SOCIAL 25 septembrie 2019

Sesiunea națională de comunicări ştiinţifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie, ediția a XXV-a

de Covasna Media | 2773 vizualizări

De peste un sfert de veac, județele Covasna și Harghita au devenit gazde primitoare ale unei manifestări științifice de larg ecou în spațiul românesc: Sesiunea națională de comunicări ştiinţifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie.

Evenimente de înaltă ținută științifică, cu caracter multidisciplinar, „cu un coeficient crescut de noutate și valoare adăugată”, edițiile anterioare ale Sesiunii naționale de comunicări ştiinţifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie, împreună cu manifestările cultural-științifice organizate în cadrul Zilelor Andrei Șaguna, Zilelor Miron Cristea ș.a., au înscris zona Covasna-Harghita, după cum afirma prof. univ. dr. Ioan Opriș, „între centrele intelectuale de rang național”. De-a lungul timpului, a participat la aceste manifestări „un puternic corp” de oameni de știință și specialiști, personalități științifice de prestigiu, cercetători remarcabili de la Academia Română și din zonă, cadre didactice universitare și locale din învăţământul preuniversitar, arhiviști de la Arhivele Naționale și filiale locale județene, sociologi, personalități clericale, muzeografi și etnologi de prestigiu. La cele 24 de ediții, au fost lansate numeroase anuare, reviste și peste 350 de cărți, reprezentând cele mai recente apariții editoriale ale participanților la sesiunile ştiințifice sau ale altor autori de certă valoare în domeniile puse în dezbatere: istorie națională și locală, sociologie, etnografie și folclor, demografie, arhivistică, teologie, literatură și publicistică. 

Ediția a XXV-a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie se va desfășura la hotel Bradul din Covasna, în zilele de 26-27 septembrie, în organizarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Centrului European de Studii Covasna-Harghita, din subordinea Academiei Române și a Asociației Ștefadina din București, în parteneriat cu Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Liga Cultural Creştină „Andrei Şaguna”, Asociația GRIT Covasna și Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României.

Manifestarea din acest an este dedicată împlinirii a 25 de ani de la înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei. Este unanim recunoscut faptul că în cei 25 de ani ai fiinţării sale, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, păstorită cu har şi vrednicie de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioan, azi Mitropolit al Banatului și de Preasfințitul Părinte Andrei, a constituit un stâlp puternic al păstrării şi afirmării credinţei strămoşeşti şi al identităţii româneşti, în spaţiul multietnic şi pluriconfesional din sud-estul Transilvaniei. Prin întreaga sa activitate jertfelnică, din acest sfert de veac de misiune şi slujire pastorală, tânăra Eparhie s-a dovedit a fi un factor catalizator pentru întărirea credinței în Dumnezeu a românilor din sud-estul Transilvaniei, pentru păstrarea și dezvoltarea tradițiilor și a patrimoniului cultural strămoșesc.

Cu sprijinul și sub egida Episcopiei, al unor instituții academice din din întreg spațiul românesc și al instituțiilor și asociațiilor de cultură din cele două județe, în ultimul sfert de veac, s-au întreprins cercetări interdisciplinare asupra istoriei, culturii și spiritualității românilor din Arcul Intracarpatic. Toate aceste cercetări nu ar fi fost posibile fără solidaritatea ziditoare a specialiștilor din întreaga țară. Numai la cele 24 de ediţii ale Sesiunii Naţionale de comunicări ştiinţifice Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie au participat aproape 2.000 de cercetători din domeniul arheologiei, istoriei, etnografiei, teologiei, sociologiei, demografiei, culturii ş.a. Comunicările, studiile, rapoartele de cercetare, recenziile prezentate, cu aceste ocazii, au fost valorificate științific, prin publicarea lor în cele 16 numere ale anuarului Angvstia, publicație editată de Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, împreună cu Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (în perioada 1996-2014) și în cele cinci ediții ale anuarului românilor din sud-estul Transilvaniei Acta Carpatica, publicație editată de Centrul European de Studii Covasna-Harghita, din subordinea Academiei Române, împreună cu Asociația Ștefadina din București, cât și în peste 200 de volume de specialitate, apărute la editurile Eurocarpatica, Grai Românesc și la celelalte edituri partenere, însumând peste 30.000 de pagini.

