CULTURA 21 septembrie 2022

Rezoluție după Universitatea de Vară „Izvoru Mureșului” 2022

de Iulia Drăghici - Taraș | 960 vizualizări

Semnatarii cer, printre altele, „adoptarea unor măsuri urgente de monitorizare a modului în care se realizează procesul didactic de învățare a limbii române în clasele cu predare în limba maghiară”

Participanții la Universitatea de Vară de la Izvoru Mureșului, ediţia a XIX-a, desfăşurată în perioada 14-18 septembrie a.c., au redactat și semnat o rezoluție adresată Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului și Guvernului României. 

Documentul, întins pe opt pagini, cuprinde o serie de măsuri pe care semnatarii le cer aplicate în relația cu românii de pretutindeni, Republica Moldova, comunitățile istorice, românii din Ucraina și diaspora. Există și un capitol special referitor la românii din județele Covasna, Harghita și Mureș. 

Rezoluția fost scrisă, având în vedere, printre altele, „situația dramatică a românilor din judeţele Covasna, Harghita şi parţial Mureş, care sunt expuşi în continuare unui proces de deznaționalizare metodică și sistematică, precum și de segregare etnică din cauza politicii autorităţilor locale şi a unor organizații maghiare, dar şi ca urmare a dezinteresului autorităţilor statului român”, după cum se arată în textul transmis și redacției Observatorul de Covasna/covasnamedia.ro. 

Organizatorii Universității de Vară au formulat doar la acest punct, care îi vizează pe românii din județele Covasna, Harghita și Mureș, 26 de solicitări. Printre acestea se numără: 

 • finanţarea unor măsuri pentru consolidarea suveranităţii statului român pe întreg teritoriul naţional, pentru înlăturarea pericolului instaurării cosuveranităţii altui stat în diverse regiuni ale României, măsuri precum infrastructura transcarpatică – căi ferate şi autostrăzi, consolidarea elitelor profesionale de limbă română şi dezvoltarea economică a zonelor în care există acest risc;
 • exprimarea de către Guvern, Parlament şi Preşedinţia României, a unor reacţii ferme de respingere şi dezaprobare a ingerințelor anormale ale Guvernului de la Budapesta în problemele interne ale României și solicitarea respectării de către Ungaria a prevederilor Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Ungaria;
 • elaborarea, sub egida Academiei Române, a unei Strategii guvernamentale coerente de dezvoltare economico-socială şi culturală a județelor Covasna, Harghita și Mureș, care să asigure efectiv respectarea drepturilor comunității românești numeric minoritare în zonă;
 • reorganizarea Serviciului Dezvoltare Comunitară din cadrul Secretariatului General al Guvernului în sensul sporirii competențelor de sprijinire a comunităţilor româneşti numeric minoritare din țară și de asigurare a coerenţei şi continuității preocupărilor autorităţilor centrale faţă de problematica acestor comunități;
 • asigurarea respectării statutului, rolului și funcțiilor limbii române ca limbă oficială în activitatea instituţiilor administraţiei publice locale din județele Covasna, Harghita și Mureș, inclusiv prin amendarea normelor care aduc atingere acestui statut în teritoriu;
 • stabilirea prin lege a unor garanţii privind asigurarea cadrului legal de reprezentare a populaţiei româneşti din zonă în structurile decizionale legislative şi administrative locale şi centrale;
 • încetarea finanţării din bani publici sau a oricărei alte forme de sprijin a manifestărilor, programelor, proiectelor sau acţiunilor de orice natură care contravin intereselor naţionale ale poporului român, Constituţiei şi legilor ţării, culturii şi tradiţiilor istorice, precum şi bunei convieţuiri interetnice;
 • adoptarea unor reacţii ferme de respingere şi dezaprobare a imixtiunilor inacceptabile ale reprezentanților Guvernului de la Budapesta în problemele interne ale României și asigurarea respectării prevederilor Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Ungaria;
 • finanţarea lucrărilor de reabilitare a cimitirelor şi monumentelor eroilor români din localităţile judeţelor Covasna, Harghita și Mureș, cu prioritate a Cimitirului Internațional al Eroilor din Sfântu Gheorghe;
 • alocarea fondurilor necesare pentru începerea lucrărilor de amenajare a Muzeului în aer liber din Voineşti-Covasna, din cadrul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni;
 • finanțarea de la bugetul central, prin Secretariatul General al Guvernului României, a proiectelor culturale multianuale ale instituțiilor, publicațiilor și asociațiilor culturale, religioase și civice româneşti din județele Covasna și Harghita;
 • adoptarea unor măsuri urgente de monitorizare a modului în care se realizează procesul didactic de învățare a limbii române în clasele cu predare în limba maghiară;
 • distribuirea, în mod proporţional cu ponderea populaţiei româneşti, a fondurilor alocate pe proiecte culturale de către autorităţile locale și rezolvarea problemei încadrării unor intelectuali de naţionalitate română la Bibliotecile Judeţene Covasna și Harghita, casele municipale de cultură și primăriile municipale, orășenești și din localităţile etnic mixte;
 • examinarea de către Avocatul Poporului, în regim de urgenţă, a constituționalității Codului Administrativ, adoptat de Guvern prin Ordonanță de Urgență, în urma presiunilor UDMR, în vederea sesizării Curții Constituționale;
 • restaurarea, în regim de urgență, a bisericilor ortodoxe „Sf. Nicolae” din Brețcu și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Vârghiș, monumente istorice;
 • soluționarea grabnică de către Guvern, conform legislației naționale și internaționale în domeniu, a situației Cimitirului Internațional al Eroilor de la Valea Uzului;
 • contracararea fermă a oricăror acţiuni prin care se urmăreşte maghiarizarea românilor sau a populaţiilor de altă etnie, pe teritoriul statului român.”

Ediția a XIX-a a Universității de Vară Izvoru Mureșului a fost organizată în jurul temei: „Pentru o Românie a secolului XXI unită sub semnul tricolorului și al idealului național”. 

Organizatorii evenimentului au fost Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni, Centrul European de Studii Covasna-Harghita și Federația Organizațiilor Românești din Centrul și Sud-Estul Europei. 

Sursa foto: Facebook/ Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș

Distribuie articolul:  
|

CULTURA

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.