ACTUALITATE 30 octombrie 2019

Pesta porcină: Stabilirea zonelor de supraveghere și restricții şi alte măsuri

de Covasna Media | 1628 vizualizări

Au fost diagnosticate mai multe cazuri de pestă porcină africană la efectivele de mistreț din zona Baraolt.

Atenție !  Să nu se sacrifice sau să nu se vândă porcine bolnave, ele putând duce la dispersarea virusului și la apariția de noi focare. Aceste cazuri pot fi de natură penală. Toate îmbolnăvirile sau mortalitățile la porcine trebuie anunțate imediat la medicul veterinar !

În data de 24.10.2019 pe fondul de vânătoare nr. 2 Brăduț au fost găsite 3 cadavre de mistreți. La aceeași dată, la granița dintre fondurile de vânătoare nr. 3 Kormoș și respectiv nr. 4 Herculian a fost găsit încă un mistreț mort.

În data de 25.10.2019 cu ocazia intensificării patrulărilor pe fondurile cinegetice amintite anterior, au fost găsiți doi porci mistreț bolnavi cu semne clinice, care au fost imediat împușcate, pe fondul de vânătoare nr. 2 Brăduț, respectiv fondul de vânătoare nr. 4 Herculian.

De la toate cele 6 cadavre de mistreț au fost recoltate probe pentru analize de laborator, care au confirmat prezența virusului. Cadavrele au fost îngropate în condiții de biosecuritate.

În data de 26.10.2019, sâmbătă, prefectul județului Covasna a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor din jud.Covasna în ședință extraordinară. La această ședință s-a aprobat planul de măsuri pentru controlul bolii la mistreț, care prevede printre altele :

Stabilirea zonelor de supraveghere și restricții:  

1. În urma anchetei epidemiologice se stabilește o zonă infectată de 8 km în jurul locului  unde au fost găsite cadavrele, respectiv pe raza localităților: Vârghiș, Doboșeni, Filia, Brăduț, Tălișoara – toate din județul Covasna; respectiv o zonă tampon în jurul zonei infectate, de minim 5 km,  pe raza localităților : Baraolt, Racoșul de Sus, Căpeni, Bodoș, Biborțeni, Bățanii Mari, Bățanii Mici, Herculian – din județul Covasna, Augustin – din județul Brașov, Ocland, Satu Nou, Crăciunel, Merești – din județul Harghita.

2. Se va trece imediat la catagrafierea mistreților din Fondurile de vânătoare : A.V. Somos: - F.C. nr. 1 Vârghiș; AJVPS Covasna: - F.C. nr. 2 Brăduț, F.C. 5 Baraolt, F.C. 7 Aita; A.V. Harghita Sud: - F.C. 3 Kormos, F.C. 4 Herculian.

3. În zona infectată de 8 km se vânează integral mistreții prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă și dibuire.

4. Se vor intensifica patrulările zilnice de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreți morți/ bolnavi.

5. Recoltarea probelor de la mistreții vânați sau găsiți morți, ambalarea și individualizarea probelor și transportul lor spre DSVSA Covasna se va face, în condiții de biosecuritate, de către medicul veterinar oficial sau personalul tehnic instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice. 

6. Se vor ecarisa carcasele de mistreți găsiți morți după prelevarea probelor prin incinerare sau îngropare de către gestionarul fondului de vânătoare sub supraveghere oficială sanitară veterinară în groapa/gropile executate de către gestionarul fondului cinegetic în zona afectată.

7. În termen de 30 de zile de la confirmarea virusului se vânează integral  prădătorii prevăzuți în Legea vânătorii.

8. Prin unitatea locală de Sprijin de la nivelul primăriilor (UAT) se va începe o campanie de reducere a densității populației de porci domestici din zona infectată prin campanii de informare a crescătorilor de suine privind obligativitatea respectării condițiilor de biosecuritate în exploatațiile de suine.