Lucrările sesiunii se vor desfășura în plen și pe secțiuni: Istorie, Istorie bisericească, Sociologie, Etnografie şi cultură românească, Instituții și ong-uri promotoare ale culturii românești. La ediția din acest an a sesiunii participă peste 80 de cercetători, profesori universitari, cercetători, istorici, teologi, sociologi, etnografi, scriitori, muzeografi, arhiviști, profesori, preoți, oameni de cultură, studenți, din peste 30 de localități, din întreaga țară (București,Tg. Mureș, Cluj, Sibiu, Brașov, Iași, Bacău, Timișoara, Arad, Târgoviște, Ploiești, Aiud, Rădăuți, Vama Buzăului, Cerașu, Măieruș ș.a.). Aproape jumătate dintre partipanți sunt doctori și doctoranzi, în științe socio-umane. Peste 30 de conferențiari au participat la toate cele XXIV de ediții, sau la cea mai mare parte a acestora, constituind, astfel, o comunitate științifică stabilă, o adevărată familie de intelectuali uniți în jurul unui obiectiv generos: cunoașterea istoriei, culturii și spiritualității românilor din sud-estul Transilvaniei. Un număr de 15 conferențiari participă pentru prima dată la sesiune, majoritatea dintre ei fiind tineri cercetători, specializați în domeniile istoriei, etnografiei, sociologiei și culturii românești.

De remarcat participarea distinșilor istorici, etnografi, sociologi și arhiviști din cadrul Academiei Oamenilor de Știință, Asociației Ștefadina, Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române, Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca, precum și din importante muzee, arhive și asociații culturale și a unor cunoscuți seniori ai cercetării în domeniul științelor socio-umane și istorici militari. Spre deosebire de edițiile precedente ale sesiunii, la actuala ediție a crescut numărul conferențiarilor din județele Covasna și Harghita, în rândul cărora se află noii doctori în teologie și istorie, pr. Laurențiu-Gabriel Panciu din Miercurea Ciuc și pr. Marius Banciu din Sărămaș, precum și doctoranzii pr. Elisei Vatamanu din Gheorgheni (întors recent de la o bursă din Germania) și prof. Florentina Teacă, colaboratoarea Centrului European de Studii Covasna-Harghita. 

Din tematica bogată și diversă a comunicărilor ce vor fi prezentate, se remarcă studiile referitoare la evenimentele istorice din anul 1919, respectiv cele care au avut loc între Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și recunoașterea internațională a Marii Uniri, prin Tratatul de pace de la Trianon, noi contribuții documentare referitoare la împlinirea a 75 de ani de la eliberarea nordului Transilvaniei de sub ocupația străină, aspecte ale conviețuirii interetnice româno –maghiare, în ultimul secol, împlinirea unui sfert de veac de misiune și slujire pastorală de către Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, dar și probleme de actualitate referitoare la: dimensiuni geopolitice ale războiului identitar contemporan; războaie informaționale, psihologice și de imagine; „Telepoliticianul” și manipularea maselor prin presă; provocări ecologice, economice, sociale și politice în inima Țării; discriminarea pe criterii etnice a românilor din județele Covasna și Harghita; aspecte privind o metodologie de analiză comparativă etnopolitică - românii din Covasna și Harghita, românii din Ungaria și maghiarii din România; populism şi naţionalism versus valorile şi obiectivele Uniunii Europene; minoritățile naționale din România de azi – drepturi şi oportunităţi; dinamica fluxurilor migratorii în România, în perioada 2015-2018; proiecte ale unor instituții și asociații culturale pentru afirmarea culturii românești, în Arcul Intracarpatic ș.a. 

