CULTURA 24 iunie 2021

PROGRAMUL ZILELOR ANDREI ȘAGUNA ediția a XXIX-a, 24 iunie – 4 iulie 2021

de Adrian Urse | 1137 vizualizări

Joi, 24 iunie 2021

900, Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” – Valea Mare

Participarea la Sf. Liturghie arhierească oficiată de PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei împreună cu un sobor de preoți și monahi cu ocazia hramului mănăstirii.

1600, Statuia Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Parcul „Andrei Şaguna” din Sf. Gheorghe, Biserica (din deal) cu hramul „Sf. Gheorghe”

Slujbă de pomenire a membrilor fondatori ai Ligii Cultural-Creștine „Andrei Șaguna” și ai celorlalte asociații culturale și civice din Sf. Gheorghe, membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM), oficiată de Pr. Ioan Marin, pr. Ovidiu Mureșan, pr. Macarie Coliban; participă Teodor Dobrean, președintele FCRCHM și liderii celorlalte asociații culturale

Evocarea „Personalitatea Sfântului ierarh Andrei Şaguna în paginile Telegrafului Român” – prezintă Pr. Ioan MARIN, Ioan LĂCĂTUȘU

1700, Prima Școală Românească din Sf. Gheorghe, punct muzeal al Muzeului Carpaților Răsăriteni

Comunicarea „Noi documente referitoare la salvarea de la încetarea activității a școlii confesionale ortodoxe din Sf. Gheorghe (1867-1873)” – prezintă Florin HERȚEG, Ioan LĂCĂTUȘU

 

 

Vineri, 25 iunie 2021

1030, Muzeul Spiritualității Românești de la Catedrala Ortodoxă – Paraclis Episcopal

Deschiderea lucrărilor

Cuvânt de binecuvântare, PS ANDREI, Episcopul Covasnei și Harghitei

Cuvânt de salut, dr. Costel Cristian LAZĂR, subsecretar de stat la Ministerul Culturii

Cuvântul reprezentanților administrației publice centrale și locale și al organizatorilor

Prezentarea proiectelor Centrului European de Studii Covasna-Harghita (CESCH) și ale Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC) privind informatizarea patrimoniului documentar și restaurarea fondului de carte veche și rară bisericească, cofinanțate de Secretariatul General al Guvernului (SGG) în anii 2019-2020 și realizate de SC Ștefadina Comserv SRL București – prezintă Mihai NICOLAE, Corneliu Mihail LUNGU

 

1100, Muzeul Spiritualității Românești de la Catedrala Ortodoxă – Paraclis Episcopal

Colocviul Noi cercetări sociologice

Moderatori: prof. univ. dr. Radu BALTASIU – Centrul European de Studii în Probleme Etnice din Bucureşti al Academiei Române, dr. Ovidiana BULUMAC

 

 1. Prof. univ. dr. Radu BALTASIU, dr. Ovidiana BULUMAC, București – Situația frontierei la Carei
 2. Samira CÎRLIG, Alin BULUMAC, București – Dosarul minorităților, o problemă națională. Tehnici de diseminare a informației la nivelul tinerei generații
 3. Emanuil INEOAN, București – Trecerile confesionale din Transilvania de Nord și impactul acestora asupra procesului de asimilare pentru etnicii români (1940-1944)
 4. Narcis RUPE, București – Dezvoltarea capitalistă în Transilvania și interregnul dualist
 5. George DAMIAN, București – O iubire imposibilă în Transilvania: masacre, rasism și realizarea Unirii între noiembrie 1918 – aprilie 1919
 6. Prof. univ. dr. Ioan WEIDNER-CIUREA, Köln - Covasna – Refugiații de ieri și de azi. Învățăminte istorice în umbra Dictatului de la Viena
 7. Ioan LĂCĂTUȘU, Ciprian HUGIANU, Erich-Mihail BROANĂR, Sf. Gheorghe – Biserici şi comunităţi româneşti, din județele Covasna şi Harghita, dispărute, înainte şi după 1 Decembrie 1918

 

Vernisarea expoziției Europa Trianonului organizată de Centrul European de Studii în Probleme Etnice din Bucureşti al Academiei Române – prezintă George DAMIAN

 

Vernisarea expoziţiei Icoane din patrimoniul Muzeului Spiritualităţii Româneşti, de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe (sec. XVIII-XIX), restaurate cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului – prezintă pr. Ioan MARIN

 

