COMUNICATE 21 aprilie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „Dezvoltarea activității BIOTHERM PROD S.R.L. prin achiziția de utilaje performante necesare producției de brichete din rumeguș”

de Covasna Media | 1261 vizualizări

BIOTHERM PROD SRL, cu sediul în România, comuna Brăduț, sat Filia, nr. 373B, județul Covasna, derulează în perioada 01.07.2019 – 30.09.2021, proiectul „Dezvoltarea activității BIOTHERM PROD S.R.L. prin achiziția de utilaje performante necesare producției de brichete din rumeguș”, cod SMIS 133678, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 6400/18.12.2020 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 –Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijiocii/ Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Cod apel proiecte POR/604/2/1 –Microintreprinderi.

Titlu proiect: „Dezvoltarea activității BIOTHERM PROD S.R.L. prin achiziția de utilaje performante necesare producției de brichete din rumeguș”

Beneficiar proiect: BIOTHERM PROD SRL

Program de finantare: Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Valoarea totală a proiectului este de 1.135.134,34 lei, din care

Asistența financiară nerambursabilă este de 807.660,84 lei.

Cod SMIS: 133678

Obiectivul general al proiectului de investiții este reprezentat de dezvoltarea activității societății BIOTHERM PROD S.R.L. care să asigure creșterea competitivității economice a acesteia, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Date de contact beneficiar:

(România, comuna Brăduț, sat Filia, nr. 373B, județul Covasna, România, telefon 0740.209.608, poștă electronică veres_g@yahoo.com )

www.regio-adrcentru.ro

Distribuie articolul:  
|

COMUNICATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.