ACTUALITATE 24 iulie 2014

Noutăţi în pensionarea personalului didactic

de Covasna Media | 130 vizualizări

Legea Educaţiei Naţionale a fost modificat recent, modificări care au introdus unele schimbări care vizează pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 284 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, aşa cum au fost modificate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2014, „personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat şi anticipat parţial, la data încheierii anului şcolar în care împlineşte vârsta standard de pensionare sau, după caz în situaţia pensiei anticipate şi anticipate parţiale, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani”. Prin derogare de la prevederile Codului Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul personalului didactic care se pensionează conform celor precizate mai sus, contractul individual de muncă încetează de drept la data comunicării deciziei de admitere a cererii de pensionare.

Această modificare – care a fost singura din domeniul pensionării personalului didactic – a intrat în vigoare începând cu 30 iunie 2014.

Până la această dată, personalul didactic putea să se pensioneze de la orice dată, dacă a îndeplinit condiţiile impuse de legea privind sistemul unitar de pensii publice.

Având în vedere cele de mai sus, personalul didactic ale căror cereri de pensionare au fost depuse începând cu data de 30 iunie 2014, este notificat pentru a se prezenta la sediul Casei Judeţene de Pensii pentru retragerea dosarului de pensie în vederea depunerii acestuia la data încheierii anului şcolar, respectiv la data de 1 septembrie 2014.

În cazul neprezentării, Casa Judeţeană de Pensii va emite decizia de respingere a cererii de pensionare.

Cererile de pensionare care au fost depuse înaintea datei de 30 iunie 2014 vor fi soluţionate normal, conform prevederilor legale aplicabile anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2014.

Spre deosebire de informaţiile vehiculate în rândul personalului didactic, noul act normativ nu prevede posibilitatea pensionării cu 3 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

Casa Judeţeană de Pensii Covasna,

Compartimentul comunicare,

Köllő Piroska

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.