ACTUALITATE 25 mai 2014

Reglementări privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

de Covasna Media | 64 vizualizări

În Monitorul Oficial al României, partea I. nr 362 din dala de 16 mai 2014 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 737/2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică.

Astfel, actul normativ stabileşte că, în fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii în agricultura ecologică au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin entităţile mandatate.

Pentru anul 2014, termenul de înregistrare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică este de 30 iunie:

Entităţile mandatate sunt:

– direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti (DAJ) – primesc fişele de înregistrare ale operatorilor fie direct, fie prin intermediul asociaţiilor profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, în vederea avizării şi aprobării;

– asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul de agricultură ecologică – pot întocmi, la solicitarea operatorilor, fişele de înregistrare, verifică conformitatea datelor şi transmit fişele de înregistrare, în original, la DAJ în vederea înregistrării si avizării;

– organismele de inspecţie și certificare - verifică şi certifică operatorii înscrişi în sistemul de agricultură ecologică.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice pentru a desfăşura activităţile mai sus menţionate sunt:

– Să aibă vechime în domeniul agriculturii ecologice de minimum 5 ani;

– Să aibă minim 2 angajaţi, conform legislaţiei muncii;

– Să deţină filiale/sucursale pe teritoriul mai multor judeţe.

Asociaţiile profesionale legal constituite depun la Direcţia pentru agricultură, pe raza căreia au înregistrat sediul social, în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentului ordin, în copie și în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:

– Hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei;

– Certificatul de înregistrare fiscală;

– Copie după registrul general de evidenţă a salariaţilor;

– Bilanţul contabil anual pentru anul anterior, depus şi înregistrat la administraţia financiară;

– Dovada vechimii asociaţiei în domeniul de agricultură ecologică, de minimum 5 ani;

– Lista cu filialele/sucursalele asociaţiei.

Producătorii care se înregistrează în sistemul de agricultură ecologică prezintă odată cu fişa de înregistrare şi o adeverinţă, prin care se recunoaşte statutul de producător în sectorul vegetal şi/sau zootehnic, eliberată de către o asociaţie profesională, legal constituită, în domeniul agriculturii ecologice. Adeverinţa se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al asociaţiei respective.

Director executiv,

Könczei Csaba

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.