1100, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”

Întâlnirea de lucru a grupului de cercetători implicați în realizarea volumului „Românii din județele Covasna, Harghita și Mureș în memoria istorică. Compendiu” 

Moderator: prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș, coordonatorul proiectului

Participanți: prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Ioan SABĂU-POP, Tg. Mureș; dr. Costel Cristian LAZĂR, Toplița; dr. Valeriu CAVRUC, Sf. Gheorghe; dr. Alexandru POPA, Sf. Gheorghe; dr. Liviu BOAR, Tg. Mureș; dr. Ioan LĂCĂTUȘU, Sf. Gheorghe; dr. Dorel MARC, Tg. Mureș; dr. Anton COȘA, Bacău; prof. Vasile STANCU, Sf. Gheorghe; prof. drd. Florentina TEACĂ, Covasna; prof. Romeo NEGREA, Sf. Gheorghe; prof. Radu Traian ROȘCA, Gheorgheni; prof. Mihai TRIFOI, Bixad; prof. Adriana BOTA, Sf. Gheorghe; Dragoș BURGHELEA, Tg. Mureș; Prof. Luminița BOBEȘ, Întorsura Buzăului; Prof. Maria BĂILĂ, Sf. Gheorghe; Prof. dr. Victor SIBIANU, Sf. Gheorghe; Prof. Constanța BALOG, Sf. Gheorghe.

 

Vernisarea expoziției Publicații românești editate în perioada interbelică în fostele județe Ciuc, Odorhei și Treiscaune, realizată în cadrul proiectului „Recuperarea și punerea în circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din județele Covasna și Harghita”, proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Serviciul Dezvoltare Comunitară – prezintă Ioan LĂCĂTUȘU.

 

Vernisarea expoziției Reviste românești de cultură și știință din județele Covasna și Harghita, editate după decembrie 1989 – prezintă Ciprian HUGIANU.

 

1500, Hanul „Nufărul” Reci

Prezentări de cărți și CD-uri referitoare la viața și activitatea lui Nicolae Iorga:

- Cuvinte adevărate – pagini alese din N. Iorga în lectura lui Andrei Pippidi (CD, fragmente din conferințe ale lui Nicolae Iorga păstrate în Fonoteca de Aur) – prezintă Laurențiu CALOMFIRESCU;

- Marius Halmaghi – 2020 ANUL IORGA – anul sămănătoriștilor (CD redactat de Liliana Oprescu, Sibiu) – prezintă Ciprian HUGIANU;

- Ioan Lăcătușu – Nicolae Iorga despre secui și rostul lor între români (CD redactat de SC Ștefadina Comserv SRL după volumul cu același nume apărut la Editura Eurocarpatica în anul 2014) – prezintă Vasile LECHINȚAN;

 

Cărți

- Petre ȚURLEA, Nicolae Iorga – o viață pentru neamul românesc, Edit. Karta-Graphic, Ploiești, 2021;

- N Iorga – Transilvania (12 volume) – ediție îngrijită de Ioan OPRIȘAN;

- N Iorga – Istoria Bisericii românești – ediție îngrijită de Ioan OPRIȘAN;

- N. Iorga – Sfaturi pe întunerec, Conferințe la radio (1931-1940), Ediție critică, note, comentarii, bibliografie de Valeriu RÂPEANU și Sanda RÂPEANU, Editura „Casa Radio”, București, 2001 – prezintă Laurențiu CALOMFIRESCU.

 

 

Simpozionul cu tema Transilvania în opera marelui istoric Nicolae Iorga

 

Secțiunea I-a

Moderator: prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca al Academiei Române

 1. Prof. univ. dr Cornel SIGMIREAN, Tg. Mureș – În căutarea modelului: Nicolae Iorga și elita românilor din Transilvania la începutul secolului al XX-lea
 2. Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, Cluj-Napoca – Nicolae Iorga și instituțiile culturale românești din Transilvania
 3. Prof. univ. dr. Alexandru PORȚEANU, București – „Cu Iorga, sau fără Iorga?” Mărturii memorialistice
 4. Prof. univ. dr. Ioan MUȘCUTARIU, Ohio, S.U.A. – Despre vizita lui Nicolae Iorga în Statele Unite ale Americii, în anul 1930
 5. Dr. Cristi PANTELIMON, București – Nicolae Iorga – Stat și societate
 6. Prof. univ. dr. Radu BALTASIU, București – Nicolae Iorga, sociologie și națiune
 7. Gl. medic prof. univ. dr. Dan MISCHIANU, prof. univ. dr. Vasile SÂRBU, prof. univ. dr. Radu Ştefan VERGATTI, București – Nicolae Iorga, savant și om politic, patriot român, 150 de ani de la naştere
 8. George DAMIAN, București – Viziunea lui Nicolae Iorga asupra spațiului răsăritean și influențele acestuia asupra românilor

