COMUNICATE 11 aprilie 2020

Anunţ începere proiect “Modernizarea, extinderea şi dotarea şcolii gimnaziale Kálnoky Ludmilla, sat Valea Crişului”

de Covasna Media | 3156 vizualizări

Titlul proiectului: Modernizarea, extinderea şi dotarea şcolii gimnaziale Kálnoky Ludmilla, sat Valea Crişului”

– numele beneficiarului: UAT comuna Valea Crişului Programul Operaţional Regional 2014-2020

– al autorităţii de Management (MDRAP) Al Organismului Intermediar (ADR Centru)

– valoarea totală a proiectului: 8.187.437,72 lei

– valoarea totală eligibilă: 8.187.437,72 lei

 – valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 6.959.322,07 lei

– Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.064.366,87 lei

– data începării şi data finalizării: 08.02.2019 - 30.06.2021

– codul MySMIS 120314, obiect: comunicare

Proiectul “Modernizarea, extinderea şi dotarea şcolii gimnaziale Kálnoky Ludmilla, sat Valea Crişului”, cod MySMIS 120314, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat de către UAT Comuna Valea Crişului şi are o valoare totală de 8.187.437,72 lei, din care 8,023,688.94 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă. Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru. Proiectul este prevăzut a se derula între 08.02.2019 - 30.06.2021.

Obiectivul general al proiectului este prevenirea și combaterea părăsirii timpurii a școlii în rândul copiilor cu vârste între 5-15 ani, din comunități dezavantajate, cu pondere ridicată de romi, în zona rurală și îmbunătățirea accesibilității, calității și rezultatelor învățării în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, prin îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotării în Școală Gimnazială „Kálnoky Ludmilla”. Se vor desfășura lucrări de modernizare și extindere a clădirii existente a școlii, fiind realizate noi săli de clasa, cabinete și laboratoare, în timp ce, în exterior se vor amenaja suprafețe pentru spații de joacă, un teren de sport și un spațiu de recreere. În cadrul proiectului se vor schimbă toate instalațiile și se vor realiza branșamentele necesare, în final fiind achiziționate echipamente și mobilier didactic, pentru un nou laborator de informatică și o bucătărie în sistem catering.

Comuna Valea Crisului

Date de contact beneficiar:

Sat Valea Crisului, nr. 136, Tel: 0267-374 541, Fax: 0267313844 Mail: primariavaleacrisului@yahoo.com

Distribuie articolul:  
|

COMUNICATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.