EDUCATIE 15 iunie 2017

IȘJ Covasna: concurs pentru funcțiile vacante de director și de director adjunct (P)

de Covasna Media | 1614 vizualizări

Inspectoratul Școlar Județean Covasna anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, după cum urmează:

 1. Liceul Teologic Reformat Sf. Gheorghe: 1* funcție director
 2. Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” Sf. Gheorghe: 1* funcție director adjunct
 3. Liceul de Arte „Plugor Sándor” Gheorghe: 1 funcție director adjunct
 4. Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” Sf. Gheorghe: 1 funcție director
 5. Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sf. Gheorghe: 1 funcție director adjunct
 6. Liceul Pedagogic „Bod Péter” Tg. Secuiesc: 1* funcție director
 7. Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Întorsura Buzăului: 1 funcție director
 8. Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Întorsura Buzăului: 1 funcție director
 9. Liceul Tehnologic „Baróti Szabó Dávid” Baraolt: 1* funcție director, 1 funcție director adjunct
 10. Școala Gimnazială „Váradi József” Sf. Gheorghe: 1 funcție director adjunct
 11. Școala Gimnazială „Ady Endre” Sf. Gheorghe: 1 funcție director adjunct
 12. Școala Gimnazială „Néri Szent Fülöp” Sf. Gheorghe: 1* funcție director
 13. Școala Gimnazială „Henter Károly” Bodoc: 1* funcție director
 14. Școala Gimnazială „Bartha Károly” Boroşneu Mare: 1* funcție director
 15. Școala Gimnazială „Gábor Áron” Chichiș: 1 funcție director
 16. Școala Gimnazială Dobârlău: 1 funcție director
 17. Școala Gimnazială „Czetz János” Ghidfalău: 1* funcție director
 18. Școala Gimnazială Hăghig: 1 funcție director, 1* funcție director adjunct
 19. Școala Gimnazială „László Lukács” Ilieni: 1 funcție director
 20. Școala Gimnazială „Fejér Ákos” Micfalău: 1* funcție director
 21. Școala Gimnazială „Mikes Ármin” Bixad: 1* funcție director
 22. Școala Gimnazială „Orbán Balázs” Moacşa: 1* funcție director
 23. Școala Gimnazială „Darkó Jenő” Dalnic: 1* funcție director
 24. Școala Gimnazială „Tatrangi Sándor” Ozun: 1 funcție director adjunct
 25. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Valea Mare: 1 funcție director
 26. Școala Gimnazială „Molnár Józsiás” Târgu Secuiesc: 1* funcție director adjunct
 27. Școala Gimnazială „Turóczi Mózes” Tg. Secuiesc: 1* funcție director, 1 funcție director adjunct
 28. Școala Gimnazială „Comenius” Breţcu: 1* funcție director, 1 funcție director adjunct
 29. Școala Gimnazială „Bálint Gábor” Catalina: 1* funcție director
 30. Școala Gimnazială „Végh Antal” Cernat: 1* funcție director, 1* funcție director adjunct
 31. Școala Gimnazială „Jancsó Benedek” Ghelinţa: 1* funcție director
 32. Școala Gimnazială „Bem József” Lemnia: 1* funcție director
 33. Școala Gimnazială „Trefán Leonárd” Poian: 1* funcție director
 34. Școala Gimnazială „Nagy Mózes” Estelnic: 1* funcție director
 35. Școala Gimnazială „Apor István” Sânzieni: 1* funcție director, 1* funcție director adjunct
 36. Școala Gimnazială „Kicsi Antal” Turia: 1* funcție director
 37. Școala Gimnazială „Avram Iancu” Covasna: 1 funcție director
 38. Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului: 1 funcție director adjunct
 39. Școala Gimnazială „Horn Dávid” Comandău: 1* funcție director
 40. Școala Gimnazială „Mikes Kelemen” Zagon: 1 funcție director
 41. Școala Gimnazială nr. 1 Zăbala: 1 funcție director adjunct
 42. Școala Gimnazială „Gaál Mózes” Baraolt: 1 funcție director adjunct
 43. Școala Gimnazială „Konsza Samu” Băţanii Mari: 1* funcție director adjunct
 44. Școala Gimnazială „Bölöni Farkas Sándor” Belin: 1* funcție director adjunct
 45. Școala Gimnazială „Máthé János” Herculian: 1 funcție director
 46. Palatul Copiilor Sf. Gheorghe: 1 funcție director adjunct

*Aceste posturi intră sub incidența art. 3, alin. (7) și (8) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 3969 / 30.05. 2017

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 3969 / 30.05. 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 428/ 09.06.2017.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 1. au absolvit cu diplomă de licență/ absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”;
 2. sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 3. sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învățământ sau au dobândit titlul științific de doctor;
 4. dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul "Foarte bine" acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/ Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale;
 5. nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/ Ministerul Educației Naționale ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/ 2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 6. nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 7. sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare;
 8. nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.
 9. au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual;
 10. au avizul eliberat de asociațiile/ fundațiile/ federațiile/ centrele/ planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat sau particular care școlarizează preponderent alternative educaționale.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric la instituția care organizează concursul, la registratura inspectoratului școlar/ secretariatul unității de învățământ particular, după caz în perioada 19 iunie – 6 iulie 2017 și vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMEN nr. 3969/ 30.05.2017.

Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017.

Probele de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu se vor desfășura în perioada 19-31 iulie 2017 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar/ unitatea de învățământ particular.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar/ unitatea de învățământ particular.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0267-314782, de luni până joi, între orele 08:30 – 16:00 și vineri între 08:30 – 13:30.

 

 

Distribuie articolul:  
|

EDUCATIE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.