În programul sesiunii va fi prezentată expoziţia foto-documentară Contribuția învățământului confesional românesc din Treiscaune la Marea Unire organizată de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, filmul documentar Tabla Buții - 1916. Marile Bătălii ale Primului Război Mondial în Carpații de Curbură. Teledetecție și arheologie aeriană, proiect realizat de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, în cadrul programului național Centenarul Marii Uniri și vor fi lansate și prezentate 15 noi apariții editoriale, între care volumele Repere identitare românești din județele Covasna și Harghita, ediția a II-a, revăzută și adăugită, de Ioan Lăcătușu și Erich Mihail Broanăr, volum apărut cu binecuvântarea PS Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2019, cu sprijinul Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului și Profesioniștii noștri 25. Ion Giurcă, un „general” pe frontul istoriografiei militare, volum îngrijit și Prefață de Vasile Stancu și Ioan Lăcătușu, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2019. 

Dintre noutățile ediției din acest an a sesiunii, menționăm: prezentarea volumelor semnate de academicienii Ioan-Aurel Pop și Marius Porumb din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Ion I. Solcanu, dr. Aurica Ichim și scriitoarea Catinca Agache din Iași, pr. prof. dr. Vasile Oltean din Brașov, cercetătorii Dorel Marc din Tg. Mureș, Zeno Milea din Aiud și Daniel Hrenciuc din Rădăuți, prof. Ligia Dalila Ghinea din Sfântu Gheorghe, precum și standul de cărți editate de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului din București. O comunicare inedită va prezenta regizoarea Manuela Morar din Cluj (autoarea filmului documentar despre Ip și Trăznea), despre deportații din estul extrem al Siberiei.

Comunicările prezentate vor fi publicate în Acta Carpatica nr. 6/2019. Concluziile desprinse în urma dezbaterilor vor fi centralizate și grupate tematic și înaintate, după caz, instituțiilor administrației publice centrale și locale, mediului academic și mass-media. 

Și-au adus contribuția la pregătirea sesiunii: unitățile hoteliere Bradul, T.T.S., S.C.T., Montana și Clermont, pensiunile Colț de Rai, Casa din parc, hanul Nufărul Reci, formația de dansuri Junii Covăsneni și interpreții de muzică populară Tudor și Sânziana Mircea, Daria Muntean. Tuturor, organizatorii le adresează sincere mulțumiri.

(Biroul de presă al CESCH)

Program

Joi, 26 septembrie 2019

Hotel Bradul, Covasna

I. Deschiderea lucrărilor sesiunii.

Cuvântul organizatorilor şi al autorităţilor publice locale

ora 1400 – 1430

II. Vernisarea expoziţiei foto-documentare

Contribuția învățământului confesional românesc din Treiscaune la Marea Unire,

organizată de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (prezintă dr. Ana DOBREANU)

III. Vizionarea filmului Tabla Buții - 1916. Marile Bătălii ale Primului Război Mondial în Carpații de Curbură – Teledetecție și arheologie aeriană, proiect realizat de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, în cadrul programului național Centenarul Marii Uniri

ora 1430 – 1500

IV. Lucrări în plen, orele 1500 – 1800

Moderatori: prof. univ. dr. Alexandru PORŢEANU, dr. Constantin SECARĂ

 1. Prof. univ. dr. Alexandru POPA, Sf. Gheorghe, Romani şi Barbari la est de graniţa Daciei romane. Consemnări asupra politicii Imperiului Roman la nord de Dunărea de jos în lumina studiului „importurilor” provincial-romane din Barbaricum
 2. Pr. Teodor BIJEC, pr. dr. Laurențiu-Gabriel PANCIU, Miercurea Ciuc, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei – un sfert de veac de misiune și slujire pastorală
 3. Prof. univ. dr. Alexandru PORŢEANU, Bucureşti, Momente tensionate la Conferința științifică internațională de la Budapesta din 1969 (pe tema 1919)
 4. Prof. univ. dr. Ioan SABĂU-POP, Olimpiu SABĂU-POP, Tg. Mureș, Loialitatea României după un veac de la semnarea Tratatului de la Trianon în chestiunile minorităților naționale, cetățeniei și ale proprietății
 5. Dr. Constantin SECARĂ, București, Folclor și spiritualitate românească în sud-estul Transilvaniei. Viziuni, sinteze, perspective
 6. Manuela MORAR, regizor, Cluj-Napoca, Un proiect în plină desfășurare. Expulzații din estul extrem al Siberiei