Măsuri aplicabile exploatațiilor de porci domestici din zona infectată (de 8 km): Exploatațiile de porci domestici din zona infectată  sunt puse sub supraveghere oficială și se aplică măsuri de restricționare a mișcării animalelor, astfel:

 1. se va efectua un recensământ oficial al tuturor categoriilor de porci din toate exploatațiile.
 2. Întregul efectiv de porcine să fie identificat și înregistrat în Baza Națională de Date. În caz contrar nu se acordă despăgubiri la apariția bolii.
 3. toți porcii din exploatație să fie ținuți în adăposturile lor sau în alte locuri, unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi  în contact cu porcii din exploatație;
 4. nici un porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării autorității competente, ținând seama  de situația epidemiologică;
 5. pe cât posibil să se utilizeze mijloace corespunzătoare de dezinfecție  la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatației înseși.

În toate fondurile de vânătoare din  zone considerate neafectate se întreprind cu respectarea măsurilor de biosecuritate următoarele:  

 1. în termen de 60 de zile se realizează reducerea efectivului de mistreți prin vânarea unei cote suplimentare de intervenție, aprobată de Ministerul Apelor și Pădurilor,  în funcție de nivelul optim aprobat prin acte normative, situat sub valoarea de 0,5 exemplare /kmp; 
 2. mistreții sunt transportați în condiții de biosecuritate la centrele de colectare, spații frigorifice și altele asemenea destinate păstrării carcaselor de mistreți în condiții igienice și de refrigerare; Se prelevează probe de către vânători, de gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiți sau, după caz, de medici veterinari. Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destinația carcaselor.
 3. în termen de 90 de zile de la confirmarea virusului se vânează prădătorii prevăzuți în Legea vânătorii în limitele cotelor de vănătoare.

Alte aspecte de implementat/respectat în toate fondurile de vânătoare:

 1. în zonele în care s-a identificat PPA la porcii domestici, în fondul de vânătoare aflat pe raza  UAT respectivă se realizează vânătoarea intensivă, până la limita cotelor optime a efectivelor de mistreți;
 2. vehiculele utilizate la exploatarea pădurilor, precum și vehiculele  agricole, utilizate în zonele afectate vor fi dezinfectate de către personal instruit.

Unitățile administrativ teritoriale (UAT) din jud. Covasna vor întreprinde de urgentă următoarele:

 1. interzicerea organizării de târguri de animale, aglomerări de animale, expozitii sau orice alte evenimente care implică mișcarea animalelor, în special a porcinelor;
 2. la intrările şi ieşirile din gospodăriile populaţiei care deţin porci se vor instala imediat dezinfectoare individuale cu soluție de Virkon, sodă caustică sau clorură de var; 
 3. dezinfecția mijloacelor de transport se va efectua cu personal instruit , cu mijloace de dezinfectare portabile, la intrarea și ieșirea din zona afectată;
 4. convocarea Unității locae de sprijin de la nivelul primăriilor, actualizarea  listei  cu personalul (15-25 persoane) nominalizat  pentru intervenția în teren în caz de boli majore; stocurile de materiale, echipamente și utilaje necesare intervenției în  teren în caz de boli majore (ex; salopete, cizme, lopeti, găleti,, saci, mături,  remorcă, încarcator - buldoexcavator, generator curent, etc.);
 5. campanii de informare a crescătorilor de suine cu privire la: evoluția pestei porcine africane, modalitatea de transmitere, simptomatologia, restricțiile impuse, implementarea de norme minime de biosecuritate , alte măsuri de prevenire a răspândirii și combatere a bolii.

Restricțiile și planul de măsuri se mențin timp de doi ani de la data apariției primului caz de boală la mistreț, dar ele se vor prelungi în funcție de apariția focarelor noi și a suprapunerii zonelor restricționate.

Un aspect foarte important!  Să nu se sacrifice sau să nu se vândă porcine bolnave, ele putând duce la dispersarea virusului și la apariția de noi focare. Aceste cazuri pot fi de natură penală. Toate îmbolnăvirile sau mortalitățile la porcine trebuie anunțate imediat la medicul veterinar!

Situația epidemiologică privitoare la pesta porcină africană din zona Baraoltului este cu atât mai îngrijorătoare, cu cât au fost diagnosticate cazuri de boală la mistreț și în județul Brașov, în zona localităților Merceasa și Homorod. 

Director executiv,

Dr. Sikó Barabási Sándor

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.