ACTUALITATE 18 decembrie 2015

Proiect Erasmus+ la Şcoala Gimnazială „Ady Endre”

de Covasna Media | 1012 vizualizări

Erasmus+

„Pentru o şcoală europeană prin calitate, incluziune şi interculturalitate”

Erasmus+ este un nou program educaţional al Uniunii Europe pentru educaţie, formare, tineret şi sport pentru perioada 2014-2020.

În cadrul programului Erasmus+ sunt alocate fonduri pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi a competenţelor, fapt care reflectă importanţa educaţiei şi formării în agenda Uniunii Europene şi în agendele politice naţionale. Erasmus+ se adresează studenţilor, profesorilor, ucenicilor, voluntarilor, animatorilor pentru tineret şi persoanelor care lucrează în domeniul sportului de masă. De asemenea, programul oferă finanţare pentru parteneriate între instituţii de învăţământ, organizaţii de tineret, întreprinderi, autorităţi locale şi regionale şi ONG-uri, precum şi pentru reforme în statele membre, menite să modernizeze educaţia şi formarea profesională şi să promoveze inovarea, spiritul antreprenorial şi capacitatea de inserţie profesională.

Şcoala Gimnazială „Ady Endre” este una dintre beneficiarele unui astfel de proiect Erasmus+ Acţiunea Cheie 1 care se referă la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. În urma unui proces de selecţie riguros, şcoala noastră a primit aprobarea pentru derularea în anul şcolar 2015-2016 a proiectului cu titlul „Pentru o şcoală europeană prin calitate, incluziune şi interculturalitate”.

Proiectul este implementat prin participarea cadrelor didactice la două sesiuni de formare profesională, una în Malta, care deja a avut loc in perioada 6-15 noiembrie 2015 şi una în Danemarca, 5-9 aprilie 2016. Participarea la acest proiect va avea un semnificativ impact atât asupra procesului instructiv-educativ din şcoala noastră, cât şi la nivel managerial şi va duce la creşterea calităţii actului educaţional, redimensionarea relaţiei profesor-elev şi nu în ultimul rând crearea unui mediu intercultural armonios şi benefic pentru toţi.

Prima mobilitate din cadrul proiectului a avut loc în Malta, în perioada 5-16 noiembrie 2015. La acest curs de formare au participat trei cadre didactice – Constanţa Balog, Bálint József şi Szabó Hajnal. Acolo am avut ocazia să întâlnim profesori din Turcia, Spania, Portugalia şi să lucrăm într-un mediu cu adevărat intercultural.

Tematica cursului s-a axat pe „Creativitate şi interculturalitate” şi a avut ca obiective: trezirea conştiinţei privind diferenţele culturale, formarea şi dezvoltarea competenţelor interculturale; dezvoltarea abilităţilor de a interacţiona cu persoane care provin din alte medii culturale; regândirea atitudinii faţă de diferite medii culturale; formarea şi dezvoltarea abilităţilor privind învăţarea creativă, dezvoltarea propriei identităţi culturale

Temele principale au fost – Comunicarea într-un mediu intercultural, Creativitatea în mediul multicultural, Competenţele interculturale, Multiculturalitate şi interculturalitate, Creşterea motivaţiei şcolare, Legături transversale la nivelul competenţelor.

Ca metodologie, cursul s-a axat pe ateliere de lucru, activităţi interactive, dezbateri, prezentări power point sau prezentări de filme cu caracter didactic referitoare la temele menţionate.

Un aspect important pe care s-a focalizat cursul a fost acela al formării competenţelor interculturale ale profesorilor. Formarea competenţei interculturale, ca una dintre cele opt competenţe cheie stabilitate de Consiliul Europei, este esenţială în societatea contemporană în contextul mobilităţii cetăţenilor, al interacţiunii acestora cu diferite medii culturale. În acest context, cadrelor didactice le revine un rol major în a contribui la formarea şi dezvoltarea acestor competenţe la elevi, precum şi a spiritului civic, respectarea valorilor democratice, a toleranţei şi acceptarea diversităţii.

O altă temă interesantă a fost aceea legată de comunicarea într-un mediu intercultural şi definirea valorilor morale. Lucrând în grupe mixte cu colegi din diferite ţări, am avut ocazia să constatăm similitudinile şi diferenţele culturale care ne separă, dar ne şi apropie. Totodată, am descoperit că avem aceleaşi valori morale indiferent de apartenenţa culturală sau religioasă şi acestea ar trebui să aibă impact şi asupra activităţii noastre educaţionale. Tot în acest context au fost şi temele legate de combaterea stereotipurilor şi prejudecăţilor.

Creativitatea în clasă a fost una dintre temele importante ale cursului. S-a subliniat faptul că nu este atât de important dacă un profesor este sau nu creativ, ci important este dacă acesta reuşeşte să creeze „oportunităţi” de creativitate pentru elevi. Învăţământul de azi are nevoie de crearea acestor „oportunităţi” pentru elevi, deoarece aceştia dau dovadă de tot mai multă creativitate care trebuie valorificată.

Un element esenţial al activităţii didactice îl reprezintă creşterea motivaţiei elevilor, atât pentru implicarea în actul educaţional, pentru creşterea performanţelor, cât şi pentru integrarea în societate. Au fost prezentate filme cu caracter motivaţional ale unora dintre cei mai importanţi specialişti în domeniu şi am desfăşurat activităţi practice pentru găsirea unor soluţii în acest sens.

Beneficiile participării la acest curs au fost atât la nivel ştiinţific, metodic, intercultural cât şi relaţional şi social, deoarece am avut ocazia să lucrăm cu colegi din diferite ţări, să împărtăşim idei despre activitatea didactică, dar şi despre cultura, istoria şi civilizaţia fiecăruia dintre noi, trecând peste barierele lingvistice sau de altă natură. Fiecare participant, prin implicarea în activităţile derulate, a contribuit la crearea unui climat de cooperare, colaborare şi prietenie bazat pe respect şi apreciere reciprocă.

Coordonator de proiect,

Profesor Constanţa Balog 

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.