V. Lansări și prezentări de cărţi, orele 1830 – 2000

Moderator: prof. drd. Florentina Teacă

 1. Repere identitare românești din județele Covasna și Harghita, ediția a II-a, revăzută și adăugită, de Ioan LĂCĂTUȘU și Erich-Mihail BROANĂR, volum apărut cu binecuvântarea PS ANDREI, Episcopul Covasnei și Harghitei, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2019, cu sprijinul Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului, prezintă prof. Vasile STANCU
 2. Profesioniștii noștri 25. Ion GIURCĂ, un „general” pe frontul istoriografiei militare, volum îngrijit și Prefață de Vasile STANCU și Ioan LĂCĂTUȘU, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2019, prezintă prof. Vasile STANCU
 3. Vasile OLTEAN, Mihai Viteazul într-o cronică inedită – 1603 Nürnberg, Editura Andreiana, 2019, prezintă autorul
 4. Vasile OLTEAN, Diaconul Coresi. Monografie, Editura Basilica, București, 2019, prezintă autorul
 5. Operațiile și istoricul Regimentului 9 Vânători în războiul de întregire a Neamului românesc. 1916-1919, București, Editura Enciclopedică, 2018 (editor, studiu introductiv, note și ilustrație de Ion I. SOLCANU), prezintă prof. univ. dr. Ion I. SOLCANU
 6. Ion I. SOLCANU, Un erou din războiul de întregire a României: Regimentul 9 Vânători, Editura Junimea, 2018, prezintă autorul
 7. Zeno MILEA, Aiud, Regionalismul ardelean: rădăcini și vectori, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2019, prezintă autorul
 8. Alexandru Ioan Cuza. Abdicare și exil, coord. dr. Aurica ICHIM, Editura Dark Publishing, București, 2019, prezintă col. (r) dr. Dan PRISECARU
 9. Daniel HRENCIUC, Alianța militară româno-polonă în geopolitica Europei central-răsăritene (1919-1939), prezintă autorul
 10. Ligia-Dalila GHINEA, Tăceri de toamnă, Editura Magic Print, Onești, 2019, prezintă autoarea
 11. Tiberiu TĂNASE, România la Conferința de la Paris 1919-1920, vol I (1 Decembrie 1918 - iunie 1919), Editura Semne, București, 2019, prezintă autorul

Semnale editoriale:

 1. Catinca AGACHE, Akassia – cineroman, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2019, prezintă prof. Maria Stoica
 2. Gărzile naționale române din județul Mureș (1918-1919). Ediție de documente, Muzeul Județean Mureș, Arhivele Naționale Mureș, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018, ediție îngrijită de Peter MOLDOVAN, coordonator Dorel MARC, prezintă coordonatorul
 3. Adrian GHEORGHIU, Trecute lumini și umbre. Răzeșii – urmașii lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Prefață de Traian-Petru GHEORGHIU, Argument de Ioan LĂCĂTUȘU, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2019, prezintă dr. Ioan LĂCĂTUȘU
 4. Patrimoniul cultural al românilor transilvăneni, ediția a II-a, coordonatori acad. Ioan-Aurel POP, acad. Marius PORUMB, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2007, prezintă col. (r) dr. Dan PRISECARU
 5. Mai presus de naționalism. O istorie politică și socială a corpului de ofițeri habsburgici, 1848-1918, autor Istvan DEAK, traducere din limba germană de Eugenia BÎRLEA, Postfață de Liviu MAIOR, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2009, prezintă col. (r) dr. Dan PRISECARU
 6. Ioan VLAD, Documente brașovene ale Marii Uniri, Editura Pastel, Brașov, 2019, prezintă autorul
 7. Liviu BOAR, Arhiviști ardeleni. Dicționar bio-bibliografic, ediția a II-a, revăzută și îmbunătățită, Editura University Press a UMFST Târgu Mureș, 2019, prezintă autorul

