ACTUALITATE 18 ianuarie 2012

APM Covasna se axează pe informare

de Simona Negrila | 199 vizualizări
Un interviu cu directorul APM Covasna, Benedek Káplár Gábor, despre realizările de anul trecut şi planurile Agenţiei pentru 2012. Pentru Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Covasna, anul 2011 a fost unul în care s-a pus mare accent pe programe de informarea publicului larg asupra importanței protecției mediului.

Un interviu cu directorul APM Covasna, Benedek Káplár Gábor, despre realizările de anul trecut şi planurile Agenţiei pentru 2012.

Pentru Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Covasna, anul 2011 a fost unul în care s-a pus mare accent pe programe de informarea publicului larg asupra importanței protecției mediului. Tendința se va menține și în 2012. Despre acest lucru ne-a vorbit directorul executiv al instituției, Benedek Káplár Gábor.

-       Care au fost principalele realizări ale APM în 2011?

-       Ca rezultat al activităţii APM Covasna de conştientizare a publicului s-a intensificat colectarea separată a deşeurilor în judeţ, având amplasate 941 de containere pentru colectarea separată a deşeurilor de PET, hârtie şi sticlă.

APM Covasna a participat activ la acțiunile organizate de Asociația „Green Energy” Sfântu Gheorghe pe linia cultivării de salcie energetică, domeniu în care producătorii din județul Covasna au o experiență semnificativă. În 2011 mai multe hectare de terenuri neadecvate altor folosințe au fost cultivate cu salcie energetică de către producători individuali utilizând inclusiv terenuri din vecinătatea stațiilor de epurare. În scopul valorificării nămolurilor de la stații de epurare (ca îngrășământ) și pentru susținerea financiară a înființării plantațiilor de biomasă, APM Covasna a propus AFM dezvoltarea unui program de finanțare pentru susţinerea producătorilor de biomasă. Estimăm creșterea substanțială a suprafețelor cultivate cu salcie energetică și prin aceasta o acțiune deosebită pe linia prevenirii schimbărilor climatice .

-       Ce ne puteți spune despre programul “Casa verde”?

-       Programul “Casa Verde” pentru persoane fizice derulat prin APM şi în 2011 s-a bucurat de succes în județul Covasna, în perioada 1 iunie – 1 iulie fiind depuse pentru finanțare 513 dosare. Obiectivul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosită pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finanţarea din Fondul pentru Mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

-       Ce campanii de conștientizare și informare ați demarat în domeniul protecției mediului?

-       Agenţia organizează prin compartimentul  Relaţii Publice – Comunicare conferinţe de presă lunar sau de câte ori situaţia o impune. Compartimentul RP a organizat pe 5 iunie, de Ziua Mediului, activităţi destinate conştientizării elevilor şi cadrelor didactice dar şi tuturor cetăţenilor iubitori de mediu. Au fost organizate întâlniri cu elevi şi profesori la care au participat aproximativ 150 de persoane. De asemenea a fost organizată o expoziţie foto cu acces liber tuturor persoanelor interesate. Premergător Zilei Mondiale a Mediului un grup de voluntari din cadrul APM a organizat împreună cu Primăriile Întorsura Buzăului şi Zagon acţiuni de ecologizare a zonelor de agrement. Acţiunea a avut ca scop sensibilizarea şi conştientizarea vecinilor zonei de agrement în a gestiona deşeurile în perioada în care zona nu este frecventată de turişti, acţiunea având un caracter educativ-informal, iar ca rezultat al acţiunii s-au colectatat peste 200 de saci de deşeuri. De asemenea, în parteneriat cu Asociaţia Carpaţilor Răsăriteni a fost organizată o acţiune de voluntariat pentru igienizarea zonei turistice Valea Zânelor, acţiune finalizată cu o sesiune de informare pe tema conservării ecosistemelor forestiere. Numărul de persoane implicate în aceste acţiuni de conştientizare este estimat la peste 200 de persoane.

APM Covasna s-a implicat şi în activităţile organizate cu ocazia campaniei „Let’s do it, Romania”, prin oferirea de informaţii organizatorilor şi participarea cu voluntari în cadrul campaniei.

În colaborare cu primăriile oraşelor din judeţ au fost amplasate cutii poştale pentru asigurarea unei legături directe între populaţie şi APM respectiv Garda Naţională de Mediu. De asemenea, în cadrul a opt primării au fost organizate dezbateri publice cu locuitorii, pe problemele de mediu identificate la nivelul oraşelor de către cetăţeni.

