ACTUALITATE 14 iulie 2010

Instituţiile publice sunt obligate să colecteze selectiv propriile deşeuri

de Covasna Media | 93 vizualizări
Parlamentul a aprobat Legea nr. 132/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 461, prin care se instituie obligativitatea colectării selective a deşeurilor în instituţiile publice, precum şi în instituţiile în care statul este acţionar majoritar. Legea va intra în vigoare la 5 august 2010. Fără a aduce atingere legislaţiei privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, prevederile prezentei legi se aplică următoarelor

Parlamentul a aprobat Legea nr. 132/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 461, prin care se instituie obligativitatea colectării selective a deşeurilor în instituţiile publice, precum şi în instituţiile în care statul este acţionar majoritar. Legea va intra în vigoare la 5 august 2010.

Fără a aduce atingere legislaţiei privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, prevederile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de deşeuri: deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de metal şi plastic, deşeuri de sticlă.

Prin aplicarea acestei legi se urmăreşte creşterea gradului de reciclare şi de valorificare a deşeurilor colectate selectiv, creşterea gradului de informare şi de conştientizare, precum şi educarea funcţionarilor publici, a angajaţilor şi a cetăţenilor cu privire la colectarea selectivă şi managementul deşeurilor.

Organizarea şi operaţionalizarea colectării selective în instituţiile publice se realizează direct, de către reprezentanţii instituţiei publice, sau prin delegarea acestei responsabilităţi către terţi, respectiv societăţi comerciale şi/sau organizaţii neguvernamentale nonprofit, în condiţiile OUG nr. 34/2006 şi prin încheierea unui contract de predare a deşeurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat, care să preia deşeurile colectate selectiv în vederea reciclării/valorificării corespunzătoare a acestora.

Legea face precizările necesare privind stabilirea persoanei responsabile din cadrul instituţiei sau numirea acesteia de către terţa parte, în cazul delegării colectării deşeurilor către terţi.

Fiecare instituţie publică este obligată să elaboreze un plan de măsuri privind colectarea selectivă a propriilor deşeuri, pe categoriile prevăzute, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi; în cazul în care instituţia publică deleagă responsabilitatea colectării selective către terţi, obligativitatea elaborării planului de măsuri privind colectarea selectivă revine terţei părţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului.

În textul legii sunt detaliate informaţiile pe care trebuie să le cuprindă Planul de măsuri privind colectarea selectivă, precum şi condiţiile pe care trebuie să le respecte sistemul de colectare selectivă a deşeurilor.

Fiecare instituţie publică este obligată să ţină un registru de evidenţă a cantităţilor de deşeuri colectate selectiv, potrivit modelului prezentat în anexa la lege.

Sunt, de asemenea, precizate contravenţiile şi amenzile aplicabile în cazul nerespectării obligaţiilor instituite prin lege.

Reglementări în vigoare referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje: OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare

• OUG nr. 34/2006, la care se face trimitere în textul legii, priveşte atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, (aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Distribuie articolul:  
|

ACTUALITATE

De acelasi autor

Comentarii: 1

Adaugă comentariu
Stefan, 15 septembrie 2010
Chiar sper sa aibe succes si sa fie bine implementata masura asta, este nevoie. Unul dintre primele semne de civilizatie atunci cand mergi instrainatate este modul in care gestioneaza deseurile. Nu citeste integral
Trebuie să fii autentificat pentru a putea posta un comentariu.