ACTUALITATE 11 februarie 2020

Noi reglementări legislative privind activitățile de transport alternativ

de Covasna Media | 1046 vizualizări

În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 49/2019, activitatea de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto intermediată printr-o platformă digitală, reprezintă deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, în baza unui contract de transport alternativ încheiat între pasager şi operatorul de transport alternativ deţinător al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale conform prezentei ordonanţe de urgenţă printr-o platformă digitală.

Transportul alternativ este efectuat de un operator de transport alternativ autorizat, contra cost, pe bază de contract de transport alternativ încheiat între pasager şi operatorul de transport alternativ deţinător al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale.

Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto;

b) au inspecția tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni;

c) la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației;

d) dețin copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ.

În trafic, pe durata efectuării curselor de transport alternativ, autoturismele înregistrate pe platforma digitală vor avea afişat la vedere, în partea din faţă şi din spate a autoturismului, un ecuson pentru transport alternativ cu dimensiunea de 10 cm x 10 cm, ce va conţine următoarele elemente:

    a) numărul de înmatriculare al autoturismului;

    b) denumirea platformei digitale pe care este înregistrat autoturismul;

    c) elemente de siguranţă care să ateste autenticitatea ecusonului.

Conducătorul auto care efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă vârsta de cel puțin 21 de ani;

b) să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;

c) să dețină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puțin 2 ani;

d) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, infracțiuni privind traficul și consumul de droguri, infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale sau infracțiuni contra patrimoniului;

e) să dețină avizul medical și avizul psihologic prin care este declarat apt pentru desfășurarea activității de transport persoane;

f) să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive sau să nu fi fost implicat în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.

Conducătorii auto au următoarele obligaţii:

a) să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul;

b) să nu refuze efectuarea cursei în condiţiile iniţial agreate;

c) să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activităţii de transport efectuate;

d) să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

e) să se supună controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniu şi să prezinte la control, în timpul activităţii, documentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de legislaţia în vigoare;

f) să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului;

g) să informeze în termen de 24 de ore operatorul de transport alternativ cu privire la modificarea oricăror informaţii referitoare la persoana sa, comunicate acestuia în scopul admiterii sale pe platforma digitală;

h) să efectueze cursa doar cu un autoturism înscris pe platforma digitală.

În conformitate cu prevederile actului normativ susmenționat, constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte ale conducătorului auto:

a) efectuarea unei curse fără deţinerea unui certificat de atestare profesională

b) efectuarea unei curse cu alt autoturism decât cel pentru care s-a emis copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.

c) lipsa de la bordul autoturismului, în timpul efectuării transportului alternativ, a

ecusoanelor pentru transportul alternativ prevăzute 

d) lipsa de la bordul autoturismului, în timpul efectuării transportului alternativ, a documentelor prevăzute la art. 24 (atunci când îşi desfăşoară activitatea, conducătorul auto trebuie să deţină la bordul autoturismului şi să prezinte organului de control rutier, pe lângă documentele prevăzute prin Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente: asigurarea de răspundere civilă auto, asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora, ecusonul de transport alternativ, copia conformă a autorizaţiei pentru transport alternativ);

e) solicitarea ca plata a unei alte sume de bani în schimbul activităţii de transport efectuate;

f) efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale

neavizate tehnic de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

(Compartimentul Relații Publice IPJ Covasna)

 

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.