ACTUALITATE 12 septembrie 2020

ISU COVASNA: 9 reguli de prevenire a incendiilor la unitățile de învățământ

de Daniela Luca | 1373 vizualizări

În fiecare an, se execută controale şi verificări la toate unităţile de învăţământ din judeţ, unde identificăm neconformităţi pe linia apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, depunem eforturi, împreună cu factorii de răspundere de la nivel local, pentru remedierea acestora cât mai rapid cu putinţă şi, acolo unde este cazul, aplicăm măsura sancţionării contravenţionale a responsabililor.

Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihai Viteazul” al judeţului Covasna au desfăşurat acţiuni de control şi activităţi de îndrumare şi informare preventivă pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor la unităţile de învăţământ.

Toate aceste activităţi, au ca scop asigurarea climatului de siguranţă în şcoli, dar şi a personalului din cadrul unităţilor de învăţământ cu privire la modul corect de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.

REGULI ŞI MĂSURI SPECIFICE DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

1. Să se cunoască semnalul de incendiu şi modul de evacuare în condiţii de ordine în caz de incendiu sau calamităţi naturale.

2. În sălile de cursuri, biblioteci, ateliere de proiectare, cluburi şi săli de spectacole, expoziţii nu se admite accesul unui număr mai mare de utilizatori (persoane) decât cel stabilit prin proiect, în funcţie de destinaţia construcţiilor în care acestea sunt amplasate (grădiniţe, scoli primare, scoli gimnaziale, licee, şcoli profesionale şi postliceale, instituţii de învăţământ superior ori alte categorii de clădiri publice).

3. În sălile şi încăperile în care încălzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora, de regulă se va întrerupe înainte de accesul utilizatorilor în interiorul lor. Pentru acele încăperi care sunt destinate copiilor de vârstă preşcolară (creşe, grădiniţe, cămine, etc.) alimentarea sobelor cu combustibil se face numai din exteriorul sălilor.

4. Covoarele, mochetele, preşurile, etc. utilizate în aceste încăperi, pe holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează în pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.

5. În sălile de cursuri, seminarii, întruniri, ateliere de proiectare:

- de regulă scaunele şi băncile se fixează de pardoseală;

- când suprafaţa utilă care revine utilizatorului este mai mare de 2,5 mp/loc şi numărul acestora nu depăşeşte 20 de persoane, se admit scaune mobile;

- în sălile de cursuri (amfiteatre, aule, etc.) care se încadrează în categoria sălilor aglomerate, iar suprafaţa care revine utilizatorului este mai mică de 1,5 mp/loc, scaunele şi băncile se fixează obligatoriu de pardoseală;

- în sălile de cursuri (amfiteatre, aule, săli de întrunire, etc.) a căror capacitate depăşeşte 200 de locuri, scaunele şi băncile pot fi nefixate de pardoseală, cu condiţia consolidării lor pe transversale în pachete de cinci scaune.

6. Nu se recomandă utilizarea gratiilor, plaselor de sârmă ori a altor obloane care să blocheze ferestrele sălilor de cursuri atunci când acestea pot fi utilizate pentru evacuarea persoanelor. Dacă prezenţa acestora este absolut necesară ca mijloc de asigurare a securităţii încăperilor respective se vor prevedea dispozitive pentru deblocarea lor în caz de necesitate.

7. În încăperile în care încălzirea se face cu sobe, arderea focului se va întrerupe înainte de accesul copiilor preşcolari, elevilor ori studenţilor. Uşile de alimentare cu combustibil a sobelor, precum şi robinetele instalaţiilor de gaze se amplasează în exteriorul încăperilor dacă în acestea se desfăşoară activităţi cu preşcolari.

Este interzis să se aprindă focul cu benzină, petrol sau alte lichide inflamabile.

8. Şeful de laborator sau atelier răspunde de însuşirea, respectarea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în aceste sectoare de activitate. După terminarea lucrului responsabilul fiecărei încăperi (atelier, laborator) va controla dacă:

- sunt închise robinetele de pe conductele de gaze;

- sunt închise bine buteliile de gaze;

- aparatele electrice sunt scoase din priză;

- ventilaţia este în bună stare de funcţionare;

- focurile şi alte surse de căldură sunt închise;

- deşeurile, resturile de materiale combustibile, eventualele scurgeri de ulei sunt înlăturate şi curăţate;

- sunt stinse becurile de gaze, de lumină şi întrerupte alte aparate care funcţionează cu gaze naturale sau G.P.L.

9. În încăperile şi spaţiile de lucru ale laboratoarelor şi ale atelierelor de lucrări practice se interzice:

- spălarea pardoselii cu benzină, white-spirt, petrol, eter sau alte lichide inflamabile;

- uscarea obiectelor umede ori pătate cu produse inflamabile pe calorifer, conducte de abur sau alte surse de căldură;

- lăsarea meselor de lucru sau a pardoselilor necurăţate de produsele care sau scurs pe ele în timpul lucrului ori după terminarea experienţelor, lucrărilor şi programului de lucru;

- stocarea pe mese sau rafturi a reactivilor inflamabili în cantităţi mai mari decât cele pentru necesarul probelor aflate în lucru;

- amenajarea unor dulăpioare din lemn sau alte materiale combustibile amplasate sub mesele de lucru din laboratoare

- păstrarea pe mesele de lucru a vaselor de sticlă care conţin metale alcaline sau reziduri din acestea, precum şi a compuşilor organo-metalici. Aceste produse se păstrează în containere speciale, executate din tablă şi prevăzute cu umplutură minerală ;

- efectuarea oricăror operaţiuni sau lucrări în timp ce becurile de gaz sunt aprinse dacă funcţionarea acestora nu se impune.

Sursă: ISU Covansa.

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 0

Adaugă comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.