ACTUALITATE 22 mai 2017

Ultima săptămână în care se mai pot face înscrieri pentru admiterea la Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti

de Covasna Media | 1892 vizualizări

Opţiunea pentru a urma cursurile unei instituţii de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne conferă o serie de avantaje: învăţământ gratuit la standarde europene, asistenţă medicală permanentă, stimulente financiare, cazare şi masă gratuite. De asemenea, trebuie menţionate sălile de clasă, bazele sportive şi laboratoarele moderne puse la dispoziţia cursanţilor, poligoanele de tragere şi oportunitatea de a fi pregătiţi de specialişti în domeniu, iar la terminarea studiilor absolvenţii semnează un contract pe o perioadă de zece ani cu Poliţia Română. Numărul de locuri aprobate de conducerea M.A.I., în vederea scoaterii la concurs, pentru sesiunea de admitere 2017, în instituţiile de formare iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne: Pentru studii universitare de licenţă – la zi – Academia de Poliţie «Al. I. Cuza» scoate la concurs – 290 de locuri la Facultatea de Poliţie - specializarea Ordine şi Siguranţă Publică din care 8 locuri pentru romi, 6 locuri pentru maghiari şi 4 locuri alte minorităţi ; – 115 de locuri la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea Drept – 70 de locuri la Facultatea de Poliţie de Frontieră din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri alte minorităţi Pentru învăţământul postliceal sunt scoase la concurs pentru sesiunea de admitere 2017: – 554 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina (din care 14 pentru romi şi 8 pentru minorităţi); – 150 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj Napoca (din care 6 pentru romi şi 3 pentru minorităţi); – 150 de locuri la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea (din care 3 pentru romi şi 2 pentru minorităţi); Condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concursul de admitere: – să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; – să cunoască limba română, scris şi vorbit; – să aibă capacitate deplină de exerciţiu; – să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; – să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să-i împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; – să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; – să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; – să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; – să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracţiuni; – să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; – să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege. Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere, forma de învăţământ cu frecvenţă: – să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60. – să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; – să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00 (nouă), cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ liceal în state membre ale U.E. în care nu se evaluează prin notă/ punctaj/ calificativ purtarea elevului; – să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ. Cererile de înscriere la concurs vor fi primite de Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna, str. Korosi Csoma Sandor, nr. 16, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, până la data de: – 26.05.2017 pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I.; – 21.07.2017 pentru şcolile postliceale ale M.A.I.; Pentru informații detaliate puteți consulta pagina de internet https://cv.politiaromana.ro secțiunea Carieră – Admitere 2017. Contact - Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Covasna Telefon 0267307400, interior 21.113 (IPJ Covasna)  

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.