 

Secțiunea a II-a

Moderator: dr. Ioan OPRIȘAN, Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu” București al Academiei Române

 1. Dr. Ioan OPRIȘAN, București – Fenomenul „Iorga”
 2. Prof. univ. dr Ioan VLAD, Brașov – Iorga și Brașovul
 3. Dr. Anton COȘA, Bacău – Transilvania din inima lui Nicolae Iorga
 4. Dr. Florin BENGEAN, Reghin – Nicolae Iorga despre protopopul reghinean Petru Maior, la împlinirea unui secol de la moartea acestuia
 5. Dr. Adina BERCIU-DRĂGHICESCU, București – Nicolae Iorga - bibliofil și ctitor de instituții
 6. Dr. Irina AIRINEI VASILE, București – Nicolae Iorga văzut de Nicholas M. Nagy-Talavera
 7. Constantin AITEAN TAUS, Măieruș, jud. Brașov – Vizita savantului Nicolae Iorga în localitățile Hăghig, Iarăși și Arini în anul 1936
 8. Dr. Catinca AGACHE, Covasna – Nicolae Iorga în conștiința românilor din Albania, astăzi
 9. Valeriu TĂNASĂ, Agapia, jud. Neamț – Ardealul românesc văzut de călători străini (pelerini) în opera marelui istoric Nicole Iorga
 10. Dr. Cristina GÂRLEA, București – Titlu rezervat
 11. Pr. drd. Elisei VATAMANU, Gheorgheni – Moartea lui Nicolae Iorga relatată de presa maghiară
 12. Prof. univ. dr. Stoica LASCU, Constanța – N. Iorga şi cercetarea istoriei Transilvaniei - în paginile „Revistei istorice” (1915-1942)

 

 

Sâmbătă, 26 iunie 2021

0900, Hanul „Nufărul” Reci

Colocviul naţional al Grupului de cercetare „I.I. Russu” pentru studiul sud-estului Transilvaniei, ediția a XIII-a

 

Secțiunea I-a

Moderatori: dr. Liviu BOAR, dr. Dorel MARC

 1. Ioan LĂCĂTUȘU, Ciprian HUGIANU, Erich-Mihail BROANĂR, Sfântu Gheorghe – Raport privind cercetările referitoare la istoria şi cultura românilor din sud-estul Transilvaniei, întreprinse de Centrul European de Studii Covasna-Harghita și Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, în anul 2020
 2. Dr. Liliana TROFIN, București – Clerici, monahi și mireni pe calea mântuirii: ipostaze medievale transilvane
 3. Dr. Dorel MARC, Tg. Mureș – Din cronica Revoluției de la 1848-1849 în scaunul Mureş şi împrejurimi. Transcrieri din chirilică
 4. Dr. Liviu BOAR, Tg. Mureș – „Corespondențe din Giurgeu” în presa românească de la sfârșit de secol XIX și început de secol XX
 5. Prof. Mihai TRIFOI, Bixad, jud. Covasna – Știri despre românii din Bixad și Micfalău apărute în coloanele „Telegrafului Român”, în a doua jumătate a sec. al XIX-lea
 6. Pr. dr. Gheorghe Marius BANCIU, Sărămaș, jud. Covasna – Biserica, instituţie activă în viaţa românilor din sud-estul Transilvaniei (sec. XIX-XX)
 7. Dr. Stelian GOMBOȘ, București – Limba noastră românească - factor esenţial al realizării, împlinirii şi desăvârşirii unităţii noastre naţionale
 8. Prof. drd. Radu Traian ROȘCA, Gheorgheni – Ofensiva armatei române în Valea Mureșului Superior (1916)
 9. Prof. drd. Florentina TEACĂ, Covasna – Mărturii documentare despre oierii transhumanți din fostul județ Treiscaune
 10. Dr. Vasile LECHINȚAN, Cluj-Napoca – Limba română în vorbirea secuilor
 11. Dr. Adrian DEHELEANU, Timișoara – Titlu rezervat
 12. Pr. dr. Florin ȚUSCANU, Roman – Exilul mitropolitului Visarion Puiu (1944-1964)
 13. Prof. univ. dr. Gheorghe CALCAN, Ploiești – Ziarul francez „Le Journal”, despre ceremonia semnării tratatului de pace cu Ungaria, 4 iunie 1920
 14. Col. Ion ARAMĂ, Lunca de Jos, jud. Harghita – Pe valea Trotușului, sub zodia ștreangului
 15. Dragoș BURGHELEA, Tg. Mureș – Amenajarea muzeului Primei Școli Românești din Tg. Mureș - un proiect care își așteaptă implementarea

