COMUNICATE 3 ianuarie 2018

ANUNŢ DE LICITAȚIE

de Observatorul de Covasna | 1834 vizualizări

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

Municipiul Sfântu Gheorghe, în calitate de proprietar al terenului, având sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, reprezentat de dl. Antal Árpád - András în calitate de primar – concedent (denumit în continuare "Concedentul" sau "Municipiul Sfântu Gheorghe) este proprietarul exclusiv al terenului în suprafață de 16,3 ha, situat în Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpu Frumos, teren care a fost dat în administrarea societății Sepsiipar SRL în calitate de administrator a Parcului Industrial, având sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, Jud. Covasna, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/208/2014, având cod de înregistrare fiscală RO 33602606, reprezentată de dl. Zsombori László, având calitatea de administrator, adresa de mail : info@sepsiparc.ro ; sepsiipar@gmail.com; comunicarea se face pe ambele adrese.

Telefon : 0749.142.916

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea si identificarea bunului care urmează sa fie concesionat:

Parcul Industrial SEPSIIPAR din mun. Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpu Frumos, are o suprafaţă de 10,7 ha, destinate societăților  care desfăşoară diverse activităţi încadrate în profilul de activitate al parcului, conform Regulamentului de funcționare. Spațiul supus concesionării este proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, aflată în administrarea societății SEPSIIPAR Srl, fiind destinat realizării Parculului Industrial respectiv, de a oferi societăților facilităţile specifice parcurilor industrial.

Scopul organizării procedurii licitație este următorul:

 

  • Concesionarea suprafeței de teren, având suprafața totală de: 1125 mp, conform C.F. Nr: 25806, Lot:2.

Dezmembrarea în curs de finalizare.

 

3. Informații privind documentaţia de atribuire: se găsește pe pagina de web: www.sepsipark.ro

4. Data limita pentru solicitarea clarificărilor : 22 ianuarie 2018

 

5. Informații privind ofertele:

5.1.  Data limita de depunere a ofertelor: 25 ianuarie 2018, orele 09,00

5.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Camera de Comerți și Industrie a Județului Covasna, strada Oltului Nr: 17, pentru SEPSIIPAR SRL

5.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusa fiecare oferta: 2 ( două ) exemplare.

5.4. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 25 ianuarie 2018, orele 10,00 la sediul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, camera: 38

6. Denumirea instanţei arbitrale competente în soluţionarea litigiilor apărute : Comisia de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Covasna

Distribuie articolul:  
|

COMUNICATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.