Stand de carte: noi apariții editoriale tipărite sub egida Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, București

Lucrări pe secțiuni

SECŢIUNEA I. ISTORIE

Vineri, 27 septembrie 2019, orele 1000 – 1400

Hotel Bradul, Covasna, sala nr. 1

Moderatori: dr. Liviu BOAR, dr. Vasile LECHINȚAN

 1. Dr. Vasile LECHINȚAN, Cluj-Napoca, Români, secui, maghiari, germani și armeni, din scaunele secuiești, elevi la Liceul Catolic din Tg. Mureș, la cumpăna secolelor al XVIII-lea – al XIX-lea
 2. Prof. drd. Florentina TEACĂ, Covasna, Aspecte ale transhumanței oierilor din Arcul Intracarpatic (sec. XVIII – XX)
 3. Col. (r) dr. Dan PRISECARU, Iași, Colonelul baron David Urs de Marginea – un luptător neînfricat pentru drepturile naționale ale românilor transilvăneni
 4. Dr. Liviu BOAR, prof. Mariana BOAR, Tg. Mureș, Epistolar Elie CÂMPEANU – Ioan MICU MOLDOVAN (1893-1913)
 5. Dr. Ana DOBREANU, prof. Doru DOBREANU, Miercurea Ciuc, Situația rețelei școlare din Comitatul Ciuc și accesul la educație la sfârșitul sec al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea
 6. Pr. drd. Nicu LAZĂR, Vama Buzăului, Evoluția populației din Buzăul Ardelean (1915 -1919)
 7. Drd. Daniel NICOLAE, București, Operaţiunile şi evenimentele politico-militare de la 28 octombrie / 10 noiembrie 1918
 8. Dr. Luminița GIURGIU, Teodora GIURGIU, București, Trupele române în Transilvania în Primul Război Mondial – soli ai libertății, ordinii și civilizației
 9. Florin HERȚEG, Sf. Gheorghe, Contribuția medicului Pompiliu NISTOR la pregătirea, înfăptuirea și consolidarea Marii Uniri
 10. Dr. Mirela POPA-ANDREI, Cluj-Napoca, Virgilia Braniște-Nistor – prototipul surorii de caritate în Primul Război Mondial
 11. Col. (r.) prof. dr. Vasile Şt. TUTULA, Generalii Traian Moşoiu şi George D. Mărdărescu, apărători fermi împreună cu subordonaţii lor ai actului democratic al Marii Uniri din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia
 12. Dr. Adrian DEHELEANU, Timișoara, Centenarul unirii Banatului cu Regatul României. Instaurarea administraţiei româneşti în judeţul Timiş (iulie 1919)
 13. Dr. Alin SPÂNU, București, Acțiuni defetiste maghiare în Transilvania (iulie 1919)
 14. Pr. Ioan TĂMAȘ, Vâlcele, Amintiri dulci-amare. Colonel Gheorghe Rujoiu (1931-2017)
 15. Prof. univ. dr. Ioan VLAD, Brașov, Două monumente de excepție ale Marii Uniri, la Zărnești