 

Secțiunea II-a

Moderatori: prof. univ. dr. Ioan SABĂU POP, dr. Alin SPÂNU

 1. Prof. Corina BĂRĂGAN SPOREA, Vama Buzăului, jud. Brașov – Aplicarea Reformei Agrare din anul 1921, la Vama Buzăului, un nou prilej de abuzuri și ilegalități din partea grofilor unguri
 2. Pr. drd. Cristian-Vlad IRIMIA, Covasna – Biserica Ortodoxă - Biserica românilor
 3. Pr. dr. Laurențiu-Gabriel PANCIU, Miercurea Ciuc – Istoria Parohiei Ortodoxe Române Vidacut. Protocolul Proceselor Verbale ale Consiliului Parohial: 1928-1972
 4. Prof. Eugen CRISTE, Arad – Presa minoritară din Transilvania - situație statistică 1936
 5. Dr. Alin SPÂNU, București – De ce a fost suspendat ziarul „Glas românesc în regiunea secuizată” (aprilie 1939)?
 6. Pr. drd. Elisei VATAMANU, Gheorgheni – Iredentismul în şcolile din Ungaria, în perioada interbelică
 7. Dr. Traian CEPOIU, Cerașu, jud. Prahova – August 1940 - al doilea dictat de la Viena soldat cu raptul Transilvaniei de Nord în favoarea Ungariei
 8. Prof. univ. dr. Ioan SABĂU-POP, Tg. Mureș – Mărturii și momente ale instaurării și stăpânirii autorităților Ungariei horthyste în județul Trei Scaune (Covasna) în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940
 9. Ing. Gheorghe BEJAN, Bacău – Asociația „Dumitru Mărtinaș” - douăzeci de ani în slujba comunității romano-catolicilor din Moldova
 10. Marius DĂNILĂ, Sf. Gheorghe – Valorificarea patrimoniului cultural din zona montană a Arcului Intracarpatic - exemple de bună practică
 11. Mihaela Bolea, Feldioara, jud. Brașov – Perspective ale turismului în zona Feldioarei
 12. Prof. dr. Attila LAZĂR, Bod, jud. Brașov – Aspecte de presă locală din județul Trei Scaune în momentul cedării teritoriale după Dictatul de la Viena

 

Înmânarea Premiului „I.I. Rusu”, ediţia 2021 (moderator Ioan Lăcătușu) următoarelor personalități:

1. Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, Cluj-Napoca, membru corespondent al Academiei Române – Laudatio Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN

2. Prof. univ. dr Ion H. CIOBOTARU, Iași – Laudatio Dr. Anton COȘA

3. Prof. univ. dr. Ioan VLAD, Brașov – Laudatio Ciprian HUGIANU

4. Dr. Violeta POPESCU (n. PĂTRUNJEL), Milano – Laudatio Ioan LĂCĂTUȘU

5. Mihail GROZA – Laudatio Prof. Ilie ȘANDRU

 

1200 – 1230 Pauză

1230 – Lansări și prezentări de cărți și publicații

 

Lansări de cărți:

