ACTUALITATE 10 iulie 2017

Tradiţie şi modernitate – acestea sunt cele două piloane pe care se bazează dezvoltarea localităţilor judeţului

de Covasna Media | 1829 vizualizări

În cadrul unui program naţional, Consiliul Judeţean (CJ) Covasna beneficiază de finanțare în valoare de aproape 574 mii lei în exercițiul bugetar 2017 prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene, în vederea elaborării și/sau actualizării Planurilor Urbanistice Generale ale localităților. Din această sumă vor primi finanțare în acest scop, într-o primă etapă a acestui exercițiu bugetar, un număr de 23 de unități administrativ teritoriale (U.A.T.-uri), mai exact două municipii, două oraşe şi 19 comune.

Planul Urbanistic General cuprinde o serie de reglementări operaționale de natură urbanistică, la nivelul localităţii, începând de la amplasarea, regimul de aliniere, regimul de construire, regimul de înălțime, dimensionarea, conformarea şi executarea construcţiilor, continuând și cu prescripții de detaliu cum ar fi: cromatica, materialele utilizate, configurația frontului la stradă, tipul de gard, forma acoperişului şi până la funcţiunile permise pe amplasament ale clădirilor, totodată stabileşte şi delimitează teritoriul intravilan, zonele de locuinţe şi cele ale unităţilor industriale, precum şi zonele afectate de servituţile de utilitate publică, traseele căilor de comunicaţie şi dimensionarea lor și de asemenea distribuţia spaţiilor publice etc.

„Planul Urbanistic General este elaborat de către un arhitect sau urbanist atestat de Registrul Urbaniștilor din România (R.U.R.) cu competențe de atestare pentru coordonarea documentațiilor de Urbanism P.U.G., iar acesta trebuie aprobat de către Consiliul Local al U.A.T.-ului respectiv, cu avizul prealabil al arhitectului șef al județului. Acest fapt ne oferă posibilitatea de a solicita ca la elaborarea PUG-ului, pe lângă exigențele secolului 21 şi tendinţele contemporane, să se ţină seama de patrimoniul cultural construit al judeţului Covasna, deoarece Planul Urbanistic General stabileşte, pe termen scurt, mediu și lung direcţia de dezvoltare a localităţilor” – a declarat Tamás Sándor, preşedintele CJ Covasna.

„În ceea ce priveşte planurile urbanistice generale, judeţul Covasna se poziționează bine la nivel naţional, dar şi în județul nostru mai există o serie de lucruri de făcut în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului. Este esențial să existe P.U.G.-ul cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia actualizat o dată la zece ani, conform prevederilor legale în vigoare, pentru că în acest interval de timp datorită ritmului alert al dinamicii dezvoltării dictată de exigențele contemporane se pot schimba extrem de multe lucruri. În acest sens există localități la nivelul județului care, recunoscând și realizând importanţa acestui document, şi-au actualizat deja propriile PUG-uri. Datorită programului naţional multianual care se derulează în baza unui contract de finanțare încheiat între Consiliul Județean și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, anul acesta vor putea actualiza prin finalizarea procedurii de avizare/aprobare sau vor putea continua respectiv începe elaborarea documentaţiei de urbanism un număr de cel puțin 23 de Unități Administrativ Teritoriale (U.A.T.-uri)” – a afirmat Bereczk Loránd Alexandru, arhitectul şef al judeţului Covasna.

Legea impune consiliilor locale să-şi actualizeze sau să-şi refacă planurile urbanistice generale o dată la zece ani, dar aceasta cuprinde şi posibilitatea prelungirii valabilităţii lor elaborate şi aprobate până în anul 2003, până în data de 30 decembrie 2018. În judeţul Covasna cinci localităţi au PUG-uri elaborate după anul 2003, şi anume: comunele Brăduț şi Ghelinţa şi-au actualizat PUG-ul în 2006, comunele Arcuş şi Dalnic în 2008, iar comuna Barcani care şi-a revizuit PUG-ul în 2014.

Anul acesta cele 23 de U.A.T.-uri din judeţul Covasna vor primi în acest scop o sumă cuprinsă între 10 şi 33 de mii lei, CJ Covasna semnând contractul de finanţare în acest exercițiu bugetar în valoare totală de 573.979 lei, anul trecut această sumă fiind de 476 mii lei.

În vederea actualizării Planurilor Urbanistice Generale și Regulamentelor de urbanism aferente, realizarea sistemului informațional specific domeniului imobiliar-edilitar și băncilor de date la nivel național și elaborarea hărților de risc natural pentru seism şi alunecări de teren se alocă anual finanțare, în cadrul programelor naţionale pe domeniile specifice.

Biroul de presă al Consiliului Judeţean Covasna

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.