SECŢIUNEA II. ISTORIE

Vineri, 27 septembrie 2019, orele 1000 – 1400

Hotel Bradul, Covasna, sala nr. 2

Moderatori:

prof. univ. dr. Ion GIURCĂ, prof. univ. dr. Petre ȚURLEA

 1. Prof. univ. dr. Corneliu-Mihail LUNGU, București, Mărturii documentare privind apărarea și afirmarea României întregite
 2. Dr. Anton COȘA, Bacău, Simbol heraldic – identitate națională. Românii și stema Transilvaniei
 3. Corina BĂRĂGAN-SPOREA, Vama Buzăului, Reparațiile materiale primite de locuitorii din Vama Buzăului, după Primul Război Mondial, de la statul român, în documentele vremii
 4. Dr. Alexiu TATU, Sibiu, Probleme ale minorităților în corespondența dintre Vaida Voevod – Iuliu Maniu (1919)
 5. Prof. univ. dr. Mihai RACOVIȚAN, Sibiu, Din activitatea delegației României la conferința de Pace de la Paris (1919-1920)
 6. Pr drd. Elisei VATAMANU, Gheorgheni, Protocoale, acorduri și convenții între Regatul României și Reichul German din perioada 1919-1944, aflate în Arhivele Federale Germane din Berlin și Potsdam
 7. Prof. Vasile STANCU, Sf. Gheorghe, Situația învățământului românesc din sud-estul transilvan în perioada interbelică
 8. Prof. dr. Dragoș L. CURELEA, Eugen Hulea, un reprezentant al elitei albaiuliene în serviciul Astrei și Școlii: recuperări din lunga timpului bătaie (1924-1948)
 9. Traian CEPOIU, Cerașu, Noi contribuții documentare referitoare la dislocările și expulzările populației românești din teritoriile cedate Ungariei în urma Dictatului de la Viena din august 1940
 10. Prof. drd. Attila LAZAR, Bod, Aspecte administrative, economice și culturale, în perioada ocupației horthyste, în județul Treiscaune
 11. Dr. Virgil PANĂ, prof. Doina PANĂ, Târgu Mureș, Calvarul unei familii mixte din Borsec în toamna anului 1940
 12. Prof. univ. dr. Petre ȚURLEA, Ploiești, Conflictul dintre episcopul Iuliu Hossu și cardinalul Justinian Seredy (1942)
 13. Prof. univ. dr. Alexandru PORŢEANU, București, 75 de ani de la eliberarea nordului Transilvaniei de sub ocupația străină
 14. Dr. Tiberiu TĂNASE, București, România între Tratatul de la Trianon și Tratatul de Pace de la Paris (10 februarie 1947)
 15. Prof. univ. dr. Ion GIURCĂ, București, Ce scriau ungurii despre România și români în anii 80
 16. Constantin AITEAN-TAUS, Măieruș, În căutarea rădăcinilor
 17. Dr. Mihai NICOLAE, București, Contribuția Societății Ștefadina la păstrarea mărturiilor documentare referitoare la dăinuirea românilor în județele Covasna și Harghita

SECŢIUNEA III. ISTORIE BISERICEASCĂ

Vineri, 27 septembrie 2019, orele 1000 – 1400

Hotel Bradul, Covasna, sala nr. 3

Moderatori:

