – administrarea locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 19113/2023, încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și Urban - Locato SRL.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.

            3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general, aprobat prin HCL nr. 528/2022 pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Luceafărului” municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general, aprobat prin HCL nr. 529/2022 pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Zefirului” municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

            Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.

            5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám” și Asociația ”Sepsi Jazz & Blues” în vederea organizării în comun a evenimentului „Festival Sepsi Jazz & Blues”, ediția a 3-a, în perioada 28-30 iunie 2024 în municipiul Sfântu Gheorghe.

            Prezintă: Ambrus Fruzsina, viceprimar.

            Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.

            6. – DIVERSE.

 

            ART. 2. - (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.

            (2) Numărul de telefon și numărul PIN prin care consilierii locali se pot conecta la audioconferință se va transmite prin sms în preziua ședinței.

            ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul general al municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.

            ART. 4. – Accesul cetățenilor la ședința consiliului local se va face prin nr. telefon 0267-311726 până cel mai târziu în ziua ședinței, ora 9,00. Aceștia vor primi un număr de telefon și un număr PIN prin intermediul căruia se vor putea conecta la ședința consiliului local pentru a lua cuvântul la punctul de pe ordinea de zi la care s-au înscris.

            ART. 5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

            ART. 6. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul administrație locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

          Sfântu Gheorghe, la 13 iunie 2024.

 

                       PENTRU PRIMAR                                               CONTRASEMNEAZĂ

                          VICEPRIMAR                                                  SECRETAR GENERAL

                      Toth-Birtan Csaba                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó

Distribuie articolul:  
|

COMUNICATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.