 1. ACTA CARPATICA VII/2020 – Anuarul românilor din sud-estul Transilvaniei, Editat de CEDMNC și CESCH, Asociația Ștefadina, redactor responsabil Ioan Lăcătușu, tehnoredactor Erich-Mihail Broanăr, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2021.
 2. Ștefadina…  file de arhivă, nr. 1-2/2020, editori Corneliu-Mihail Lungu, Mihai Nicolae, Editura Ștefadina, București, 2020
 3. Școală, biserică, stat și națiune în istoria României. Omagiu profesorului Cornel SIGMIREAN la împlinirea vârstei de 65 de ani., ediție îngrijită de Liviu Boar, Ioan Bolovan, Laura Stanciu, Cluj-Napoca, 2021.
 4. Profesioniștii noștri 29. Profesorul, istoricul și publicistul Vasile STANCU la 75 de ani, ediție îngrijită de Ioan Lăcătușu, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2021
 5. Profesioniștii noștri 30. Forța localismului creator în scrierea istoriei – Ioan VLAD la 70 de ani, ediție îngrijită de Ioan Lăcătușu și Ciprian Hugianu, Edit. Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2021
 6. Cornel Sigmirean, Aurel Pavel, Elite și națiune: Fundația „Gojdu” 1871-2008, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2018, 380 pag.,
 7. Cornel Sigmirean, Aurel Pavel, Laurențiu Toma, Emanuil Gojdu în presa românească din Transilvania și Ungaria, Sibiu / Cluj-Napoca, Editura Armanis / Mega, 2020, 396 p.
 8. Crucea eroilor români de pe Muntele Caraiman – istoric, restaurare, reabilitare, conservare, coord. dr. Codrin Dumitru Munteanu, coord. științific col. (rtr) prof. univ. dr. Ion Giurcă, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, București, 2021
 9. Petre Țurlea, Școala română din Franța, ediția a II-a, Editura Semne, București, 2021
 10. Ioan Oprișan, Miracolul românesc literar interbelic, Editura Saeculum
 11. Ioan Oprișan, File de viață alături de mari personalități, Editura Saeculum
 12. Zeno Milea, Neomarxism și pandemie, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2021
 13. Alin Spânu, Informații, propagandă și contraspionaj în Transilvania, Ungaria și Banat (1918-1920), Editura Militară, București, 2020
 14. Ovidiana Bulumac, Infrastructură și societate, București, 2018
 15. Cristi Pantelimon, Mihail Manoilescu și corporatismul românesc, Editura Oscarprint, București, 2020
 16. Tratatul de la Trianon și destinul României Mari, Sabin Drăgulin (coord.), Editura Meridiane Print, Iași, 2021
 17. Mihai Trifoi, Pe drumul speranței, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2021
 18. Ana-Alina Ciorici Costache, Dialoguri de suflet, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2021
 19. Pr. dr. Aurel Florin Țuscanu, Cunoașterea apofatocă la Părintele Dumitru Stăniloae, Editura Cetatea Doamnei, Piatra Neamt, 2020

 

Semnale editoriale

 1. Dumitru Preda, România în timpul Primului Război Mondial – mărturii contemporane, vol. I-II, Editura Militară, București, 2020
 2. Dumitru Preda, Costică Prodan, Romania in The Great War for national unity, 1916-1920, Editura Militară, Transilvanian Edition Publishing House, București, London, 2020
 3. Spațiul istoric și etnic românesc, redactor Marius Iorgulescu, prefață Nicolea Badea, Editura Militară, București
 4. A.D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, 5 vol., coordonator Ioan Oprișan
 5. Petre Țurlea, Ultimii doi regi, vol. II și III, Editura Semne, București, 2021
 6. Laurian Someșan, Emil Micu, Vasile C. Pop, Depresiunea Întorsurii Buzăului. Studiu geografic, istoric și economic, Ediția a II-a revăzută și adăugită, coord. Corina Bărăgan-Sporea
 7. Radu Traian Roșca, Timpuri și oameni – Liceul Teoretic „Sfântul Nicolae” 100 de ani de istorie, Editura Grai Românesc, Miercurea Ciuc, 2020
 8. Narcis Dorin Ion, Carol al II-lea al României, un rege controversat, vol. I-V, Editura Magic Print, Onești, 2020.
 9. Toth Arpad, Când Divinul îmi grăieşte, Editura Creator, 2021, Braşov

 

 

Marți, 29 iunie 2021

 

1300, Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci

Întâlnire cu autori de literatură din județele Covasna și Harghita, manifestare organizată de Asociația Literară „Cenaclul Buna Vestire” din Miercurea Ciuc, condusă de poetul Ionel SIMOTA

 

 

Duminică, 4 iulie 2021

 

12 00 Căminul Cultural Vâlcele

Nedeia Sânpetrului – Spectacol folcloric cu participarea unor formaţii și interpreți de muzică populară din judeţul Covasna şi împrejurimi. Manifestare organizată împreună cu Asociația „Voievozii Munților” Vâlcele.

 

Distribuie articolul:  
|

CULTURA

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.