gl. bg. (r) prof. univ. dr. Stan PETRESCU, prof. Vilică MUNTEANU

 1. Conf. univ. dr. Liliana TROFIN, București, Sensul divin al muncii în comunitățile tradiționale
 2. Pr. drd. Irimia Cristian VLAD, Covasna, Geopolitica Ortodoxiei în perioada bizantină și securitatea
 3. Prof. Daniela CURELEA, Sibiu, Contribuții la cunoașterea Protopopiatului greco-catolic de Alba Iulia: protopopii uniți și misiunea lor: schiță pentru o posibilă monografie (1700-1918)
 4. Prof. Vilică MUNTEANU, Bacău, Însemnări pe o veche carte românească despre construcția Bisericii din Bodești – Buhuși
 5. Gl. bg. (r) prof. univ. dr. Stan PETRESCU, București, Rusificarea Basarabiei prin Biserică
 6. Pr. drd. Marius BANCIU, Sărămaș, Rolul și implicarea episcopului Emilian Antal în înfăptuirea Marii Uniri
 7. Dr. Daniel HRENCIUC, Rădăuți, Patriarhul Miron Cristea și relațiile româno-polone în anii ’30. Contribuții
 8. Prof. dr. Romeo NEGREA, Sf. Gheorghe, Aspecte din viața Bisericii Ortodoxe Române în timpul patriarhatului lui Nicodim Munteanu, 1938-1939
 9. Ing. Ciprian HUGIANU, dr. Ioan LĂCĂTUȘU, Sf. Gheorghe, Preotul Ioan Garcea din Bățanii Mari și relațiile sale cu autoritățile timpului
 10. Liliana OPRESCU, Sibiu, Scurt popas sărbătoresc la o zi mare. Cincizeci de ani de slujire în Biserică a IPS Sale dr. Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului
 11. Valeriu TĂNASĂ, Petru COZMA, Agapia, Părintele Dumitru Stăniloae, Luminătorul României
 12. Pr. dr. Laurențiu-Gabriel PANCIU, Miercurea Ciuc, Biserica românească Ortodoxă din Siculeni. Aspecte inedite despre începuturile ființării acesteia.
 13. Prof. dr. Luminița CORNEA, Sfântu Gheorghe, Înaltpreasfințitul Ioan și graiul românesc

IV. SECŢIUNEA. SOCIOLOGIE, ETNOGRAFIE ŞI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

Vineri, 27 septembrie 2019, orele 1000 – 1400

Hotel TTS, Covasna, sala nr. 1

Moderatori: prof. dr. Mihai SUCIU, dr. Dorel MARC

 1. Prof. univ. dr. Ion WEIDNER CIUREA, Köln – Covasna, Provocări ecologice, economice, sociale și politice în inima Țării
 2. Ioana DRĂGOI, Augustin POENARU, București, Spre o metodologie de analiză comparativă etnopolitică. Românii din Covasna și Harghita, românii din Ungaria și maghiarii din România
 3. Samira CÎRLIG, Alin BULUMAC, București, Maramureșul în viziunea lui Mihai Eminescu – analiză de conținut pornind de la „Mihai Eminescu, întreaga operă”
 4. Prof. dr. Mihai SUCIU, Tg. Mureș, Scenarizarea şi dramatizarea politicului. „Telepoliticianul” şi manipularea maselor prin presă
 5. Dorin SUCIU, Tg. Mureș, România, într-o nouă etapă a războaielor informaționale, psihologice și de imagine. Acțiunea „Ținutul secuiesc, țara-mamă din interior”
 6. Matei BLĂNARU, București, Dimensiuni geopolitice ale războiului identitar contemporan
 7. Dan TANASĂ, Sf. Gheorghe, Discriminarea pe criterii etnice a românilor din județele Covasna și Harghita, o realitate ce nu mai poate fi contestată
 8. Conf. univ. dr. Laura OLTEANU, Sfântu Gheorghe, Dinamica fluxurilor migratorii în România, în perioada 2015-2018. Regiunea Centru. Realizări și perspective
 9. Dr. Irina AIRINEI, București, Minoritățile naționale din România de azi – drepturi şi oportunităţi
 10. Dr. Stelian GOMBOȘ, București, Populism şi naţionalism versus valorile şi obiectivele Uniunii Europene
 11. Dr. Catinca AGACHE, Iași, Ioan-Aurel Pop, model de intelectual patriot și „spiritus rectus” al vieții culturale și științifice românești
 12. Prof. Monica Maria STOICA, Sfântu Gheorghe, Istoria neromanțată a României postbelice, ilustrată în cartea-interviu „Pecetea memoriei. Ziua când tata a devenit nemuritor” de Maria Stoica (Ed. Memoria, București, 2019)
 13. Dr. Dorel MARC, Tg. Mureș, Târgurile mureșene după Marele Război, între o administrație în tranziție și cutumele tradiționale. Cercetare în cadrul proiectului AFCN II/2019
 14. Marius DANILĂ, Sf. Gheorghe, Aspecte ale păstoritului montan și ale valorificării produselor acestuia
 15. Prof. Doinița-Ana DOBREAN, Subcetate, Omagiu satului natal (Subcetate, Harghita)
 16. Prof. Mihai TRIFOI, Bixad, Esperanto – punte între oameni, popoare și culturi – în aprecierea și atenția UNESCO
 17. Prof. Stelian RĂDUCANU, Brașov, Limbaj și rostire în Bazinul Buzăului Ardelean. Abateri de la norma literară
 18. Dr. Nicolae BUCUR, Miercurea Ciuc, Universul plastic şi travaliul constructiv al artiştilor Adriana Lucaciu (Timişoara), Arina Cristiana Bican (Bucureşti), Bartos Jenő (Iaşi)

