ACTUALITATE 11 mai 2018

Şi tu poţi deveni poliţist! Admiterea în unităţile de învăţământ ale MAI

de Covasna Media | 828 vizualizări
Sursa foto - MAI
Sursa foto - MAI

Te-ai gândit cum este să devii poliţist?Vrei să ştii ce înseamnă să fii poliţist?

Poliţistul este acela care veghează permanent pentru liniştea cetăţeanului. E mereu pregătit să intervină, are spirit civic, iar problemele comunităţii sunt şi problemele lui. Poliţistul este omul, este prietenul care « la nevoie se cunoaşte » şi face ca siguranţa şi liniştea publică să fie regula în societate, iar faptele prin care se încalcă acest deziderat să fie sancţionate ferm şi cu intransigenţă, în litera şi spiritul legii.

Opţiunea pentru a urma cursurile unei instituţii de învăţământ a Ministerului Afacerilor Interne conferă o serie de avantaje: învăţământ gratuit la standarde europene, asistenţă medicală permanentă, stimulente financiare, cazare şi masă gratuite. De asemenea, trebuie menţionate sălile de clasă, bazele sportive şi laboratoarele moderne puse la dispoziţia cursanţilor, poligoanele de tragere şi oportunitatea de a fi pregătiţi de specialişti în domeniu, iar la terminarea studiilor absolvenţii semnează un contract pe o perioadă de zece ani cu Poliţia Română.

Şi tu poţi deveni poliţist ! Ai ocazia să intri în marea noastră familie!

            Lex et honor (Lege şi onoare) – acesta este motto-ul după care poliţiştii îşi desfăşoară activitatea, iar dacă vrei să faci şi tu parte din echipa celor pentru care dreptatea este principiul de bază, atunci vei găsi în continuare informaţiile de care ai nevoie.

Numărul de locuri aprobate de conducerea M.A.I., în vederea scoaterii la concurs, pentru sesiunea de admitere 2018, în instituţiile de formare iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne:

Pentru studii universitare de licenţă – la zi - Academia de Poliţie « Al. I. Cuza »

 • 310 locuri la Facultatea de Poliţie  - specializarea Ordine şi Siguranţă Publică din care 8 locuri pentru romi, 6 locuri pentru maghiari şi 4 locuri alte minorităţi ;
 • 115 de locuri la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – specializarea Drept

Pentru învăţământul postliceal sunt scoase la concurs pentru sesiunile de admitere 2018:

 • 1300 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina (din care 30 pentru romi şi 10 pentru minorităţi);
 • 300 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj Napoca (din care 10 pentru romi şi 3 pentru minorităţi);

Condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concursul de admitere:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minim18 ani împliniţi sau să-i împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege ;

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere, forma de învăţământ cu frecvenţă:

 • să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60.
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00 (nouă), cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ liceal în state membre ale U.E. în care nu se evaluează prin notă/ punctaj/ calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Pentru informații detaliate despre o viitoare de poliţist puteți consulta pagina de internet https://cv.politiaromana.ro secțiunea Carieră – Admitere 2018.

CONTACT - SERVICIUL RESURSE UMANE AL I.P.J. COVASNA

TELEFON 0267/307.400,  interior 21.113, zilnic între orele 08.00 – 16.00

Compartimentul Relaţii Publice

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.