APM Covasna (Compartimentul RP – Comunicare) în parteneriat cu Grupul de presă “Reporter” au derulat pe parcursul anului 2011 proiectul EcoAtitudine desfăşurat în două etape, în 10 şcoli cu clasele I-VIII din judeţ.

Ora de ecologie desfăşurată în cadrul proiectului s-a bucurat de un mare succes, elevii venind cu întrebari către cei prezenți şi fiind foarte interesați de a se informa cât mai bine despre colectarea selectivă şi cât de dăunătoare pentru mediu este aruncarea deşeurilor la întâmplare.

Obiectivul campaniei l-a reprezentat conştientizarea importanţei ce trebuie manifestată faţă de mediul înconjurător, stimularea potenţialului artistic şi creativ al copiilor de toate vârstele.

Motivaţia proiectului a fost de conştientizare a elevilor din clasele I-VIII participante la proiect asupra colectării selective a deşeurilor (deșeuri din PET-uri, hârtie, carton, baterii, becuri, deşeuri electrice, electronice și electrocasnice).

Compartimentul RP – comunicare se îngrijeşte ca punctul de documentare – informare din cadrul Agenţiei să fie dotat cu broşuri, reviste, pliante care pot fi înmânate publicului interesat la cerere.

-       Vorbiți-ne despre proiectele pe care le derulaţi.

-       În anul 2011 s-a continuat implementarea Proiectul LIFE+ „Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central-estică a Carpaţilor Orientali”, în parteneriat cu APM Vrancea şi APM  Harghita. Proiectul se desfăşoară în cadrul a 15 situri Natura 2000 din care 4 pe raza judeţului Covasna.

Un alt proiect important, Water CoRe, are ca scop ridicare gradului de conştientizare privind riscul diminuării resurselor de apă, apariţia fenomenului de secetă şi a schimbărilor climatice.

-       Anul trecut s-a adus în discuție în mod repetat seceta. Ce ne puteți spune despre acest lucru?

-       Am lucrat la pregătirea unui plan local de acţiune pentru prevenirea efectelor secetei şi lipsei de apă. S-au efectuat trei întâlniri între reprezentanţii instituţiilor din judeţ şi cei ai fermierilor pentru identificarea problemelor şi stabilirea de măsuri. Acestea vor fi introduse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu care este în proces de actualizare.

-       Care este relația dintre APM și instituțiile școlare, ONG-urile care pot avea un rol în educația privind protecția mediului?

-       Compartimentul RP – Comunicare întreține relații de colaborare cu ONG-urile, asociațiile și fundațiile de mediu din județ, oferind informații despre floră, faună, specii de animale și păsări. La sediul APM este pus la dispoziţia publicului un set de materiale informative  (pliante, broşuri, reviste de specialitate etc.) ce conţin informaţii pe domeniile protecţia naturii, gestiunea deşeurilor, implicarea populaţiei în decizia de mediu.

A fost semnat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru a asigura elevilor informaţii suplimentare în afara orelor de curs privind aspecte de protecţia mediului. Studenţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi ai Universităţii Sapientia au beneficiat de perioade de practică în cadrul Agenţiei pe domenii specifice.

Au fost  amplasate panouri privind rolul siturilor de importanţă comunitară în patru situri Natura 2000 şi am participat la patru sesiuni de informare a elevilor pe tematica protecţia Naturii organizate la iniţiativa ONG-urilor din judeţ.

Cu colaborarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe a fost organizată o expoziţie foto pentru sensibilizarea publicului în ceea ce priveşte rolul şi importanţă pădurilor.

În cadrul proiectului „Parteneriat pentru un mediu curat” derulat de ARPM Sibiu din programe gestionate de Guvernul Norvegiei, APM Covasna a primit şi distribuit tuturor primăriilor din judeţ mii de broşuri şi pliante (managementul deşeurilor, colectare selectivă, compostare, deşeuri periculoase şi din construcţii etc). Un alt lot de astfel de materiale educative va fi distribuit la începutul acestui an şcolilor din judeţul Covasna. Este cel mai important mijloc de conştientizare a tineretului, în general al cetăţenilor privind gestionarea corespunzătoare a deşeurilor

-       Cum stăm cu poluarea? Am avut probleme de acest fel în județ anul trecut?

-       În data de 17 martie 2011 a fost semnalată  doar o poluare accidentală, la o conductă de transport de apă reziduală către staţiile de repompare în sol, administrată de către SC Conpet SA. Poluarea a fost de dimensiuni reduse afectând cca. 25 mp de sol cu un volum de 1,5 mc, alertarea autorităţiilor făcându-se conform procedurilor existente.

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.