SOCIAL 11 ianuarie 2019

Bonificaţie pentru plata anticipată a impozitelor locale la Sfântu Gheorghe

de Covasna Media | 1230 vizualizări

Contribuabilii care plătesc anticipat până la 31 martie 2019 impozitele locale datorate pentru tot anul beneficiază de o bonificaţie în cuantum de 9%.

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice persoană care deţine în proprietate la data de 31 decembrie 2018 clădiri, terenuri sau mijloace de transport datorează impozit pe tot anul 2019.

Nivelul impozitelor și taxelor locale s-a modificat față de anul 2018, fiind vorba însă doar de o indexare cu rata inflației de 1,3%.

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 martie se acordă bonificație în cuantum de 9% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădire, pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an de către persoanele fizice şi juridice. Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante către bugetul local.

De asemenea, se menţine obligaţia declarării în termen de 30 de zile al oricărui fapt care naşte modificări ce afectează situaţia fiscală a contribuabilului.

Termenele de plată a impozitelor locale este 31 martie, respectiv 30 septembrie an curent.

Termenul de plată al taxei  locale pe teren/pe clădire este data de 25 a lunii următoare nașterii obligației de plată.

Pentru neplata la termen a impozitelor/taxelor se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună/fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Important! Persoanele care beneficiază de scutirile legale de la plata impozitelor sau taxelor locale, sau de cele stabilite prin hotărârea Consiliului Local (cum ar fi: pensionarii, veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate) vor prezenta documentele justificative cel târziu până la data de 31 decembrie 2019.

E bine de ştiut că locuitorii au posibitatea de a transmite organului fiscal declarații și documente jusitificative inclusiv pe adresa de e-mail taxeimpozitelocale@sepsi.ro. În cazul persoanelor juridice e-mail-ul de comunicare trebuie să fie însoțit de semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat digital.  

Totodată, atragem atenția şi asupra posibilităților de efectuare de plăţi on-line și consultare a situației fiscale prin Sistemul național electronic de plată on-line cu cardul bancar www.ghiseul.ro, ori prin internet banking la conturile bancare precizate pe pagina oficială a primăriei www.sfantugheorgheinfo.ro/Taxe locale/Conturi IBAN.

Ultima majorare a impozitelor locale la Sfântu Gheorghe a avut loc în anul 2013, an în care a fost introdus şi un ajutor de minimis destinat firmelor autohtone, menit să compenseze creşterea cu 50% a impozitelor pe terenurile şi clădirile aparţinând societăţilor comerciale.

Din 2017, autorităţile locale au introdus un impozit diferenţiat pentru cetăţeni, în funcţie de facilităţile şi infrastructura de care dispun zonele în care locuiesc.

Biroul de Imagine al Primăriei

Distribuie articolul:  
|

SOCIAL

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.