EDUCATIE 7 septembrie 2018

Ultima șansă de înscrieri anul acesta la UBB – Extensia Sfântu Gheorghe

de Covasna Media | 3841 vizualizări

Începe a doua sesiune de înscrieri la Universitatea „Babeș-Bolyai” – Extensia Sfântu Gheorghe. Din 10 septembrie, doritorii pot candida pentru locurile rămase neocupate pentru studii universitare atât la nivel de licență, cât și la master.

Universitatea „Babeș-Bolyai” este prima universitate din România în clasamentul global al universităților 2018/1019.

În cadrul Extensiei din Sfântu Gheorghe, studenții beneficiază de studii universitare la trei facultăți: Facultatea de Știinte Politice, Aministrative și ale Comunicării, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și Facultatea de Știința și Ingineria Mediului.

Înscrierile la Facultatea de Știinte Politice, Aministrative și ale Comunicării (FSPAC) se vor face în perioada 10-14 septembrie a.c..

Comparativ cu anul trecut, în 2018 s-au înscris mai puțini candidați. Pentru sesiunea de toamnă, mai sunt disponibile 3 locuri bugetate și 86 cu taxă la linia română și 16 locuri bugetate și 28 cu taxă la linia maghiară, potrivit datelor furnizate de UBB Sfântu Gheorghe.

Actele necesare pentru înscriere sunt: formular de înscriere, (se completează la înscriere), certificat de naştere, carte de identitate, diploma de bacalaureat, foaie matricolă din clasele liceale, adeverinţă medicală de la medicul de familie, 3 fotografii tip buletin (3x4 cm) și acte care dovedesc plata taxei de admitere.

Pe lângă aceste acte, candidatul trebuie să prezinte o scrisoare de motivație, care constituie prima etapă a selecției. Aceasta trebuie să conțină motivele care l-au determinat  pe candidat să opteze pentru această specializare. Scrisoare de motivaţie se notează cu admis/respins.

Candidaţii care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizaţi pe locuri bugetate, pe locuri în regim cu taxă sau vor apărea pe lista de aşteptare sau pe cea de respinşi, în funcţie de media examenului de bacalaureat şi de opțiunile exprimate în fişa de înscriere.

Taxa de admitere este de 60 de lei în cazul în care concurentul se înscrie doar la această specializare și 200 de lei dacă concurentul se înscrie la mai multe specialități. Taxa de școlarizare pentru cei admiși la locuri cu taxă este de 2.700 lei pe an și se poate achita în patru tranșe egale.

Departamentul Administrarea Afacerilor din Sfântu Gheorghe funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din Cluj-Napoca. Perioada de admitere este cuprinsă între 10-12 septembrie pentru ciclul de licență la specializările „Economia Comerțilui, Turismului și Serviciilor” și „Economia Firmei”, respectiv 10-11 septembrie pentru ciclul de masterat – „Managementul Dezvoltării Afacerilor”.

Specializarea „Economia Comerțului Turismului și Serviciilor”, la forma de învățământ cu frecvență, dispune de 8 locuri bugetate și 35 cu taxă pentru linia română, respectiv  4 locui bugetate și  34 cu taxă pentru linia maghiară.

La specializarea „Economia Firmei”, la forma de învățământ cu frecvență, cu predare în limba maghiară, 37 de locrui cu taxă sunt disponibile, toate locurile bugetate fiind ocupate. La aceeași specializare, dar cu forma de învățământ la distanță, candidații pot concura pentru cele 42 de locuri cu taxă rămase neocupate.

Pe lângă actele necesare înscrierii, candidatul trebuie să prezinte un eseu motivaţional depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul admis/respins.

Taxa de admitere este de 200 de lei iar taxa de școlarizare este  2.900 lei și poate fi plătită în 4 rate.

Candidatul care dorește să se înscrie la masterat – „Managementul Dezvoltării Afacerilor”, cu predare în limba română, va trebui să susțină un examen scris la disciplina management. Nota de la examen cumulată cu media examenului de licență constituie nota cu care candidatul intră în concurs. Durata studiilor este de 2 ani, cu frecvență. Taxa de înscriere este de 200 de lei, iar taxa de școlarizare este de 3.500 de lei. Sunt disponibile 14 locuri bugetate și 19 cu taxă.

La specializarea cu predare în limba maghiară  „Știința Mediului” din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului (FSIM), candidații se pot înscrie în perioada 10-13 septembrie. Sunt disponibile 3 locuri bugetate și 12 locuri cu taxă. Taxa de înscriere este de 140 de lei, iar taxa de școlarizare este de 2.500 de lei.

Ca și la celelalte specializări, pe lângă actele necesare înscrierii, candidatul trebuie să scrie un eseu motivațional, notat cu admis/respins care să conțină motivele pentru care pledează pentru această specializarea.

În cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului (FSIM), studenții pot beneficia și de un modul pedagogic, iar la absolvirea acestuia, studenții au dreptul de a preda în școli elementare discipline ca geografie, chimie, fizică sau biologie.

Detaliile despre admitere pot fi obținute pe site-ul Extensiei http://sfantugheorghe.extensii.ubbcluj.ro/.

Deschiderea festivă a anului universitar 2018/2019 va avea loc pe 1 octombrie în Aula Mare a Clădirii UBB din Sfântu Gheorghe, str. Stadionului nr. 14.  

Daniela Luca

Distribuie articolul:  
|

EDUCATIE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.