V. SECŢIUNEA INSTITUȚII ȘI ONG-URI

PROMOTOARE ALE CULTURII ROMÂNEȘTI

Vineri, 27 septembrie 2019, orele 1000 – 1400

Hotel TTS, Covasna, sala nr. 2

Moderatori:

prof. dr. Costel Cristian LAZĂR, prof. Eugen CRISTE

 1. Prof. Areta MOȘU, Iași, Asociațiunea ASTRA și românii din comunitățile istorice
 2. Prof. dr. Costel Cristian LAZĂR, Toplița, Din istoricul festivalului de folclor „Miorița
 3. Prof. Ilie ȘANDRU, Toplița, O manifestare cultural-științifică devenită tradițională. Zilele Miron Cristea
 4. Prof. Elena MÎNDRU, Miercurea Ciuc, Proiecte ale Asociației Învățătorilor Harghiteni pentru afirmarea culturii românești, în rândul tineretului
 5. Dr Mihai TÎRNOVEANU, Brașov, Acțiuni cultural-patriotice desfășurate în București, pentru românii din Arcul Intracrapatic
 6. Marian BOBEI, Sf. Gheorghe, Aspecte din activitatea artiștilor plastici covăsneni
 7. Ing. Gheorghe BEJAN, Bacău, Asociația Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaș” – parteneriate și colaborări în realizarea obiectivelor sale
 8. Ionel SIMOTA, Miercurea Ciuc, Contribuția Cenaclului „Buna Vestire” din Miercurea Ciuc la stimularea creației literare din zonă
 9. Vasile JUGA, Bianca JUGA, Cluj-Napoca, Activitatea Asociației Cultural-Patriotice „Pro Maramureș” pentru promovarea istoriei și culturii Transilvaniei și Maramureșului
 10. Prof. ing. Maria PELIGRAD, prof. ing. Stela BUDA, Sf. Gheorghe, Satul tradițional românesc oglindit în manifestările Fundației „Mihai Viteazul”
 11. Prof. Eugen CRISTE, Maria CRISTE, Arad, Rolul, importanța și consecințele organizării de activități cultural-științifice, de către mediul privat
 12. George ECHIM, Brașov, Din istoria Monorului – 700 de ani de la atestarea documentară a localității
 13. Ilie MOHORA, Miercurea Ciuc, Din activitatea Asociației Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Harghita
 14. Prof. drd. Florentina TEACĂ, Flavia Elena LUNGU, Covasna, GRIT – Gândește Românește, Implică-te Tinerește!
 15. Mihaela AIONESEI, Târgu Secuiesc, În apărarea limbii române
 16. Col. (r) Ioachim GRIGORESCU, Sf. Gheorghe, Veterani și rezerviști, în viața civică a județului Covasna
 17. Erich-Mihail BROANĂR, Sf. Gheorghe, Documente audio-video aflate în arhiva electronică a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”

Vineri, 27 septembrie 2019, 1400 – 1430, Hotel Bradul, Covasna

Închiderea lucrărilor sesiunii. Prezentarea concluziilor.

Distribuie articolul:  
|

SOCIAL

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.