ACTUALITATE 8 iunie 2017

Proiectul internaţional CAMARO-D - „Cooperare pentru practici avansate de management al impactului utilizării terenurilor asupra regimului apei în bazinul hidrografic al Dunării”

de Covasna Media | 1411 vizualizări

Ieri, 8 iunie 2017, în sala de conferințe a Hotelului TTS din stațiunea Covasna s-a desfășurat întâlnirea de lucru cu factorii de la nivel național și regional, pe tema „Rolul ecosistemelor forestiere, agricole, zone umede pentru realizarea managementului durabil al apei în contextul schimbărilor climatice”. Întâlnirea este una din activitățile proiectului internaţional CAMARO-D -  „Cooperare pentru practici avansate de management al impactului utilizării terenurilor asupra regimului apei în bazinul hidrografic al Dunării/ Cooperating towards Advanced MAnagement ROutines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin”, beneficiind de finanţare FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională), în care Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, împreună cu Agenţia Naţională de Meteorologie și Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna sunt parteneri.

Proiectul are o durată de 30 de luni și se va derula în perioada ianuarie 2017 – iulie 2019, având un buget total de 2.605.000,00 Euro și este finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Dunărea 2014 – 2020. Liderul proiectului este Ministerul Federal al Austriei pentru Agricultură, Păduri, Mediu şi Managementul Apelor, Viena, Austria, iar consorţiul proiectului este format din 23 de instituţii şi autorități publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului, gospodăririi apelor, gospodăririi pădurilor, meteorologiei, institute de cercetare şi de educație din ţările din bazinul Dunării (Austria, Germania, Slovenia, Ungaria, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Serbia), organisme cu responsabilități la nivel local, regional și național.

Obiectivul general al proiectului constă în inițierea unei acțiuni concertate, avansate în zona bazinului Dunării, pentru  stabilirea unei strategii de punere în aplicare a unui „Plan de utilizare a terenului, inovativ, transnațional, în zonele de captare a apei din bazinul Dunării”. Scopul acestuia este de a contribui la protecția durabilă a resurselor de apă și îmbunătățirea prevenirii riscului de inundații prin stimularea cooperării transnaționale și trans-sectoriale între principalii factori interesați, implicați în proiect și menținerea acestei cooperări și după finalizarea proiectului. De aceea, în proiectul CAMARO-D sunt implicați parteneri din diferite zone geografice precum și din domenii științifice și guvernamentale de responsabilitate.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără îmbunătățirea managementului utilizării terenurilor în zonele de captare în scopul reducerii scurgerilor apelor pe versanți, compactării solului și a poluării și protejarea resurselor de apă împotriva impactului negativ al utilizării terenurilor și a schimbărilor climatice (procesele de eroziune laterală, mâl, aflux de lemn, moloz, extinderea speciilor invazive). Pentru atingerea acestor obiective vor fi derulate acțiuni pilot în aria proiectului, prin care cele mai noi metode de bune practici în gestionarea utilizării durabile a terenurilor, având în vedere schimbările climatice, vor fi testate, documentate și evaluate.

Evenimentul desfășurat la Covasna și-a propus familiarizarea reprezentanților instituțiilor implicate în proiect cu obiectivele și activitățile care urmează a se desfășura, dezbaterea și analiza practicilor de utilizare a terenurilor care pot avea un impact negativ asupra calității apei, prevenirii inundațiilor și conservării solului, precum și analizarea instrumentelor/strategiilor/legislației existente în managementul apei, planificarea teritorială și conservarea solului în România.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Institutului Naţional de Geografie al Academiei Române, Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor, Universităţii „Petrol-Gaze” Ploiești, Direcţiei pentru Agricultură Covasna, Direcţiei Silvice din Covasna, Ocolului Silvic Comandău și Covasna, Autorităţii pentru Protecţia Mediului Ialomița, Parcului Natural Putna-Vrancea, Instituției Prefectului - județul Covasna, SGA Covasna, Institutului Naţional „Marin Drăcea”, Staţiunile Brașov și Focșani, Staţiunii de Cercetare și Dezvoltare a Cartofului din Târgul Secuiesc, Clusterului Regional AGROFOOD, reprezentanţi ai marilor producători agricoli din zonă, și nu în ultimul rând, reprezentanţi ai instituţiilor partenere, Regia Naţionala a Pădurilor – ROMSILVA, Autoritatea pentru Protecţia Mediului Covasna și Administraţia Naţională de Meteorologie.

Biroul de presă al D.S. Covasna

 

 

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.