ACTUALITATE 11 septembrie 2016

Inspectoratul Școlar al Județului Covasna organizează concurs pentru pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ (P)

de Covasna Media | 1526 vizualizări

Inspectoratul Școlar al Județului Covasna anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Covasna, după cum urmează:

 1. Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Sf. Gheorghe: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 2. Colegiul Național "Székely Mikó" Sf. Gheorghe: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 3. Liceul Teologic Reformat Sf. Gheorghe: 1 funcție director
 4. Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Sf. Gheorghe: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 5. Liceul de Arte "Plugor Sándor"  Sf. Gheorghe: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 6. Liceul Tehnologic "Economic Administrativ „BerdeÁron" Sf. Gheorghe : 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 7. Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Sf. Gheorghe: 1 funcție director
 8. Liceul Tehnologic "Puskás Tivadar" Sf. Gheorghe: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 9. Liceul Tehnologic "Kós Károly" Sf. Gheorghe: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 10. Liceul Pedagogic "Bod Péter" Tg. Secuiesc: 1 funcție director
 11. Liceul Teoretic "Nagy Mózes" Tg. Secuiesc: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 12. Liceul Teologic Reformat Tg. Secuiesc: 1 funcție director
 13. Liceul Tehnologic "Gábor Áron" Tg. Secuiesc: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 14. Liceul Tehnologic "Apor Péter" Tg. Secuiesc : 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 15. Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Întorsura Buzăului: 1 funcție director
 16. Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Întorsura Buzăului: 1 funcție director
 17. Liceul  "Kőrösi Csoma Sándor" Covasna: 1 funcție director, 2 funcții director adjunct
 18. Liceul Tehnologic "Baróti Szabó Dávid"  Baraolt: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 19. Școala Gimnazială "Gödri Ferenc" Sf. Gheorghe: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 20. Școala Gimnazială "Váradi József" Sf.  Gheorghe: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 21. Școala Gimnazială "Nicolae Colan" Sf.  Gheorghe: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 22. Școala Gimnazială "Ady Endre" Sf.  Gheorghe: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 23. Școala Gimnazială "Néri Szent Fülöp" Sf.  Gheorghe: 1 funcție director
 24. Școala Gimnazială Specială Sf. Gheorghe: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 25. Școala Gimnazială "Romulus Cioflec" Araci: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 26. Școala Gimnazială "Henter Károly" Bodoc: 1 funcție director
 27. Școala Gimnazială "Bartha Károly" Boroşneu Mare: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 28. Școala Gimnazială „Gábor Áron” Chichiș: 1 funcție director
 29. Școala Gimnazială Dobârlău: 1 funcție director
 30. Școala Gimnazială "Czetz János" Ghidfalău: 1 funcție director
 31. Școala Gimnazială Hăghig: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 32. Școala Gimnazială "László Lukács" Ilieni: 1 funcție director
 33. Școala Gimnazială "Fejér Ákos" Micfalău: 1 funcție director
 34. Școala Gimnazială "Mikes Ármin" Bixad: 1 funcție director
 35. Școala Gimnazială "Tőkés József" Malnaş: 1 funcție director
 36. Școala Gimnazială "Orbán Balázs" Moacşa: 1 funcție director
 37. Școala Gimnazială "Darkó Jenő" Dalnic: 1 funcție director
 38. Școala Gimnazială "Tatrangi Sándor" Ozun: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 39. Școala Gimnazială "Antos János" Reci: 1 funcție director
 40. Școala Gimnazială "Kálnoky Ludmilla" Valea Crişului: 1 funcție director
 41. Școala Gimnazială "Dr.Gelei József" Arcuş: 1 funcție director
 42. Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Valea Mare: 1 funcție director
 43. Școala Gimnazială "Molnár Józsiás" Târgu Secuiesc: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 44. Școala Gimnazială "Petőfi Sándor" Tg. Secuiesc: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 45. Școala Gimnazială "Turóczi Mózes" Tg. Secuiesc: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 46. Școala Gimnazială "Comenius" Breţcu: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 47. Școala Gimnazială "Bálint Gábor" Catalina: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 48.  Școala Gimnazială "Végh Antal" Cernat: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 49. Școala Gimnazială "Jancsó Benedek" Ghelinţa: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 50. Școala Gimnazială "Bem József" Lemnia: 1 funcție director
 51. Școala Gimnazială "Kelemen Didák" Mereni: 1 funcție director
 52. Școala Gimnazială "KunKocsárd" Ojdula: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 53. Școala Gimnazială "Trefán Leonárd" Poian: 1 funcție director
 54. Școala Gimnazială "Nagy Mózes" Estelnic: 1 funcție director
 55. Școala Gimnazială "Apor István" Sânzieni: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 56. Școala Gimnazială "Kicsi Antal" Turia: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 57. Școala Gimnazială "Avram Iancu" Covasna: 1 funcție director
 58. Școala Gimnazială "Bibó József" Brateş: 1 funcție director
 59. Școala Gimnazială "Horn Dávid" Comandău: 1 funcție director
 60. Școala Gimnazială "Mikes Kelemen" Zagon: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 61. Școala Gimnazială nr. 1 Zăbala: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 62. Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Întorsura Buzăului : 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 63. Școala Gimnazială Barcani: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 64. Școala Gimnazială "Nicolae Russu" Sita Buzăului: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 65. Școala Gimnazială "Gaál Mózes" Baraolt: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 66. Școala Gimnazială "Kriza János" Aita Mare: 1 funcție director
 67. Școala Gimnazială "Konsza Samu" Băţanii Mari: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 68. Școala Gimnazială "Bölöni Farkas Sándor" Belin: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 69. Școala Gimnazială "Benkő József" Brăduţ: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 70. Școala Gimnazială "Máthé János" Herculian: 1 funcție director
 71. Școala Gimnazială "Borbáth Károly" Vârghiş: 1 funcție director
 72. Grădinița cu Program Prelungit "Gulliver" Sf. Gheorghe: 1 funcție director
 73. Grădinița cu Program Prelungit "Hófehérke" Sf. Gheorghe: 1 funcție director
 74. Grădinița cu Program Prelungit "Csipike" Sf. Gheorghe: 1 funcție director
 75. Grădinița cu Program Prelungit "Benedek Elek" Sf. Gheorghe: 1 funcție director
 76. Grădinița cu Program Prelungit "Manócska" Tg. Secuiesc: 1 funcție director
 77. Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Covasna: 1 funcție director
 78. Grădinița cu Program Prelungit "Cimbora" Baraolt: 1 funcție director
 79. Palatul Copiilor Sf. Gheorghe: 1 funcție director, 1 funcție director adjunct
 80. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională: 1 funcție director
 81. Clubul Sportiv Școlar Sf. Gheorghe: 1 funcție director

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31august 2016.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a)      au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;

b)      sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

c)      sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;

d)      dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele "Foarte bine" primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

e)      nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

f)       nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

g)      sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

h)      nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

 

Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016 conform Procedurii de înscriere electronica a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/ director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat,care va fi disponibilă pe site-ul inspectoratului școlar județean https://isj.educv.ro/ . Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016.

Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie -17noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadrupentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediulși pe site-ul inspectoratului școlar.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0267-314782, de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00.

 

 

 

 

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.